Zondag 6 februari:
09.30 uur: ds. L. Plug, Barneveld
18.30 uur: ds. C.M. Baan, Nieuwpoort

Bij de diensten:
De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor het werelddiaconaat. In het bijzonder voor medische apparatuur voor een ziekenhuis in Noordoost Congo. Congo wordt al jarenlang geteisterd door armoede, (rebellen)geweld en diverse ziektes, zoals mazelen en malaria. In het dorpje Lolwa staat een ziekenhuis van de kerk die voor mensen in een grote regio van levensbelang is. Maar om de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen, is dringend behoefte aan goede medische apparatuur. Met de opbrengst van de collecte willen zij de kwaliteit van de zorg verbeteren. Met nieuwe apparatuur kan de juiste diagnose worden gesteld en kunnen patiënten beter worden behandeld. Meer informatie kunt u vinden op de website www.project1027.nl/project/congo-medische-uitrusting. Uw en jou gaven zijn van harte aanbevolen.

Kerkgang:
Gelukkig is er steeds meer ruimte om naar de kerk te gaan. Ook in het koor is er nu weer volop de mogelijkheid om een plek te zoeken. Dus niet alleen in het schip en op de galerij. Wel vragen we om zoveel mogelijk rekening te houden met het advies om anderhalve meter afstand te houden. Aanmelden gaat voorlopig nog via Kerktijd.nl

Viering Heilig Avondmaal:
Voor alle belijdende leden. De viering van het Heilig Avondmaal willen we houden op 20 februari. Gezien de huidige omstandigheden willen we dit op dezelfde wijze laten verlopen zoals het gebeurde op 14 november. In de Nieuwsbrief en op de site zullen we waar nodig aanvullende informatie geven. Voor deelname aan het avondmaal kan worden opgegeven voor de diensten in de kerk op de morgen of de avond en in de Rank voor de morgen. Met een korte mailing van naam/namen en de voorkeur van indeling kan de opgave worden gedaan via EDonk@hervormdgiessenburg.nl Zo nodig kunt u contact opnemen met diaken E. Donk via 06-34573542, (tussen 19.00 en 21.00 uur). Of per adres: Lijnbaan 17. Opgeven kan tot en met maandag 14 februari. Uiterlijk vrijdag 18 februari krijgen alle aanmelders bericht van indeling.

De voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal is op zondagavond 13 februari 

Gebedskring:
De gebedskring komt in februari nog niet bijeen op dinsdagavond. Op woensdagmorgen 9 en 23 februari van 10 tot 11 uur komen we om de beurt naar de kerk om kaarten te schrijven en gebedspunten mee naar huis te nemen om thuis te bidden. We hopen in maart weer op dinsdagavond samen te komen. De gebedskring.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online. 

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 7 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
6/2 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
6/2 Fam. Glerum; 13/2 Fam. L. Boer

Crèche 0-3 jaar:
6/2 Marjanne de Hoop & Feline van Tuijl; 13/2 Lydia Korevaar & Anna Visser

Bijbelcrèche:
6/2 Hannah Velthuizen & Hadassa van Zuthem; 13/2 Miranda Schippers & Willise v.d. Vlies

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven:
Talloze gezinnen hebben momenteel te maken met quarantaine. Lang niet altijd eenvoudig. Laten we praktisch en in gebed om hen heen staan. In de gebeden gedenken we ook de zieken in de gemeente en allen die rouw dragen. Tegelijk mogen we ons verheugen met wie vreugde mag ervaren.

Uit de pastorie:
Storm Corrie ging begin van deze week flink tekeer. Geen weer om buiten te zijn, maar wel om dankbaar voor een dak boven het hoofd. Het bracht bij mij een kinderliedje naar boven. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer. Iets dat bovenal telt als het stormt in het leven. Op de Heere God mogen we vertrouwen. Het leven is door Jezus Christus in Zijn hand. 

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag