Zondag 5 juni:|
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. D.M. Heikoop, Katwijk

Bij de diensten:
Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. Na Zijn sterven aan het kruis en Zijn overwinning op de dood is de Heere Jezus weer opgenomen in de hemel. Vandaaruit is de Heilige Geest uitgestort op al de gelovigen en tot op de dag van vandaag vult de Heilige Geest de harten van allen die in Jezus geloven om aan hen Gods beloften te vervullen en hen te leiden tot in Gods Koninkrijk. Als gemeente van Christus vieren we met Pinksteren het begin van de Kerk van Christus waar wij een zichtbare gestalte van mogen zijn.

In de morgen dienst zal Aqua Viva medewerking verlenen. We lezen van Handelingen 2 de verzen 2:1-4; 14-18; 22-24; 32-33; 36-39. Er zal geen liturgie zijn. Allen gezegende pinksterdagen gewenst.

Focus avondwandeling:
Hou je van wandelen met een goed gesprek? Weet je welkom! Woensdagavond 8 juni starten we om 19:30 uur bij de sporthal: De Giessenhal. Deze keer willen we met elkaar in gesprek over getuige zijn n.a.v. Hand.1:1-14. Lees dit thuis alvast door ter voorbereiding.

In Bewegingsopdracht:
Zou je een vorm kunnen bedenken van hoe we gezamenlijk kunnen volharden in gebed, bijvoorbeeld binnen je vriendengroep, je huwelijk of samen met gelovige collegae of moeders onder elkaar? Het is goed om hierover na te denken en met elkaar te delen. Misschien kun je elkaar vertellen over initiatieven waar je van weet of ideeën die je zelf hebt. Zijn er de komende weken mogelijkheden voor je om dit met een vriend, partner, collegae of naaste te bespreken?

Waarheidsvriend:
A.s. zondag kunt u het Pinksternummer meenemen. Het weekblad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Om dit alles mogelijk te blijven maken, kunt u een jaarabonnement nemen voor € 49,95. Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts € 10. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/abonnement

Interkerkelijk koor “Aqua Viva” Giessenburg:
Op woensdag 8 juni 2022 houdt Aqua Viva een open repetitie avond, aanvang 20.30 uur. Een ieder die graag zingt is hartelijk welkom. Onze dirigent is Martin Klop. Ook nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. Onze repetities worden gehouden in ‘De Rank’, Dorpsstraat 55 te Giessenburg. De repetitietijden zijn op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. Voor info zie onze website: www.aquavivagiessenburg.nl

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 en €30,00 ontvangen. Via ouderling B. de Hoop €20,00 Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 6 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
5/6 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Pinkstercollecte GZB

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 5 juni bellen naar de Fam. Kemkes, tel. 653282

Wegbrengen Bloemengroet:
5/6 Fam. Korevaar- Harrewijn; 12/6 Fam. v.d. Vlies- van Genderen

Crèche 0-3 jaar:
5/6 Willemieke Goosens, Eline Boer & Hanna de Kuiper; 12/6 Renske Donk, Berit Donk & Esmee in ‘t Veld

Bijbelcrèche:
5/6 Hannah van Veldhuizen & Janneke Verspui; 12/6 Martijn Visser & Sifra Visser

WIJK OOST / WIJK WEST

Eindexamens:
Voor de eindexamenkandidaten breekt een spannende week aan. De examenuitslag. Mag de vlag uit of is het wachten op de herexamens of op volgend jaar. Hoe het ook gaat, weet je geliefd door God. Je identiteit en hoe waardevol je bent, vind je in Jezus Christus bij Hem.

Meeleven:
Voor Jannie de Groot – Korevaar (A.M.A. van Langeraadweg 7 A, 3381 LB) is de laatste tijd hier op aarde aangebroken. Ze verlangt naar de hemel, maar de laatste periode hier beneden is zwaar. Er wordt gevraagd om gebed voor haar.

In de voorbede gedenken we allen die door moeilijke en zware tijden gaan. Zie op God en Hij zal met je zijn.

Uit de pastorie:
Het Pinksterfeest kan gezien worden als het begin van de Kerk.  De gemeenschap van de heiligen. Een gemeente die niet alleen op die dag explosief is gegroeid, maar ook in de eeuwen daarna. Iedere gemeente laat iets zien van het werk van de Heilige Geest en iedere gemeente is de zichtbare gestalte van het lichaam van Christus op aarde. Van de groei van de kerk mag ik zelf iets ervaren in de doop en belijdenisdienst in Giessen-Oudekerk. Aansluitend aan de eigen dienst hoop ik om 11.00 uur daar voor te gaan. Zo zie ik uit naar een krachtige doorwerking van de Heilige Geest op deze zondag.

Met een hartelijke groet,  
ds. J. Holtslag