Zondag 19 november:

09.30 uur:  ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, viering en dankzegging Heilig Avondmaal

Bij de diensten: Zondagmorgen maken we een begin met de viering van het Heilig Avondmaal. Na de Schriftlezing en de prediking vanuit Psalm 87 en Efeze 3:1-7 worden we als gemeente geroepen om te vieren dat het lichaam Jezus Christus voor ons gebroken is en Zijn bloed voor onze zonden vergoten is. Het is de kern van het Christelijke geloof. Hij voor mij daar ik anders de eeuwige dood zou sterven. Het is genade en het zichtbaar teken van Gods liefde voor de in zonde gevallen wereld. Alle reden tot dankbaarheid.

Zondagavond vieren we de laatste tafel van het avondmaal en zeggen we dank. We lezen deze avond zondag 13 van de Catechismus en Efeze 1:3-14. Daarin staat de unieke plaats van de Zoon centraal en hoe hij ons met zijn bloed koopt tot kinderen van God.

In beweging: Vanuit de dienst van afgelopen zondagavond over het lijden in de naam van Jezus kwam de vraag wat of wie mijn identiteit bepaalt. Wie ben ik? Wordt mijn identiteit daadwerkelijk bepaald door Christus of klopt mijn hart meer voor iets of iemand anders en leid ik een minder godvruchtig leven dan het schijnt. Niet alleen in het licht van christenvervolging is dit een serieuze vraag en het overdenken meer dan waard.

‘Christenen in Israël’: Al langer was er vanuit V&T een lezing over Israël ingepland voor 23 november, gegeven door Marleen van der Louw, onze trajectbegeleider van Focus. Zij woonde zelf 5,5 jaar in Israël en kent veel lokale verhalen van binnenuit. De huidige actualiteit blijft onze focus richten op Israël.

Voor veel westerse christenen zijn echter de volgelingen van Jezus aan zowel Joodse als Palestijnse kant een stuk minder bekend, terwijl zij wel een rol van betekenis kunnen spelen in het ‘leven in vrede’. Daarom zal Marleen in deze lezing dieper ingaan op de geschiedenis en huidige positie van gelovigen in Jezus, zowel aan Joodse als aan Palestijnse kant.

Daarna zoomen we in op de verwarring die er onder westerse christenen vaak ontstaat rondom Israël en hoe we die in gesprekken kunnen vermijden.

Want juist in deze tijd van polarisatie en conflict is het van groot belang voor ons als kerk om zelf al biddend en steeds opnieuw op Jezus gericht te blijven.

Nascholing ds. Menkveld: op maandag en dinsdag 20-21 november is ds. Menkveld op het Hydepark in Doorn voor nascholing met collega’s die ook afgelopen jaren in hun eerste gemeente zijn begonnen.

Brugklascatechese en Belijdeniscatechese: Vanwege studie van ds. Menkveld geen catechese op maandag 20 november!

Tienercatechese: De tieners gaan 27 of 28 november naar Christian Refugee Relief in Nieuw Lekkerland om een praktische bijdrage te leveren aan de hulp aan vluchtelingen op Lesbos en elders in de wereld. In plaats van 19.30 uur worden ze die keer verwacht om 18:30 uur bij de Rank. Om 21.00 uur zullen we daar weer vertrekken. Op dinsdag is er mogelijk nog vervoer nodig. Als er ouders van catechisanten willen rijden, dan kunt u dit doorgeven aan ds. Holtslag.

Preken Catechismus: het afgelopen jaar heeft ds. Menkveld de eerste 12 zondagen van de Catechismus doorgepreekt. Mogelijk wilt u (een van) die diensten terugluisteren. Dat kan vanaf nu! Dankzij de inzet van de studio KRM kunt u op het youtube kanaal (kopje video’s) de preken van de catechismus terugluisteren. Het alleen de preek met de schriftlezing, ook geschikt om bijvoorbeeld te luisteren in de auto of elders. Als er vraag naar blijkt zullen de komende diensten ook worden toegevoegd.

Kerstmiddag: op D.V. donderdag  21 december  houden we een Kerstmiddag voor 70+, met aansluitend een broodmaaltijd.  Binnenkort krijgt u een uitnodiging van uw HVD-dame.

Collecteweek Kerk in Actie: Van 20 t/m 25 november, zal er in Giessenburg gecollecteerd worden voor Kerk in Actie. De opbrengst is bestemd voor de kinderen in Oekraïne. 

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat is wat Kerk in Actie wil bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Helpt u mee door te geven aan de collectant? Hartelijk dank!

GZB dagboek 2024: het GZB dagboek Een Handvol Koren 2024 wordt weer bezorgd. De kosten van het dagboekje zijn € 14,95. Hiervan gaat ong. € 8,- naar Willem Jan de Wit die namens de GZB is uitgezonden naar Egypte. Het dagboekje heeft iedere dag 2 overdenkingen, één voor volwassenen en één voor jongeren. Als u vorig jaar ook een boekje heeft gekocht, dan komt er binnenkort iemand bij u langs met het nieuwe boekje. Wilt u het geld alvast klaarleggen? Als u het boekje niet meer wilt ontvangen, of juist voor het eerst wel een boekje wilt, dan graag een berichtje naar Josette: kemkes@hetnet.nl.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof: Ds. J. Holtslag zal op vrijdagavond 24 november de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’:  Graag uiterlijk maandag 20 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten 1) Diaconie, bestemd voor De Hoop   2) Kerk.

Zendingsbussen: de opbrengst is in november en december bestemd voor jongerenwerk in Mozambique.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 19 november bellen naar Fam. Kemkes (06-27536469) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 19-11: Rita en Jan van der Vlist. 26-11: Fam. van Houwelingen.

Gastheer/Gastvrouw: ochtend: Marleen van Houwelingen en Arnelle van de Sande;  avond: Jan en Gerry van Wijngaarden.

Crèche 0-3 jaar: 19-11: Martine van der Leer, Anne-Marie Meerkerk, Berit Donk en Esmee Pierhagen.  26-11: Jolanda Kamphuis, Tanja Korevaar, Fenne Trouwborst en Floortje Bood.

Bijbelcrèche:  19-11: Dorine Dijksman en Hadassa van Zuthem. 26-11: Lidia Faro en Loïs Donk.

WIJK OOST 

Meeleven: Miranda Romeijn (Arent van Gentstraat 14, 3381AA) wordt 17 november geopereerd, haar baarmoeder wordt dan verwijderd. We bidden voor haar om kracht en zegen in de operatie en het herstel.

Nelly van der Sande (van Wenastraat 37, 3381BK) is afgelopen zaterdag weer teruggekomen vanuit de revalidatie. We zijn God dankbaar dat het zo snel en voorspoedig gelopen is en bidden haar Gods zegen toe als ze ook thuis haar weg weer zal moeten vinden.

Adri Hoogvliet (van Brederodestraat 40, 3381BC) wordt 24 november geopereerd aan zijn oog, hij zal een nieuw hoornvlies krijgen. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen toe over de operatie en het herstel.

Vanuit de pastorie: we zijn enorm dankbaar voor al het positieve medeleven vanuit de gemeente rondom de geboorte van Isa! Het is rijk om te ervaren dat ze niet alleen in ons gezin, maar ook in deze gemeente geboren wordt. Op het verbondserf zoals iemand mij afgelopen zondag zei. Een bevoorrechte plaats om geboren te worden!

Hartelijke groeten, Ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven: Magda van Kolfschoten (Hof van Giessen-Nieuwkerk 72, 3381 JM) is dinsdagmiddag aan haar linkerbeen geopereerd. Een ingrijpende operatie is het geweest. We bidden voor haar om Gods zegen en kracht.

Dhr. D. IJzerman (Hof van Giessen-Nieuwkerk 16, 3381 JM) heeft een nieuwe heup gekregen. Naar verwachting is hij halverwege deze week weer thuis gekomen. We bidden om Gods zegen over het herstel.

Uit de pastorie: De laatste weken van het jaar gaan vaak snel. Volgende week al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dan breekt de adventsperiode aan. Het uit zien naar Kerst en de komst van de Heere Jezus. Komende zondag doen we dit laatste ook. Het Heilig Avondmaal wordt bediend met het oog op de wederkomst van Hem van wie wij de dood gedenken. Dan zal het Rijks van de Vrede op aarde neerdalen. Alle reden om ons voor te bereiden op Zijn komst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag