Zondag 20 februari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. C. Zonnenberg, Hardinxveld-G’dam, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Zondag zal het Heilig Avondmaal bediend worden. Zoals de zondag bij uitstek de herinnering is aan de opstanding van Jezus uit de dood. Staan we bij het Heilig Avondmaal in het bijzonder bij het sterven van onze Heiland. Zijn dood die ons de vrede aankondigt. In de morgendienst lezen we Psalm 84. Een psalm waarin het verlangen naar het ontmoeten van de Heere God sterk benadrukt wordt.

Diaconiecollecte:
De opbrengst is bestemd voor de stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Binnen onze gemeente is een aantal vrijwilligers werkzaam voor de Vereniging Exodus Nederland. Exodus-vrijwilligers ondersteunen gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Ook wordt geassisteerd bij de zondagse kerkdiensten in de gevangenis te Dordrecht. De diaconie ondersteunt een aantal activiteiten. Met name wordt er financiële en materiële hulp geboden aan het justitiepastoraat in de gevangenis te Dordrecht. Meer informatie over het werk van Exodus kunt u vinden op www.exodus.nl. Steunt u hen door uw gebed dat ook zij op Hem mogen vertrouwen. Uw gaven zijn van harte aanbevolen!

Verkiezing ambtsdragers:
De kerkenraad is dankbaar voor uw en jouw betrokkenheid die bleek uit de vele namen die door veel gemeenteleden zijn ingediend. In haar vergadering van donderdag 10 februari heeft zij voor de aanstaande vacatures van wijkouderling en ouderling-kerkrentmeester in alfabetische volgorde de volgende dubbeltallen opgesteld:

  • Voor wijkouderling Wim van Beuzekom: Wilrik den Besten en Ad van der Sande
  • Voor ouderling-kerkrentmeester Arie de Bruin: Teus Dijksman en Enrico van Tuijl
  • Voor de vacatures van de broeders met een bepaalde opdracht heeft de kerkenraad besloten over te gaan tot een enkelvoudige kandidaatstelling. In de Nieuwsbrief van afgelopen zondag stond daarover een beknopte uitleg.
  • Voor de vacature van Teus Visser, ouderling Evangelisatie: Adriaan van Houwelingen;
  • Voor de vacature van Bert Pesselse, ouderling V&T: Eelko van Zuthem;
  • Voor de vacature van Jan van Wijngaarden, ouderling ouderenwerk: Herman Visser.
  • Voor de herkiesbare broeders Joost Dijkgraaf, Erik Donk, Sjaak Faro, Bas van Genderen, Gerard de Jong, Adriaan de Kuiper, Jan Verspuij en Sijmen van der Vlies zijn geen tegenkandidaten ingediend zodat zij herkozen zijn verklaard.

Alle belijdende leden van onze gemeente worden van harte uitgenodigd voor de stemmingsvergadering die wordt gehouden op donderdag 24 februari.  De definitieve plaats, tijdstip en manier waarop de stemmingsvergadering plaatsvindt hoort u op zondag 20 februari. We hopen dat dit weer in de kerk kan plaatsvinden.

In Bewegingsopdracht ‘Jezus ziet ons aan’ voedselbank:
Afgelopen zondagmorgen mochten we horen over Jezus die Zachëus zag en hem uit de vijgenboom riep om naar beneden te komen, omdat Hij in zijn huis wilde verblijven. Zo ziet Jezus ons ook aan en wil ook bij een ieder van ons Zijn intrek nemen. In de bewegingsopdracht willen we laten zien dat wij net als Jezus de ander ook willen zien en voor hen klaarstaan. Dit doen we door naar de mensen te kijken die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en afhankelijk zijn geworden van de Voedselbank. Van 13-02 t/m 20-02 zamelen we houdbare artikelen in waar behoefte aan is, te weten; broodbeleg, houdbare melk, appelmoes, douchegel en tandpasta. U kunt dit inleveren in de inleverboxen in de kerk onder de toren en in de hal van De Rank. Helpt u mee?

Jeugddienst:
Zondagavond 27 februari is het thema van de jeugddienst #MeToo. Helaas worden we weer opgeschrikt door allerlei seksueel grensoverschrijdend gedrag. In heel de samenleving vindt dit plaats en spijtig genoeg is het ook van alle tijden. Vrouwen en ook mannen van alle leeftijden kunnen er over meepraten dat zij door seksueel getinte woorden en ongepaste daden lastig gevallen zijn. Ook in de Bijbel lezen we over mannen die de grens ver te buiten gaan. Onder andere in 2 Samuël 13. De geschiedenis van de knappe Tamar die door haar halfbroer Amnon wordt verkracht. David, de vader van hun beiden wordt woedend, maar daar blijft het bij. Kan het anders met zijn verleden? Gods gebod lezen we in Leviticus 18 vers 9.

Actie Geef Warmte Door:
In samenwerking met de diaconie van de Gereformeerde kerk starten we in februari de actie “Geef Warmte Door”. Een solidair project waarbij we willen omzien naar alle plaatsgenoten in Giessenburg die vanwege de toenemende (energie)kosten meer in de knel komen. Hierbij een oproep aan degene die een steuntje kunnen gebruiken en ook aan degenen die steun kunnen geven. Meer informatie is te vinden op de website www.hervormdgiessenburg.nl of er kan gereageerd worden via 06-12942021 of diaconie@hervormdgiessenburg.nl

Gebedskring:
De gebedskring komt in februari nog niet bijeen op dinsdagavond. Op

woensdagmorgen 23 februari van 10 tot 11 uur komen we om de beurt naar de kerk om kaarten te schrijven en gebedspunten mee naar huis te nemen om thuis te bidden. We hopen in maart weer op dinsdagavond samen te komen.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof:
De heer H. v.d. Meij zal op vrijdagavond 25 februari a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling J. van Wijngaarden € 100,00. Via ds. E. van Rooijen €15,00. Hiervoor hartelijk dank.

Verantwoording diaconiecollecten vierde kwartaal 2021:
De diaconiecollecten hebben in het vierde kwartaal in de maanden oktober, november en december 2021 het volgende opgebracht: Kerk en Israël (Jemima) € 416,30, St. Schuldhulpmaatje € 538,40, Werelddiaconaat € 354,00, Immanuël Project € 444,95, Najaarszending € 578,30, De Hoop € 398,45, ZOA € 568,15, De Herberg € 451,35, Noodhulp Polen € 772,70, Dorcas € 197,65 De algemene diaconiecollecten hebben € 3802,40 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de voorjaarsvakantie op vrijdag 4 maart a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 21 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
20/2 1. Diaconie: Stichting Exodus, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
20/2 Fam. B. Vollmüller; 27/2 Fam. Kemkes- Muilwijk

Crèche 0-3 jaar:
20/2 Margreet Kwakernaak & Marit Visser; 27/2 Marieke de Ruiter & Hanna de Kuiper

Bijbelcrèche:
20/2 Christine Vink & Lilian van Wijnen; 27/2 Annemarie Meerkerk & Diana Erkelens

WIJK OOST / WIJK WEST

Verhuisd:
Johan en Martine Bood en Floortje, Imke, Josje en Lente verhuizen zaterdag naar hun nieuwe woning aan de Doetse Vliet 1a, 3381 HA. We wensen jullie een goed verhuizing toe en Gods zegen op het nieuwe woonadres.

Meeleven:
In onze gebeden gedenken we de zieken in de gemeente en alleen die door een moeilijke periode gaan.

Uit de pastorie:
Soms komen bijbelse geschiedenissen in korte tijd meerdere keren voorbij. Bij mij betrof dit de geschiedenis van Zacheüs. Ik las er over in het boek “Het was een mooie rit” van Chris Haga. Vervolgens kwam de Focusdienst en komende maandag is Zacheüs de volgende bijbelse persoon die op de brugklascatechese behandeld zal worden. In het boek las ik de zin: “Stel dat mijn leven een vijgenboom was, zou er dan iemand in die boom klimmen om Jezus te zien?” U herkent de zin misschien uit de preek. Voor wie kan ik een vijgenboom zijn. Tegelijk blijft er nog een vraag knagen. Waarom ben ik deze geschiedenis in korte zijn zo vaak tegengekomen? Wat wil God hiermee zeggen?

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag