Zondag 8 oktober:

09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld

18.30 uur:  ds. J. Holtslag, jeugddienst

Bij de diensten: We lezen in de ochtend drie gedeelten uit Mattheüs. Hoofdstuk 8 vers 1-4, 9 vers 9-13 en 12 vers 46-50. Hierin zien we hoe Jezus uitreikt en omgaat met zijn omgeving en gaat hij ons voor in medemenselijkheid, naastenliefde en gastvrijheid.

In de jeugddienst aanstaande zondagavond is het thema Like Jesus. Hiermee sluiten we aan bi het jongeren startweekend. Vanuit Johannes 8 vers 1-11 wordt ook aangesloten bij de laatste trend op scholen om via anonieme accounts kwaadaardige praatjes en plaatjes te verspreiden. Ook zal er een verslag zijn van het jongeren startweekend en is er de gelegenheid om na de dienst foto’s te bekijken.

In gesprek over… homoseksualiteit: dit voorjaar berichtten we u en jou over een vervolggesprek in de gemeente rondom homoseksualiteit. Na een gemeenteavond met Herman van Wijngaarden, in april 2022, is een werkgroep van een aantal kerkenraads- en gemeenteleden hierover verder in gesprek gegaan. We hebben veel gedeeld, gelezen, gebeden en gezocht, naar hoe wij ons als christelijke gemeente verhouden tot onze homoseksuele broeder en zuster. Op D.V. donderdagavond 12 oktober hoopt de werkgroep u en jou te ontmoeten om onze ervaringen te delen en samen verder te praten. Er is volop gelegenheid voor onderlinge uitwisseling. De opzet van de avond lijkt op die van een open focus avond. Mocht u daar nog nooit geweest zijn, dan is dit de kans om hier kennis mee te maken. De ingrediënten: we lezen uit de bijbel, zingen samen, gaan met elkaar in gesprek en krijgen een bewegingsopdracht mee.   

Van harte welkom, de koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 u. We starten om 19.45 u. en sluiten de avond rond 21.30 u. af. In de ochtenddienst van 8 oktober zal ds. Menkveld ook aandacht aan dit thema besteden. Contactpersoon: Eelko van Zuthem (evanzuthem@hervormdgiessenburg.nl)

Save the date: Open Focus Avond donderdag 26-10-2023 in De Rank.

Boekenmarkt en kledingmarkt: Het tweedehandsboekwinkeltje organiseert weer een Boekenmarkt in Giessenburg op 6 en 7 oktober. Op vrijdag 6 oktober zijn we open van 13.00 – 18.00 uur en van 18.30 – 20.30 uur. Zaterdag 7 oktober van 9.00 – 15.30 uur. Er is een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud.  Tijdens deze Boekenmarkt is er een kledingbeurs, waarvan de opbrengst is voor World Servants Bolivia. U bent van harte welkom om te komen zoeken naar tweedehandskleding en boeken.

Verkoping: Zaterdagmorgen 4 november a.s. hopen wij weer een verkoping te houden van sokken, jam, bramensap, handwerk en cadeautjes. Er zijn ook weer kaarten met en zonder tekst voor de Kerst. Kom gezellig koffie drinken in Zaal 1 (grote zaal) van De Rank in Giessenburg tussen 9.00 en 12.00 uur.  De opbrengst van de verkoping is voor de kerk. Op deze morgen is ook het boekwinkeltje geopend.

Verantwoording:  Via ds. J. Holtslag €20,00 voor de diaconale collecte voor Marokko en Libië.

Kopij ‘Zaaier’:  Graag uiterlijk maandag  9 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl. In verband met de herfstvakantie verschijnt “De Zaaier” vrijdag 13 oktober voor twee weken. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. aanleveren van kopij.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 1) Diaconie  2) Kerk  3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

Zendingsbussen:  in september en oktober bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 8 oktober bellen naar P. de Koning (06-53425019) ochtend- en avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 8/10: Fam. Glerum. 15-10: Fam. Kemkes-Muilwijk.

Gastheer/Gastvrouw: 8-10: ochtend:  Maria de Bruin en Annemarie den Uil. Avond: jeugddienstcommissie.

Crèche 0-3 jaar: 8/10: Marjanne de Hoop, Linde van Houwelingen, Gritte Kemkes, Ilvie de Jong.  15-10: Annelies Klop, Anita Ooms, Hanna de Kuiper en Jasmijn in ’t Veld.

Bijbelcrèche:  8/10: Annelies Klop en Marieke de Groot. 15-10: Laura Holtslag en Lotte den Besten.

WIJK OOST

Meeleven: Anke Buchner (Arent van Gentstraat 23, 3381AA) heeft inmiddels de eerste ingrepen en onderzoeken gehad. Het gezwel bij haar neus is succesvol en volledig verwijderd, binnenkort wordt de wond daar weer netjes afgewerkt. Na onderzoek is gebleken dat er geen uitzaaiingen zijn bij de kanker in haar darmen, wel zit haar dikke darm op twee plaatsen dicht. Dat vraagt om een zware ingreep en het is nog onduidelijk welke blijvende consequenties dat kan hebben. We bidden voor haar om kracht en zegen in deze weken waarin ze haast dagelijks afreist naar het ziekenhuis!

Vanuit de pastorie: Alle jeugdwerk is weer begonnen. Bijzonder om te zien hoeveel vrijwilligers in onze gemeente zich inzetten voor de jeugd. Vergeet daarbij de iets oudere jongeren zelf niet, die op de ene avond zelf als jeugd iets bezoeken, maar op een volgende als leiding voor de jongeren komen opdraven. En op al die plaatsen wordt het geloof gedeeld! Geweldig! Ook in deze situaties geldt: wat je ook gedaan hebt voor de minsten van mijn broeders en zusters, dat heb je voor Jezus zelf gedaan!

Hartelijke groeten, ds. J.H. Menkveld

WIJK WEST

Huwelijk: Op donderdag 12 oktober zal Martijn de Kuiper (Johan de Kreijstraat 18, 3381 DG) in het huwelijk treden met Marjolijn Verheij. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats in de Hersteld Hervormde Kerk te Nieuw Lekkerland om 13.30 uur. In deze dienst zal ds. A.J. Britstra voorgaan. Het toekomstig adres van het bruidspaar is D.C. Kraaijstraat 8, 2957 AG Nieuw-Lekkerland.

Van harte willen we Martijn en Marjolijn al vast feliciteren met deze dag. We wensen jullie een mooie dag toe en vooral Gods zegen over jullie huwelijk.

Uit de pastorie: De eerste catechisatieavonden zijn geweest en ook de zondagsschool en het clubwerk is weer van start gegaan. Het is mooi om te zien hoeveel de Rank benut wordt. Niet alleen voor het jongerenwerk, maar voor tal van andere activiteiten. Ik ben dankbaar voor het werk dat verzet is om de Rank er te krijgen en voor al het werk dat er nu in gebeurt. Het is een grote zegen en laten we daar volop gebruik van maken. Al mis ik nog wel enkele jongeren op de tienercatechese. Weet je welkom.

Eem hartelijke groet,  ds. J. Holtslag