Zondag 7 juli
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop
18.30 uur: Prop. J. Menkveld, Dordrecht

Doopdienst:
Zondagmorgen hopen we Lieze Meerkerk te dopen. Zij is de dochter van Jan en Anne-Marie Meerkerk (Giessenlaan 82, 3381 AM). De schriftlezing is Exodus 15: 22-27 dat gaat over Mara, een plek waar bitter water zoet wordt gemaakt. Laten we bidden om Gods zegen voor de dopeling en de doopouders. Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Corrie van Geffen, Hannie Prins, Elly & Henk Verspuij zullen u hartelijk ontvangen.

Diaconiecollecte Zilt:
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem. Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alle dag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt is ruimte voor vaste bewoners en daarnaast een aantal gasten om kortere of langere tijd mee te wonen en afstand te nemen van zorgen en (psychosociale) problemen. Meer informatie over de doelen kunt u vinden op de website: www.leefgemeenschapzilt.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Zendingsbussen:
In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor betaalbare gezondheidszorg voor arme patiënten in Zimbabwe. In Zimbabwe leven veel mensen onder de armoedegrens. Ze hebben geen geld voor medische hulp, als dit nodig is. Overheidsziekenhuizen in Zimbabwe wijzen deze mensen de deur. Maar dat is niet zo in het Morgenster en Gutu Ziekenhuis, twee ziekenhuizen van de Hervormde Kerk van Zimbabwe. Je kunt mensen die ernstig ziek zijn, toch niet weigeren te helpen?!

Collectebonnen verkoop:
12 & 26 juli van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 8 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):
a.         Collecten: 7/7 1. Diaconie: Leefgemeenschap Zilt – Gorinchem,  2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
b.         Crèche 0-1 jaar: 7/7 Sija Kersbergen & Cateline Snoek; 14/7 Jannette Stam & Manuela Slob
c.         Crèche 2-3 jaar: 7/7 Alieke Kemkes & Lotte van Genderen; 14/7 Febe Troost & Corine Terlouw
d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 7/7 Aniek Visser; 14/7 Daphne Zaal
e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 7/7 Jannemiek Overduin, Marit Visser & Hanna de Kuiper; 14/7 Anne-Marie Meerkerk, Emma Trouwborst & Esther de Kuiper
f.          Wegbrengen bloemengroet: 7/7 Anke Buchner & Jokke Pladdet; 14/7 Fam. L. Timmer
g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 7 juli bellen naar Bas de Jong, tel. 651522
h.         Gastvrouw/heer: 7/7 v.m. Pim Vollmüller & Jeanet van Bruchem, n.m. Joke de Kuiper & Annemarie den Uil; 14/7 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Betty van Oenen & Annemarie Verspuij

WIJK OOST/ WIJK WEST

In het ziekenhuis:
Donderdag 27 juni, is dhr. Jaap Kortlever aan zijn hart geopereerd in het Amphia Ziekenhuis te Breda. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en het herstel voorspoedig gaat. Zondag 30 juni, is hij vanuit Breda overgebracht naar het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Als alles goed blijft gaan, mag hij deze week naar huis om verder te herstellen. We wensen hem en zijn vrouw, Zwannie, Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman