Zondag 25 juni:

09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur:  ds. J. Holtslag, viering en dankzegging Heilig Avondmaal

Bij de diensten: Zondagochtend vieren we het Heilig avondmaal. Tijdens de dienst lezen we Genesis 50:15-21 en Johannes 15:12-17. We denken na over vergeving en verzoening vanuit het thema: geen slaven maar kinderen.

In de avonddienst zullen we verder lezen over Paulus in Damascus en wel Handelingen 9:20-22. Dit alles in het licht van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal.

Allen een goede en gezegende avondmaalszondag gewenst.

Werelddiaconaat: De diaconiecollecte is bestemd voor Medische zorg in afgelegen Albanese dorpen. Albanië is een land dat sociaal-economisch volop in ontwikkeling is. Zeker buiten de steden is veel laaggeschooldheid, werkloosheid en armoede. Medische zorg is voor velen onbereikbaar, dus mensen tobben meer en langer met hun gezondheid. Christenen proberen diaconaal van betekenis te zijn voor mensen om hen heen, ook op dit vlak. ABC Health Center, een christelijke kliniek in Tirana, heeft het verlangen om ook de mensen te dienen, die niet naar hen kunnen toekomen, om welke reden dan ook. Daarom gaan ze naar de dorpen, gedreven door liefde. Een toegewijd team van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en vrijwilligers uit lokale kerk(en) richten ter plaatse een tijdelijk ‘gezondheidscentrum’ in. Mensen kunnen hier terecht voor een gratis check-up, gezondheidsadviezen en/of oefeningen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor én gezamenlijk gebed aan. Geïnteresseerden kunnen een Bijbel meekrijgen. De lokale christenen proberen contact te houden met mensen die hiervoor openstaan. Meer informatie kunt u vinden op de website Albanië – Medische zorg in afgelegen dorpen – Project 10:27 (project1027.nl). Uw en jou gaven zijn van harte aanbevolen.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof: De heer H. van der Meij zal op vrijdagavond 30 juni de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording diaconie: Tijdens de huwelijksdienst van 16 juni 2023 is er 188,25 euro opgehaald bestemd voor Compassion. Hartelijk dank voor uw gaven.

Giften: Via ds. Menkveld onder dankzegging ontvangen een gift van 20 euro en van 55 euro.

Kopij ‘Zaaier’: Graag kopij uiterlijk maandagavond 26 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 1) Diaconie, voor Werelddiaconaat  2) Kerk  3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

zendingsbussen: De opbrengst van de zendingsbussen is in de maanden mei en juni bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte. 

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 25 juni bellen naar L. de Kreij (06-28527440) ochtenddienst en naar J. Donk (06-18186631) avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 25/6: Willy Wijnbelt en Hannie Prins. 2/7: Govert en Truus Verspui.

Gastheer/Gastvrouw: 25/6: ochtend: Dinella Visser en Annemarie den Uil; avond: Rian de Koning en Lo Boer.

Crèche 0-3 jaar: 25/6 Anne-Marie Meerkerk, Henrieke Verspui en Esmee in ’t Veld. 2/7 Margriet Kooiman, Karen Holtslag en Anne Holtslag.

Bijbelcrèche:  25/6: Miranda Schippers en Boaz Donk. 2/7: Christine Vink en Hadassa van Zuthem.

WIJK OOST

Meeleven: Bij Cobie de Bruijn is er een tumor gevonden in haar darmen. In deze weken wordt er onderzoek gedaan en moet gaan blijken hoe de behandeling precies vorm gaat krijgen. We bidden voor haar en Arie in deze spannende weken. Ook voor Arie zelf die nog steeds weinig energie heeft.

Vakantie: van 2-29 juli heb ik vakantie. De eerste week (tot 7 juli) kunt u mij in geval van uiterste nood wel bereiken, aangezien ds. Holtslag dan ook weg is, de weken daarna ben ik niet bereikbaar, dan kunt u met uw vragen of berichten terecht bij ds. Holtslag of de wijkouderling.

Vanuit de pastorie: Deze week hadden we de 20-weken echo van ons verwachtte kindje. Mooi en bijzonder om te zien hoe alles al op en aan zo’n klein kindje zit. We staan verwondert stil bij Psalm 139: 7 Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. We zijn onze machtige God dankbaar voor het wonder dat hij zo doet.

Hartelijke groeten, Ds. J. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven: Verschillende gemeentelden ondergaan of wachten op medische behandelingen. Laten wij hen gedenken in de voorbede. De Heere kent hen bij name.

Uit de pastorie: In deze periode van huwelijkssluitingen bespraken we als naburige predikanten de wijze waarop wij hier vorm aangeven. Het is mooi om te zien dat er gelijkheid is en tegelijk dat een ieder er een eigen vorm in heeft gevonden. Het was goed om elkaar daar over te horen spreken en wat beweegredenen en argumenten zijn. Het mooiste is dat het allemaal gebeurt in Gods Naam en in afhankelijkheid van Hem. Maar dit mag gelden voor alle delen van het leven. Aan Gods zegen is het al gelegen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag