Zondag 29 mei:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Focusdienst
18.30 uur: ds. C. Cluistra, Capelle a.d. IJssel, jeugddienst

Bij de diensten:
Komende zondag staat bekend als wezenzondag. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Aangereikt vanuit het Focustraject lezen we Handelingen 1:1-14. In de prediking richten we ons niet op de hemelvaart van Jezus, maar op de belofte die Hij geeft en de reactie van de discipelen. Het thema is: De kracht van Jezus.

Het bijbelgedeelte lijkt allereerst geen bewegingsopdracht op te leveren, maar toch komen de discipelen in beweging. Ze volharden in gezamenlijk gebed. Heeft dit een plek in uw leven? Bijvoorbeeld binnen het huwelijk of met familie of vrienden. Hoe zit dit met gemeenteleden? Kunnen we samen bidden en volharden we hier in?

Koffie drinken:
Na de dienst van zondagmorgen bent u en jij weer hartelijk welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Op het rooster voor deze morgen staan Anke Buchner, Amanda Holtslag & Jacoline van Wijgerden.

Jeugddienst: God maakt een weg waar geen weg (meer) is!
Zondagavond is er weer een jeugddienst met als thema: “God baant een weg waar geen weg is”. Loop jij vast in je opleiding, school, werk of relaties? Lijkt je toekomst er niet zo mooi uit te zien? En zie je niet meer hoe het verder moet? We hopen daar met elkaar mee bezig te zijn, en zijn benieuwd wat God ons daarover te zeggen heeft. Graag tot dan! De Jeugddienstcommissie

Opvang Oekraïense gastgezinnen:
Mede n.a.v. het bericht in de nieuwsbrief van de Gereformeerde kerk geven we graag het volgende door.

In De Stigt zijn twee Oekraïense  gezinnen gehuisvest. Twee vrouwen, een man, een (nagenoeg blinde) oma en vijf kinderen. Door een werkgroep en diverse leden wordt daar veel zorg aan besteed. Dankzij giften kunnen ze zwemlessen volgen. De kinderen gaan in Gorinchem en in Giessenburg naar school.

Tima en Ilja van 12 naar Gorinchem en Danik van 8 naar De Hoeksteen. Fietsen blijkt nog wel spannend te zijn. Naar Gorinchem gaan ze nog met de bus of per auto. Ze krijgen inmiddels fiets- en verkeersles. De  twee oudste jongens (Wowa en Pasha) en de vader (Sergei) zijn sinds vorige week gaan werken bij De Landsinghof (AVRES). Voor Tanya zijn we nog bezig om voor haar dagbesteding te vinden. De beide moeders hebben inmiddels op de fiets de weg gevonden naar Hardinxveld-Giessendam. Met veel hulp vanuit de gereformeerde kerk en ook onze gemeente en andere dorpsgenoten kunnen we de hulp goed voor elkaar krijgen. Dank u wel daarvoor! 

Er is ook aandacht voor het kunnen bijwonen van kerkdiensten en het verstaanbaar maken. Er is een vertaal-app. Af en toe zijn ze aanwezig bij de gereformeerde of hervormde diensten. Ze kwamen een keer op de Awake-avond en de twee vrouwen bij de Passage. Er zijn ook speciale kerkdiensten in het Oekraïens in Nieuw-Lekkerkand en Molenaarsgraaf. Ze worden daar naar toe gebracht door vrijwilligers.

Het doel is dat ze steeds meer zelfstandig worden. We blijven ze natuurlijk helpen, daar waar ze dat nodig hebben. Heeft u vragen of ideeën, we horen ze graag! Het mailadres is: oekraine.maranathakerk@gmail.com

Open Focus Avond 1 juni 2022:
Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus. Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onderzoeken en met elkaar bespreken.

Het thema dat we op woensdag 1 juni gaan behandelen is ‘De kracht van Jezus’.

Kom jij ook een keer langs op deze avond? Van harte welkom! Inloop 19:30 met koffie en thee, aanvang 19:45.

Focus avondwandeling:
We gaan een Focus avondwandeling houden op woensdag 8 juni om 19:30 tot ongeveer 21:00. We verzamelen bij de sporthal: De Giessenhal. Hou je van wandelen met een goed gesprek? Weet je welkom! Deze keer willen we met elkaar in gesprek over getuige zijn n.a.v. Hand.1:1-14. Lees dit thuis alvast door voorbereiding.

Rommelmarkt:
Na de twee ophaaldagen hebben we letterlijk een mooie hoop met spullen. Deze hoop wordt op dit moment netjes uitgezocht en gesorteerd. Als u ons gemist hebt met ophalen of u heeft toch nog meer spullen voor de rommelmarkt, dan kunt u zaterdag 28 mei tussen 9.00 en 11.00 uur uw spullen nog inleveren aan de Doetseweg 56.

Voor 18 juni kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Als u mee wilt doen, dan kunt zich opgeven via rommelmarkt@hervormdgiessenburg.nl of bij Gerard de Jong 06 2695 3407 of Arjan van der Vlist 06 8200 4625

Tweedehandsboekenwinkeltje weer open:
Iedere vrijdagmiddag van 13.00-18.00 uur en op zaterdag 4 juni van 10.30-15.30 uur, bent u van harte welkom! Wij hebben een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud!

Gebedskring:
Dinsdagavond 31 mei a.s. komt de gebedskring weer bij elkaar in zaal 2 van ‘De Rank’, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Oud papier:
Vrijdagavond 3 juni a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Op het rooster voor deze avond staan Dik Muilwijk, Wim in ’t Veld, Gerard Kemkes, John in ’t Veld, Patrick van Genderen, Joost Dijkgraaf, Mathijs van Beuzekom, Theo Terlouw & Wijnand Timmermans

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet is € 10,00 en € 20,00 ontvangen en via ds. J. Holtslag €20,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en voorlopig ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur op 3 juni.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 30 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
29/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Pinkstercollecte

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 29 mei bellen naar de heer E. Donk, tel. 06 34573542

Wegbrengen Bloemengroet:
29/5 Fam. Stam- Prins;
5/6 Fam. Korevaar- Harrewijn

Crèche 0-3 jaar:
29/5 Anne-Marie Meerkerk, Maureen van Pelt & Feline van Tuijl;
5/6 Willemieke Goosens, Eline Boer & Hanna de Kuiper

Bijbelcrèche:
29/5 Annelies Klop & Dorine Dijksman;
5/6 Hannah van Veldhuizen & Janneke Verspui

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven:
Ina Bax (Doetsevliet 3, 3381 HA) is afgelopen week opgenomen vanwege een infectie aan de gal en de galwegen. De verwachting is dat zij begin van de week thuis is gekomen. We bidden om Gods zegen en kracht voor haar.

Huwelijksjubileum:
Bas en Margriet de Hoop (Peursumseweg 65, 3381 KT) zijn 40 jaar getrouwd op zaterdag 28 mei. Samen met jullie kinderen willen we jullie van harte feliciteren met dit huwelijksjubileum. Van harte Gods zegen toegewenst voor de tijd die komt.

Uit de pastorie:
Tussen de bezoeken en overnachtingen bij mijn moeder en schoonmoeder door hebben we in Drenthe de Terug-naar-de-oertijd fietsroute gefietst. Een route die leidt langs hunebedden en oude wegen met kasseistroken. Maar ook door dorpjes, langs musea en cafétjes en een hotel en vakantiepark. De route was niet alleen mooi, maar ook slim opgezet. Toeristisch aantrekkelijk voor toerist en uitbater. Los van het commerciële is het kerkelijk jaar hiermee te vergelijken. Het is goed om jaarlijks langs de christelijke feestdagen te gaan en tegelijk brengt dit de lof aan God, die waardig is om te ontvangen alle lof en eer. Het kerkelijk jaar kan ervaren worden als iets uit de oertijd, maar dat iets van vroeger is, wil niet zeggen dat het verkeerd is. Loopt u verder mee van Hemelvaart naar Pinksteren?

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag