Zondag 1 december
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Koffiedrinken na de morgendienst:
Na afloop van de dienst is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in ‘De Rank, Koffie, thee of iets fris staan gereed. Op het rooster staan Corrie van Geffen, Hannie Prins, Elly & Henk Verspuij.

Inzameling voor kerstpakketten van voedselbank:
Vanuit de Voedselbank Giessenlanden-Zederik kwam het (jaarlijkse) verzoek om een inzameling te houden voor nodige inhoud van de kerstpakketten die de voedselbank wil uitreiken aan bewoners die door omstandigheden (tijdelijk) onder de armoedegrens leven. Iedere week worden pakketten met levensmiddelen uitgereikt aan zo’n 90 gezinnen voor 260 personen. Met kerst wil de voedselbank iets extra’s doen en hiervoor houden we een inzameling.  Voor de kerstpakketten zijn producten met een goede houdbaarheid zeer welkom. U kunt denken aan o.a.: blikje fruit of vis, soep, jam, appelmoes, runderknakworst, smack, rijst, macaroni (kleine pakjes), een blikje ragout, koffie of dergelijke. Inleveren kan op vrijdag, 6 december, tijdens de openingsuren van het boekwinkeltje (van 13.00 tot 20.00 uur) en op 8 december voor of na de diensten in De Rank of in de dozen bij de ingang onder de kerktoren. Tenslotte op maandagmorgen, 9 december, van 8.00 tot 11.00 uur in De Rank. Meer info over de voedselbank vindt u op www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl.

Kerstactie D.E. spaarpunten: Eveneens willen we in de maand december D.E. spaarpunten verzamelen. De opbrengst hiervan is voor de voedselbanken waarbij we voor 500 punten een gratis pak koffie, dat bij de voedselpakketten gevoegd wordt, ontvangen. In het verleden hebben we op deze wijze gratis 46 pakken koffie kunnen doneren.  Begin december wordt de box geplaatst en begin januari weer weggehaald. Van harte aanbevolen. De diaconie.

Jeugddienst: SamenAlleen #maatjegezocht. Dit is het thema van de jeugddienst op 8 december. Een thema dat gaat over eenzaamheid. Bij veel mensen in onze samenleving komen we eenzaamheid tegen en dus ook bij jongeren. Misschien ook wel bij jou of bij iemand in jouw buurt. In het Evangelie van Johannes horen we iemand zeggen: “Ik heb geen mens”. Dat is verschrikkelijk om te horen. Zien wij in het voetspoor van Jezus om naar andere jongeren en weten wij dat je door het geloof in Jezus eenzaam kunt zijn, maar nooit alleen? Op 8 december begint de jeugddienst om 18:30 uur.
Adventsmiddag voor ouderen: Op D.V. donderdag 19 december. De middag begint om 15.00 uur in “De Rank”, vanaf 14.30 uur is de zaal open. In woord en beeld wordt het thema van deze middag, Maria, gezegend door de Heere, uitgewerkt en gepresenteerd. Ds. M. Dubbelman verzorgt de meditatie en onder begeleiding van Nel van den Bosch zingen we een aantal kerstliederen. Aan het einde van de middag genieten we met elkaar van een broodmaaltijd. De bijeenkomst eindigt om ± 18.30 uur. In de week van 1 december komen de HVD-dames bij u langs met de uitnodiging.

Into the Wild!: Dit is een oproep aan alle volwassen mannen die zin hebben in een mooi avontuur en niet bang zijn om fysiek en geestelijk uitgedaagd te worden! Voor deze mannen organiseren we ‘Into the Wild’ – een 5-daags avontuur in het grootste natuurgebied van Noorwegen. Een fysieke en geestelijke tocht waarbij lopen door de schitterende natuur, mijlenver van de bewoonde wereld, en prikkelende en inspirerende Bijbelstudies elkaar afwisselen. Klinkt goed?! Hou dan alvast het Hemelvaartsweekend (21-25 mei 2020) vrij in de agenda! Meer informatie en de mogelijkheid tot opgeven volgt snel! Kun je niet wachten, neem dan contact op met Ronald O., Bart v. G., Arjen de H., Jelle K of Coen v. G. of stuur een mailtje naar intothewild.norway@gmail.com

Gebedskring: Dinsdagavond 3 december a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Oud Papier: Op de 1e vrijdag van de maand, dit keer op 6 december a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Adriaan de Kuiper, Johan Bood, Gerard Kemkes, Kees Ouwerkerk, Willem Muilwijk, Nico de Bruijn, Herold Kool, Jasper den Toom & Wim van Genderen. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Verantwoording: Ontvangen door ouderling B. de Hoop € 12,50, door ds. Dubbelman € 10,- en bij het wegbrengen van de bloemengroet € 50,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: 13 & 27 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 2 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 1/12 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 1/12 Marieke de Ruiter & Marjanne de Hoop; 8/12 Sija Kersbergen & Cateline Snoek

c.         Crèche 2-3 jaar: 1/12 Martine Bood & Linde van Houwelingen; 8/12 Alieke Kemkes & Lotte van Genderen

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 1/12 Hanna de Kuiper; 8/12 Maria Dubbelman

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 1/12 Diana Erkelens, Jesse Visser & Maria         Dubbelman; 8/12 Annemarie Meerkerk, Linde van Houwelingen & Sem Koekkoek

f.          Wegbrengen bloemengroet: 1/12 Fam. Visser; 8/12 Ivonne Duijm & Rinie Groeneveld

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 1 december bellen naar Arie den Boer, tel. 651673

h.         Gastvrouw/heer: 1/12 v.m. Dinella Visser & Leo Timmer, n.m. Theo Terlouw & Frida Bogerd; 8/12 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Jeugddienstcomm.

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) is maandag 25 november opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam voor de laatste fase van zijn behandeling. Na een laatste chemokuur krijgt hij, als alles volgens plan blijft verlopen, op 3 december de stamceltransplantatie. We bidden om Gods zegen voor hem en over de behandeling.

Meeleven: In februari 2017 zijn er bij Wim Muis (Peursumseweg 22, 3381 KW) op meerdere plekken uitzaaiingen vastgesteld. Hij heeft vervolgens meerdere behandelingen ondergaan om de voortgang van de ziekte tot stilstand te brengen en dat is lange tijd redelijk gelukt. Afgelopen september werden er helaas uitzaaiingen op zijn lever gevonden en is hij opnieuw begonnen met een serie chemokuren om de groei hiervan te stoppen. Woensdag 20 november kreeg hij helaas de zeer teleurstellende mededeling dat dit niet gelukt is. De uitzaaiingen in zijn lever zijn inmiddels zo fors toegenomen dat verdere behandeling geen zin meer heeft. We bidden om Gods kracht, troost en zegen voor Wim en Anneke.

Tenslotte: Komende zondag is het de eerste zondag van Advent. In de periode tot kerst hoop ik te lezen uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Zondagmorgen lezen we het allereerste hoofdstuk en dat gaat over de schepping.

Met een vriendelijke groet, M. Dubbelman

WIJK WEST

Bij de dienst: Komende zondagavond zal het begin van het Lukasevangelie gelezen worden; Lukas 1:3-23. De beginvraag is of wij ons leven kunnen vergelijken met Bijbelse personen. De uiteindelijke vraag is of wij net als zij ons vertrouwen op God willen stellen.

Meeleven: Begin van deze week is Maureen van Pelt (Bovenkerkseweg 6, 3381 KB) in de Maartenskliniek geopereerd aan haar enkel. De operatie is goed gegaan, maar pas later zal blijken of het geholpen heeft. We wensen Maureen Gods zegen bij het herstel.

Op vrijdag 29 november zal dhr. Jan van der Vlist (Wilhelminalaan 37, 3381 BN) een heupoperatie ondergaan. We hopen dat alles goed gegaan is en wensen hem Gods zegen toe bij het herstel.

Mw. G. Timmer – Versluis (Van Brederodestraat 21, 3381 BA) verblijft de komende weken in Waerthoven voor verder herstel na de operatie. We bidden voor haar om Gods zegen en kracht. Het adres is Waerthoven, kamer 212, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht.

Huwelijksjubileum: Op4 decemberhopen Henk en Annie de Ruiter (Wetering 21, 3381 DL) hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we hen samen met hun kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren en Gods zegen wensen voor de tijd die komt.

Huwelijksjubileum: Wim en Huibje van Genderen(Wetering 11, 3381 DL) mogen op 7 december het 40-jarig huwelijksjubileum vieren. De hartelijke felicitaties voor jullie en voor jullie kinderen en kleinkinderen en Gods zegen toegewenst.

Uit de pastorie: In Rotterdam wordt de Erasmusbrug de Zwaan genoemd en een winkelstraat de Koopgoot. Zo noem ik de nieuw verrezen sporthal de Zwarte doos. Ik weet dat het de Giessenhal gaat heten. Maar elke keer als ik er langskom, denk ik aan een zwarte doos of aan een black box. De term komt uit de vliegwereld en gaat over een oranje apparaat dat de vluchtgegevens registreert. Misschien is het een idee voor Vridos om bij de opening Epke Zonderland uit te nodigen en zijn vluchtelementen op de rekstok te registreren.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag