Zondag 24 januari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de dienst:
Zondagmorgen lezen we verder uit Johannes 5. Vanaf vers 16 beginnen we te lezen over de verhouding die de Heere Jezus heeft met Zijn Vader. Een indrukwekkend gedeelte uit de Bijbel.

Gebedskalender:
De nieuwe Gebedskalender is a.s. zondag, 24 januari op de site van de kerk te lezen. U kunt eventueel een geprinte kalender vinden in een bak aan de Bogerd 8 (fam. Vollmüller) en aan de Dorpsstraat 2 (fam. van Houwelingen). Neem gerust meerdere exemplaren mee voor andere mensen die geïnteresseerd zijn. U kunt ook gebedspunten via de mail aanleveren via: annemarieverspuij@live.nl

Break in de week – Vrouwenbijbelstudie:
Met behulp van het boekje ‘Elisa – Dichter bij God’ hebben we het leven van Elisa bestudeerd. Het waren 8 mooie en leerzame Bijbelstudieochtenden. Ds. Dubbelman heeft ons tijdens deze studie begeleid en ons veel achtergrondinformatie gegeven. Toch bleven er nog wat vragen over en het was de bedoeling om die in een extra studiemorgen met ds. Dubbelman te bespreken. Maar helaas…, ook deze geplande morgen werd steeds verder doorgeschoven. Daarom hebben we nu bedacht om gebruik te maken van ‘Break in de week’. Deze ‘Break in de week’ belooft een leerzame Bijbelstudie te worden voor iedereen en is een samenvatting van onze studie over Elisa. Ds. Dubbelman zal ingaan op de vragen die tijdens de Bijbelstudieochtenden naar voren kwamen. De uitzending is te zien woensdag 27 januari – Via YouTube: WijzijnHG en begint om 19.15 uur (op een later moment terugkijken kan natuurlijk ook).

Vrouwenbijbelstudie februari:
De Bijbelstudieochtenden van februari komen jammer genoeg te vervallen. In maart en april hopen we wel weer bij elkaar te kunnen komen. Uiteraard onder voorbehoud en passend binnen de maatregelen die dan gelden. 9 en 11 maart is het de bedoeling dat we psalm 25 bespreken. De geplande Afsluitmorgen van 1 april willen we wijzigen naar twee Bijbelstudieochtenden over psalm 1. De nieuwe datums daarvoor zijn 13 en 15 april. We blijven hoopvol om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten.

Collecte mentorcatechese:
Onlangs zagen we tijdens de catechese weer beelden van de situatie in kamp Moria op Lesbos. Mensonterend om zo mensen, waaronder kinderen op te vangen. Het was in september een van de jongeren die met het idee kwam om het zendingsbusje dit jaar voor de kinderen van Moria te bestemmen. Maar door de online catechisatie blijft het busje leeg en om de jongeren nu een tikkie te sturen is ook zo wat. Daarom de volgende vraag: hebben de ouders van de catechisanten misschien een goed idee. Bijvoorbeeld elke week iets opzij leggen.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 25 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Wegbrengen bloemengroet: 24/1 Fam. Kemkes- Muilwijk; 31/1 Fam. Schep- de Jong

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

WIJK OOST

Meeleven: Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) kreeg woensdag 13 januari de ingrijpende boodschap te horen dat de kankercellen weer bij hem zijn teruggekeerd en dat betekent dat de stamceltransplantatie die hij eind 2019 heeft ondergaan, niet het gewenste effect heeft gehad. Momenteel vinden er verdere onderzoeken plaats en naar verwachting zal hij opnieuw een zwaar behandeltraject moeten ondergaan. We wensen Bas, zijn vrouw Corrie en hun kinderen Gods zegen en kracht toe.

Mw. W. van Beuzekom-aan de Wiel (Doetse Vliet 22, 3381 HB) heeft sinds begin december problemen met haar gezondheid. Na kerst is zij opgenomen in het ziekenhuis te Dordrecht voor onderzoek. Haar adres is op dit moment: Parkstaete, Afdeling 4, Albert Schweitzerplaats 3, 3318 AS  Dordrecht. We bidden om Gods zegen en genezing voor haar.

Mw. Dirma Bood-de Groot (Doetseweg 16, 3381 KG) moest begin december worden opgenomen in het ziekenhuis te Gorinchem. Zij bleek een geperforeerde galblaas te hebben en dit veroorzaakte allerlei inwendige ontstekingen. Gelukkig kon zij hiervoor behandeld worden en nadat de ontstekingen voldoende tot rust zouden zijn gekomen, zou er een afsluitende operatie plaatsvinden waarbij haar galblaas verwijderd wordt. Deze operatie is nu gepland voor maandag 25 januari. We bidden om Gods zegen over de operatie en wensen haar Gods zegen toe bij het herstel.

Overleden: Zaterdag 16 januari overleed mw. Teuni den Hartog-Walraven (Dorpsstraat 82, 3381 AH). Zij werd geboren en groeide op in Hardinxveld-Giessendam. In 1958 kwam zij naar Giessenburg toen zij trouwde met Nico den Hartog. Hij had een houtverwerkingsbedrijf in het centrum van Giessenburg. In 1998 overleed haar man en moest zij alleen verder. Donderdag 14 januari werd zij ziek en enkele dagen later is zij overleden in de leeftijd van 92 jaar.

Komende zaterdag, 23 januari, is er om 10:30 uur een samenkomst in de Til. Aansluitend zal zij worden begraven op de oude begraafplaats aan de kerkweg. I.v.m. de maatregelen zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie Gods troost en kracht toe.

Tenslotte: Komende zondagavond lezen we Mattheüs 3: 13-17 waarin het gaat over de doop van Jezus door Johannes de Doper. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Er is dankbaarheid dat Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) thuis mocht komen te midden van zijn ouders en zus en broer. We wensen Wilco en Charlotte Gods zegen en kracht toe en in de voorbede gedenken we jullie gezin.

Mw. Joke Vos-van Beuzekom (Wilhelminalaan 86, 3381 BR) is afgelopen week geopereerd vanwege een darmtumor. Er zijn positieve berichten, maar er is ook nog veel onzeker. In het gebed bidden we voor haar tot God om kracht en zegen.

Huwelijksjubileum: Op 26 januari hopen Lo en Annelies Boer (Prins Bernhardlaan 3, 3381 AV) het 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we jullie samen met Andries en Julia en Marijn feliciteren met dit heugelijke feit en wensen we jullie Gods onmisbare zegen toe.

Uit de pastorie: Het is mijn ervaring dat de laatste tijd het tegenkomen van bekenden op straat meer bijzonder is dan eerder. Het is een gevolg van het gevoel van elkaar missen. Om van de nood een deugd te maken is het een idee om in deze tijd uitbundiger te zwaaien dan normaal en om wat meer door het dorp te lopen en te fietsen in de hoop elkaar tegen te komen of in huis te zien zitten. Ook zo kunnen we zegenend nabij zijn.

Met een hartelijke groet, Ds. J. Holtslag