Zondag 22 mei:
09.30 uur: ds. H.L. Versluis, Ede
18.30 uur: ds. J. v.d. Kolk, Ede

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag):

09.30 uur: ds. C. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Jeugddienst 29 mei:
G
od maakt een weg waar geen weg (meer) is!

Op zondag 29 mei hebben we weer een jeugddienst met als thema: “God baant een weg waar geen weg is”. Loop jij vast in je opleiding, school, werk of relaties? Lijkt je toekomst er niet zo mooi uit te zien? En zie je niet meer hoe het verder moet? We hopen daar met elkaar mee bezig te zijn, en zijn benieuwd wat God ons daarover te zeggen heeft. Graag tot dan! De Jeugddienstcommissie

Rommelmarkt:
Afgelopen zaterdag was er een mooie “opbrengst” van opgehaalde spullen vanuit de kern van Giessenburg. Zaterdagochtend 21 mei zijn alle straten buiten de kern aan de beurt. Ook kunnen er dan spullen ingeleverd worden aan de Doetseweg 56, dit kan ook op 23 en 25 mei in de avond van 19.00  en 20.00 uur.

EO-jongerendag 2022:
Op zaterdag 11 juni 2022 vindt weer de EO-Jongerendag plaats; net als drie jaar geleden in AHOY in Rotterdam. Het thema van deze dag is #SPEAKLIFE. De artiesten en sprekers kun je zien via de onderstaande link; met onder andere Lecrae en Gor Khatchikyan zal het sowieso een prachtige dag worden!

Net als de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee, dan moet je je opgeven! Dat kan als volgt: 1) Stuur een mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com 2) Vermeld je naam / namen en daarbij behorende mailadres(sen). 3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer!

Heenreis: zaterdag 11 juni om 11:45 uur vanaf het Tilplein, Giessenburg. Terugreis: vanuit Rotterdam ’s avonds na afloop om 21:45 uur. Kosten: € 8,00 p.p. voor een retourtje. Contant betalen voor het instappen! App je vrienden en spreek met elkaar af om erheen te gaan; en reserveer zelf jouw ticket via https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer W.J. van Iperen zal op vrijdagavond 27 mei a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 50,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en voorlopig ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur op 3 juni.

Kopij ‘Zaaier’:
I.v.m. Hemelvaartsdag moet de kopij één dag eerder bij de drukker zijn. De kopij daarom graag uiterlijk maandag 23 mei a.s. vóór 09.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
22/5 1. Diaconie: Woord & Daad, 2.
Kerk; 26/5 1. Diaconie, 2. Kerk

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 22 mei bellen naar E.R. Erkelens, tel. 06 22539343 en voor de avonddienst naar J. Verspuij, tel. 06 53784406.
Voor de dienst op Hemelvaartsdag kunt u bellen naar P. Donk, tel 652670

Wegbrengen Bloemengroet:
22/5 Fam. Verspuij- Noordegraaf; 2
6/5 Govert & Truus Verspuij;
29/5 Fam. Stam- Prins

Crèche 0-3 jaar:
22/5 Tanja Korevaar, Lotte van Genderen & Anna Visser;
26/5 Margreet Muijlwijk, Marije Dijkgraaf & Evi Overduin;
29/5 Anne-Marie Meerkerk, Maureen van Pelt & Filine van Tuijl

Bijbelcrèche:
22/5 Christine Vink & Miranda Schippers;
26/5 Lidia Faro & Annemarie Marcus;
29/5 Annelies Klop & Dorine Dijksman

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven:
Afgelopen maandag is Hetty den Boer (Wilhelminalaan 88, 3381 BR) aan de knie geopereerd worden. In de voorbede vragen we om Gods zegen over de revalidatie

Huwelijksjubileum:  
Op dinsdag 24 mei hopen Arie en Janny de Jong (Van Drenckwaertstraat 17, 3381BJ) het 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we jullie samen met kinderen en kleinkinderen feliciteren en wensen we jullie Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Met vreugde en dankbaarheid kijken we terug op afgelopen zondag. Fijn dat er nieuwe ambtsdragers bevestigd mochten worden. De Heere is trouw en het is prettig werken in dienst van Hem. En wat de munt betreft. Het ging 11 jaar geleden niet zozeer om de gulden, maar om de woorden op de zijkant. God zij met ons. Laten we dit in gedachten houden bij al het kerkenwerk en in geheel ons leven.

Met een hartelijke groet,  
ds. J. Holtslag