Zondag 26 april
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Riemersma, Sliedrecht

Zondag 3 mei
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
De komende zondagen zijn rond Koningsdag en 4 en 5 mei. Zondagen waarop we gewoon zijn de coupletten 1 en 6 te zingen van het Wilhelmus. De komende zondag zal dit plaatsvinden in de morgendienst. Op zondag 3 mei in de avonddienst.

Voor kinderen is er veel te vinden op Internet met betrekking tot de geloofsopvoeding. Kijkt u eens op creatiefkinderwerk.nl of henkieshow.nl.

Studieverlof ds. Dubbelman:
Van maandag 4 mei t/m vrijdag 5 juni heeft ds. Dubbelman studieverlof. Binnen de Protestantse kerk geldt de verplichting dat elke predikant een aantal weken per jaar de zogenaamde permanente educatie volgt. Ds. Dubbelman vult dit in door het schrijven van een proefschrift over de relatie tussen geloof en wetenschap. Bij vragen of problemen gedurende deze periode kunt u contact opnemen met ds. Holtslag of iemand van de kerkenraad.

Meeleven:
Vele oudere en elders verblijvende gemeenteleden zijn dankbaar voor de kaarten die zij vanuit de gemeente ontvangen. Fijn dat er zo betrokkenheid is op elkaar en dat er voor elkaar gebeden wordt.

Gebedskalender 3 mei – 20 juni:
De nieuwe gebedskalender kunt u vanaf 3 mei, op de website van de kerk, lezen. Er worden ook wat kalenders afgedrukt. Deze kunt u ophalen bij *Fam. Vollmüller, De Bogerd 8 *Fam. Verspuij, Bovenkerkseweg 3a *Fam. van Houwelingen, Dorpsstraat 2. U kunt gebedspunten voor de volgende gebedskalender weer aanleveren via de mail: annemarieverspuij@live.nl

Laten we elkaar helpen om ons oog gericht te houden op de Koning, onze Vader, onze Heiland, de Heer van dood en leven, onze Schepper!

Oud Papier:
Vrijdagavond 1 mei wordt het oud papier weer bij nu opgehaald. Aan de beurt zijn Erik de Bruijn, Jan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Niels Bongers, Wim in ’t Veld sr, Andries Boer, Henk Pierhagen, Bart van Genderen & Onno den Toom. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 4 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

  • Collecten: 26/4 1. Diaconie: Eleos, 2. Kerk; 3/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  • Wegbrengen bloemengroet: 26/4 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen; 3/5 Fam. Pesselse; 10/5 Fam. Bohré

WIJK OOST

Huwelijksjubileum:
Henk en Geertje van den Dool-Damsteeg (Lage Giessen 50, 4223 SJ Hoornaar) waren dinsdag 21 april, 25 jaar getrouwd. We feliciteren hen en hun kinderen van harte met dit zilveren jubileum en we wensen hen Gods zegen toe voor de tijd die voor hen ligt.

Tenslotte
Komende zondagmorgen, 26 april, lezen we de geschiedenis van Elisa en de drijvende bijl in 2 Koningen 6: 1-7. In de ochtenddienst van 3 mei lezen we Galaten 5: 13-18 waarin het gaat over vrijheid. In deze periode ervaren we hoe het is om beperkt te worden in je vrijheid, maar hoe zou je vrijheid eigenlijk omschrijven en waar vinden we echte vrijheid?

Maandag 4 mei t/m vrijdag 5 juni hoop ik mij te gaan verdiepen in de relatie tussen christelijk geloof en wetenschap i.v.m. de verplichte nascholing. Ik wens u en jou Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
In geloof zijn we verbonden met God en met elkaar en in gebed mogen we elkaar opdragen voor Gods troon. Wat betreft de zieke gemeenteleden hoor ik soms positieve geluiden en dan weer negatieve berichten. Het is allemaal erg wisselvallig en onzeker.

Laten we ook bidden om zegen voor artsen en verpleegkundigen en allen die in de zorg werken en voor wijsheid voor de overheden bij de te nemen besluiten.

Uit de pastorie:
Zondag 3 mei hoop ik de avonddienst te leiden. De Schriftlezing is Hebreeën 11:1-6 en 32-40. In de dienst wil ik u meenemen naar Normandië en wat daar vandaag te zien is en getuigt van de gebeurtenissen die op D-Day, 6 juni 1944, plaatsvonden, als voorbeeld gebruiken voor het getuigenis dat wij mogen geven van de strijd die door de Heere Jezus geleverd is.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag