Zondag 21 februari:
09.30 uur: ds. J. Kaai, Giessenburg
18.30 uur: ds. C.M. van Loon, Rotterdam

Zondag 28 februari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. L. Lammers, Veesen

Bij de diensten:
De dorstige drinken geven. Dat is iets dat de Heere Jezus wil. In Johannes 7:37-39 lezen we hierover. Zondagmorgen 28 februari lezen we dit gedeelte en ook Jesaja 55:1-4.

Diaconiecollecte:
De opbrengst van de diaconiecollecte van zondag 21 februari is bestemd voor de stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Binnen onze gemeente is een aantal vrijwilligers werkzaam voor de Vereniging Exodus Nederland. Exodus-vrijwilligers ondersteunen gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Ook wordt geassisteerd bij de zondagse Kerkdiensten in de gevangenis te Dordrecht. De diaconie ondersteunt een aantal activiteiten. Met name wordt er financiële en materiële hulp geboden aan het Justitiepastoraat in de gevangenis te Dordrecht. Meer informatie over het werk van Exodus kunt u vinden op www.exodus.nl. Steunt u hen door uw gebed dat ook zij op Hem mogen vertrouwen. Hij die voor ons uit dood is opgestaan, waar wij in deze 40-dagentijd naar uitzien.

De diaconiecollecte van zondag 28 februari 2021 is bestemd voor SchuldHulpMaatje Molenlanden. Een groeiend aantal huishoudens heeft financiële problemen. Niet alleen binnen de kerkelijke gemeenschap, maar ook achter heel wat voordeuren in uw eigen dorp. De kerk kan deze mensen een helpende hand bieden. Uit naastenliefde, zoals Jezus dat ons voorleefde. Ook in Molenlanden hebben we een afdeling van SchuldHulpMaatje. Daar willen Maatjes mensen helpen die, om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen. We proberen door een persoonlijke band met mensen, de problemen die er zijn, inzichtelijk te maken. Zodoende hopen we, dat de mensen weer zelf inzicht krijgen in hun situatie. SchuldHulpMaatje helpt iedereen die daar om vraagt. Er wordt geen onderscheid gemaakt in geloof, overtuiging of wat dan ook. Meer dan 30 kerken in Molenlanden doen mee met dit mooie project. Vanuit ons christelijk geloof willen we de mensen helpen. Niet als evangelisten, maar als christen in de praktijk. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kun je mailen naar shmmolenlanden@gmail.com. Ook kun je je daar opgeven als je maatje wil worden. Uw gebed en gaven zijn van harte aanbevolen.

Ik ben er voor jou:
De lijdenstijd is aangebroken. Aan de hand van de 40-dagentijdkalender gaan we op weg naar Pasen. We staan er bij stil wat Jezus voor ons heeft gedaan. En we denken aan de werken van barmhartigheid waar Jezus ons toe oproept. Mooi is dat elke week in de dienst er ook aandacht aan wordt gegeven bij het kindermoment. De eerste week worden kaarten geschreven voor de gevangenen. Zie ook de informatie in de Nieuwsbrief en op de site hervormdgiessenburg.nl  De “Break in de week” van afgelopen woensdag 17 februari ging ook over het “bezoeken van gevangenen”, waar diverse vrijwilligers zich voor inzetten. Zie via YouTube van wijzijnhg, Break in de week #13.

Een bemoedigend kaartje:
In de 2e week (vanaf 22 februari) gaat het om de zorg voor zieken en voor allen die een bemoedigend kaartje kunnen gebruiken. En we denken bij voorbeeld ook aan hen die veel zorg hebben voor anderen (mantelzorgers e.d.). In deze Zaaier worden de namen en adressen genoemd van gemeenteleden die elders verblijven voor zorg en opvang. In de gemeente zelf zijn er diverse zieken of anderen die een bemoediging kunnen gebruiken. Graag een oproep om deze week extra aan hen te denken. Stuur een kaartje of laat wat horen. En laten we hen in onze gebeden niet vergeten. Ook op andere wijzen kunnen we naar elkaar omzien. In prediking en ook in collectedoelen en andere (jeugd)activiteiten komt dit deze weken naar voren.

Bestel de 40-dagenkalender “Ik ben er voor jou!”: 
Deze is nog steeds te bestellen. De 40-dagentijd loopt van 17 februari tot 4 april. U/jij kunt persoonlijk of als gezin de kalender gebruiken, er in lezen en suggesties oppakken en uitvoeren. De diaconie heeft nog een aantal exemplaren op voorraad. Mail of bel naar diaconie@hervormdgiessenburg.nl of 06-12762100. Geef naam en adres door en de kalender wordt thuis bezorgd.

Kinderbijbeldag 26 februari:
Hallo jongens en meisjes. Helaas hebben wij moeten besluiten om de Kinderbijbeldag zoals wij die wilden organiseren niet door te laten gaan. Dit vinden wij erg jammer, daarom hebben wij een alternatief voor jullie bedacht. Op vrijdag 26 februari a.s. kunnen jullie zelf (of samen met jullie ouders/verzorgers) een speurtocht lopen. Dit kan tussen 10:00 uur en 16:00 uur. De start van de speurtocht is bij de hoofdingang van basisschool CBS de Hoeksteen, Johan de Kreijstraat 2 te Giessenburg. De speurtocht kun je downloaden via de website van de kerk. Er is ook nog een fotospel met opdrachten voor de bovenbouw, hierbij heb je een fototoestel of mobiel nodig. We wensen jullie veel plezier bij het lopen van de speurtocht en kijken ernaar uit om in de herfstvakantie weer een Kinderbijbeldag te organiseren en jullie dan weer te ontmoeten. Groetjes van de commissie Kinderbijbeldag

Het Credo 4-uurtje (60+):
Omdat het Credo Voorjaarsdiner dit jaar niet mogelijk is, hebben wij (al zeggen we zelf) een mooi alternatief bedacht: Het Credo 4-uurtje. Zaterdag 20 maart kan er een Credolid bij u op de stoep staan met een heerlijke verrassing. De week van 20 maart staat ook in het teken van één van de zeven werken van barmhartigheid, namelijk: de hongerigen te eten geven. Als u zich opgeeft voor dit 4-uurtje wat 10 euro kost, steunt u daarmee direct de organisatie Tear, die strijdt tegen armoede. U kunt zich tot 1 maart opgeven bij Hanneke de Koning, via de mail of telefoon. Wilt u bij uw opgave uw woonadres vermelden? Daarnaast verwachten we natuurlijk dat u thuis bent op 20 maart, want tussen 15:00 uur en 16:00 uur komen we langs. Contact: Hanneke de Koning, 06-31 07 09 00, jvcredo@hotmail.com Wij zien er naar uit! Credo

Online Bingo:
Bij deze nodigen wij iedereen uit voor de “Heel Giessenburg wint gebakken prijzen” – online Bingo 19 maart 19.30 uur.  Bingo spelen we van een kinderfeestje tot aan in het bejaardenhuis, maar omdat elkaar in het echt ontmoeten (nog) niet gaat, spelen we deze avond gezellig bingo via de computer. Zet uw laptop klaar en wij regelen de bingomolen en de prijzen! (u heeft vast geen idee) Meld u/je vast aan  via Bingo@hervormdgiessenburg.nl en u krijgt van ons uitleg.

Bakkers Gezocht:
Die de prijzen willen bakken voor de online bingo. De opdracht is makkelijker als in Heel Hollend Bakt. Meld je vast aan bij  0618322539

Omringen met zingen:
Het thema van de 40-dagen kalender dit jaar is “Ik ben er voor jou”. We hebben het afgelopen jaar misschien gemerkt dat het soms lastiger is om er voor elkaar te zijn, ook omdat we elkaar als gemeente minder kunnen ontmoeten.

Één van de manieren waarop we toch invulling willen geven aan omzien naar elkaar is door het nieuwe concept: “Omringen met zingen”. Eind maart zal dit de invulling worden van een Break in de week aflevering. Binnen deze aflevering willen we jullie de mogelijkheid geven om elkaar te bemoedigen door middel van een lied. Ken je iemand die door een moeilijke tijd heen gaat en wil je hem of haar een bemoediging toesturen, of wil je juist iemand feliciteren of bedanken, stuur dan een mail naar omringenmetzingen@gmail.com, of bel, sms, stuur een appje naar 0626419798. Je kunt hierbij een lied aanvragen voor die persoon, met eventueel een persoonlijke boodschap. Deze liederen zullen worden opgenomen door gemeenteleden en worden uitgezonden in een Break in de week aflevering.

Willem-Jan de Wit:
Het Evangelical Theological Seminary in Cairo (ETSC)heeft officieel bekend gemaakt dat het seminarie als zodanig en onze vier belangrijkste opleidingen zijn geaccrediteerd (= officieel beoordeeld en goed bevonden) door de European Council for Theological Education (ECTE). Door de jaren heen hebben heel wat oud-studenten van het seminarie hun studie voortgezet in Amerika of Europa en hopelijk wordt dit door deze accreditatie nog iets eenvoudiger. Tegelijk maakt deze accreditatie het wellicht voor mensen in Europa aantrekkelijker om bij het ETSC te komen studeren. Meer kunt u hierover lezen op https://wjdw.

Stichting “Als kanker je raakt” : De Stichting “Als kanker je raakt” organiseert online ontmoetingsbijeenkomsten voor:

* Nabestaanden. Datum: 24 februari, tijd: 10.00 – 12.00 uur. Voor meer info en aanmelden: alskankerjeraakt.nl /bijeenkomst/online-rouw-in-mijn-hart/

* Mensen die geraakt zijn door kanker en voor hun naasten. Datum: 3 maart, tijd: 10.00 – 12.00 uur. Voor meer info en aanmelden: alskankerjeraakt.nl /bijeenkomst/online-zin-in-leven/

* Jongeren van 18 tot 35 jaar (YOUNG) die geraakt zijn door kanker. Datum: 13 maart, tijd: 10.00 – 12.00 uur Voor meer info en aanmelden: young@alskankerjeraakt.nl

Elders verblijvende gemeenteleden:
We vermelden de adressen van de gemeenteleden die buiten het dorp worden verpleegd zodat u en jij blijk kan geven van verbondenheid door het sturen van een groet uit Giessenburg.

In Tiendwaert (Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam) verblijven:

– Mw. M.H. van der Pijl – Golverdingen, afd. Den Bout

– mw. A.E. van Beest – Visser (kamer 34)

In Woon- en zorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 85, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam:

– Mw. A.W. Boogaard-Bouwman (kamer 143)

– mw. J. den Ouden – Brouwer (kamer 131)

– Mw. S. Wijnja – Zeilstra, (kamer 139)

– Mw. M. Dame – Lemmen, (kamer 451)

– Mw. E. van Dijk – Rochat (kamer 119)

– Mw. G. Timmer – Versluis (kamer 89)

In ASVZ: ‘De Merwebolder, Sliedrecht.

– Willem Jasper Hardendood, Touwbaan 17, 3363 WB

– Klazina van Bruggen, Spoelmaker 3, 3363 WH

– Mw. J. Harrewijn – Versluis (kamer 008), Woon- en zorgcentrum “Pedaja”, Claversweer 1, 3371 PR, Hardinxveld-Giessendam

– Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk, Woon- en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide

– Dhr. D. IJzerman, Waerthove, De Alblas, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht

– Mw. D. Boer – de Jager, Parkzicht, Reigerlaan 36, 3362 PE Sliedrecht

– Joke Slob, Matthijs Marijke, Sluis 1. 3381 DK Giessenburg

– Lidewij Hardendood, ‘De Merwebolder Zeeldraaier 7, 3363 WD, Sliedrecht

– Gerdina Hak, De Fontein, Gildeweg 76 L, 4204 GJ Gorinchem

– Hans Donk, Wijnkoperstraat 94L, 4204 HK, Gorinchem

– Sitska Ouwerkerk, Nieuwstad 207 A, 4201 KW, Gorinchem

– Jimi Romeyn, Woonlocatie Griendweg, Griendweg 16d, 4208 AA Gorinchem

– Mw. A.C. Verhoeven – Harrewijn, Woonzorgcentrum “De Zes Molens”, Kamer 40, De Zes Molens 2, 4223 SC Hoornaar

– Dhr. T. de Vos, de Dr. Mr. W. v/d Bergstichting, Zwarteweg 20, 2201 AC, Noordwijk

– Mw. C.W. van den Berg-Michielse, Verpleeghuis “De Nassau-Odijckhof” Nassau-Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen-Rijsenburg

Oud Papier: Vrijdagavond 5 maart a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Henk van Wijk, Johan de Groot, Gerard Kemkes, Emiel Bos, Gijs van Veldhuizen, Simon Jeninga, Ad v.d. Sande, Marcel Ruitenberg & Chris van Veldhuizen.

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet is  € 20,00 ontvangen. Hiervoor dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 1 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 21/2 1. Diaconie: St. Exodus, 2. Kerk; 28/2 1. Diaconie: SchuldHulpMaatje, 2. Kerk,  3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet: 21/2 Fam. van Houwelingen; 28/2 Anke Büchner & Joke Pladdet; 7/3 Fam. L. Timmer

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

WIJK OOST/WEST

Overleden: Afgelopen zondag is het trieste bericht afgekondigd van het overlijden van zowel Stefan Bogaard (Johan de Kreijstraat 3) en van zijn opa dhr. Cornelis Bogaard. Een onvoorstelbare dag was het voor Teus en Klarie Bogaard en hun kinderen Dennis en Mariska. Hun zoon en broer thuis dood in bed aangetroffen en het bericht krijgen van het overleden van vader en opa.

In het gebed bidden we om kracht en Gods nabijheid voor hen en voor de verdere familie. In het bijzonder ook voor mw. A.W. Bogaard – Bouwman (Rembrandthof 143, 3372 XS) voor wie haar man altijd een steun en toeverlaat is geweest en dit ook was toen zij ging dementeren. Ook haar andere kinderen willen we gedenken in de voorbede.

De beide begrafenissen hebben woensdag en vrijdag plaats gevonden op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg.

Meeleven: Mw. W. van Beuzekom-aan de Wiel (Doetse Vliet 22, 3381 HB) is dinsdag thuisgekomen en zal daar verder verzorgd worden. We bidden om zegen en kracht voor haar.

Dhr.Bas Harrewijn is deze week vanuit het Beatrixziekenhuis overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum omdat zij daar meer ervaring hebben met corona en hematologie. In de voorbede vragen we om Gods zegen over Bas en Corrie en dat de medische behandelingen een positief gevolg mogen hebben.

Uit de pastorie: Een beetje jaloers was ik wel. Kinderen die jonger zijn dan de laatste keer dat ik op het ijs stond (2012) en die beter schaatsen dan ik. Terwijl ik me hierover boog al buigend op het ijs, bedacht ik me hoe dankbaar ik mag zijn dat ik het leven en de gezondheid heb om op het ijs te staan. Trouwens, dankbaarheid was er zaterdag wel in de pastorie. Onder andere doordat via oplettende mensen een uit de schuur gestolen fiets door de politie werd teruggebracht. Dankbaarheid die mag resulteren in het verwerkelijken van Psalm 138; Ik zal mij buigen, op Uw eis.

Met een hartelijke groet (mede namens ds. M. Dubbelman), ds. J. Holtslag