Zondag 18 september:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J.H. Menkveld, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Zondag is het Avondmaalszondag Door de bediening en viering van het Heilig Avondmaal gedenken we de dood des Heeren totdat Hij komt. In de morgendienst lezen we Psalm 43 en Romeinen 10:9-10.

Gemeentedag:
Het is bijna zover. Als commissie hebben we er heel veel zin in om met elkaar de gemeentedag te vieren op zaterdag 24 september. Op deze dag kunnen we met jong en oud in contact staan en hopen we veel gemeenteleden te zien. Om 17.15 uur start de foodmarket; 6 verschillende kraampjes op het schoolplein met allerlei lekkernijen. Voor ieder wat wils. In verband met de inkoop voor de maaltijd graag vooraf opgeven. Dat kan via de website van de kerk www.hervormdgiessenburg.nl U kunt zich nog opgeven tot en met 18 september. De gemeentedag is gratis toegankelijk, maar we houden wel een actie voor de voedselbank. U kunt de volgende producten doneren: afwasmiddel, douchegel, allesreiniger, keukenrollen, wasmiddel vloeibaar color en tandpasta. Producten kunnen tijdens de gemeentedag worden ingeleverd of de volgende dag in de kerk. Tot slot kunnen we nog ‘prijsjes’ voor de bingo gebruiken. U kunt deze inleveren in de doos / krat bij de ingang van de kerk of bij Diana Erkelens, Prins Bernardlaan 13 in Giessenburg.

Startweekend:
Vervoer en pannenkoeken.
Het startweekend staat weer voor de deur. Van vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober zullen we met veel jongeren een mooi startweekend beleven. We zijn nog op zoek naar hulp.
Rijders: We zijn nog op zoek naar rijders die ons naar Gemert willen brengen.
Ook voor op de terugweg zijn er rijders nodig. Opgeven kan via 06-39118385 bij Arne Post.

Pannenkoeken: Voor vrijdagavond 30 september zoeken we nog enthousiaste pannenkoekenbakkers! Graag opgeven bij Liezeke Schakel via appje 06-13297204, mail korevaarliezeke@hotmail.com of een briefje door de deur op van Brederodestraat 36. Wil je bij de pannenkoeken aangeven hoeveel pannenkoeken je verwacht te bakken? De pannenkoeken kunnen vrijdagmiddag 30 september vanaf 17:00 worden ingeleverd in de Rank.

Gebedskring:
U wordt van harte uitgenodigd om dinsdag 20 september met ons mee te bidden. We beginnen om 20:15 uur. Natuurlijk bidden we allen thuis ook, maar het is heel belangrijk om als gemeente samen te bidden. Voor de gemeente, ons land, de wereld en onze vervolgde broeders en zusters, Hartelijk welkom

Save the date Open Focus Avond:
Donderdag 29 september is er een Open Focus avond. Het thema van deze avond is ‘Als het er op aan komt’.

Themanummer “De Waarheidsvriend”:
Met het oog op de aanvang van het winterwerk stelt de Gereformeerde Bond weer een gratis uitgave beschikbaar van hun weekblad

“De Waarheidsvriend” met als thema “Gemeente ben je samen”.

Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Het blad ligt zondag weer in de kerk en de Rank om mee te nemen. Wilt u graag voor de komende 4 maanden de nummers ontvangen dan zijn er twee cadeaubonnen beschikbaar. Af te halen bij de scriba, W. de Zwijgerlaan 21.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 19 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
18/9 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 18 september bellen naar R. Kamphuis, tel. 06 53890401

Wegbrengen Bloemengroet:
18/9 Fam. Kemkes – Muilwijk;
25/9 Fam. Schep- de Jong

Crèche 0-3 jaar:
18/9 Tanja Korevaar, Lydia Korevaar & Anna Visser; 2
5/9 Mirthe van Houwelingen, Renate Bouter & Hanna de Kuiper

Bijbelcrèche:
18/9 Annemarie Marcus & Hadassa van Zuthem;
25/9 Laura Holtslag & Sifra Visser

WIJK OOST

Meeleven:
Gert Schmidt (Giessenlaan 67, 3381AK) is afgelopen dinsdag 6 september geopereerd in het sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. De operatie is goed verlopen en hij is inmiddels weer thuis. Wij danken God voor de geslaagde operatie en bidden om Gods zegen over de periode van herstel voor hem en zijn vrouw.

Een hartelijke groet,
ds. J. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
In onze gebeden gedenken we de zieken in de gemeente en allen die medische behandelingen (zullen) ondergaan of wachten op de uitslag daarvan.

Uit de pastorie:
Voordat het winterseizoen start vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Het laat zien waar het winterwerk op gefundeerd is. Alle kerkelijke activiteiten vinden de oorsprong in Christus’ sterven voor onze zonden. Wat dat betreft is dit de start waar we verder op voort bouwen. Zo is het in de kerk en zo mag het in uw leven zijn. Jezus Christus en Die gekruisigd en Niemand anders.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag