Zondag 9 januari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Focusdienst
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, Hardinxveld-Giessendam

Bij de diensten:
Het Bijbelgedeelte dat hoort bij de komende Focusdienst is Johannes 1:35-43. Leest u het alvast eens door en bedenk welke gebeurtenis u het meeste raakt.

Beroepingswerk/Oproep:
Wellicht zijn eerdere berichten in Nieuwsbrief en Zaaier, waarin gevraagd werd namen in te dienen van predikanten, wat uit beeld geraakt. In het proces van het beroepingswerk willen we de gemeente ook graag betrekken om mee te denken. Daarom doen we hierbij nogmaals een oproep namen in te dienen van predikanten die u/jij geschikt acht om de vacature voor de predikantsplaats in te vullen. Graag zien wij bij de ingediende naam een motivatie waarom de predikant geschikt zou zijn of zou passen in onze gemeente. Namen kunnen worden ingediend bij de scriba Arjan Overduin, W. de Zwijgerlaan 21 of per mail scriba@hervormdgiessenburg.nl t/m zaterdag 15 januari. Waar in de tekst predikant staat zou ook proponent gelezen kunnen worden. De beroepingscommissie.

Focus ‘In bewegingsopdracht’ elkaar ontmoeten:
Nu het niet mogelijk is om a.s. zondag na de morgendienst in de Rank elkaar te ontmoeten, willen we u vragen om elkaar thuis te ontmoeten na de dienst. Dit kan als volgt:

Nodig voor zondag (9-1) 1 of 2 mensen bij u thuis uit of vraag voor zondag (9-1) of u bij iemand langs mag komen na de dienst om koffie te drinken. Dit kan bij bekenden zijn, maar dit mag ook bij misschien voor u minder bekende mensen zijn. Zo blijven we als gemeente ondanks de beperkende maatregelen toch met elkaar verbonden.

Wanneer u het lastig vindt om iemand te vragen, of het leuk vindt om gekoppeld te worden dan mag u ook mailen naar focus@hervormdgiessenburg.nl. U kunt aangeven in de mail of u bij iemand op de koffie wil, of iemand bij u thuis wilt ontvangen. Het Focusteam zal dan zorgen voor een koffie-afspraak.

Tevens zullen we in de nieuwsbrief en op de site dit weekend een aantal mooie vragen plaatsen om na te kunnen praten over het thema van de Focusdienst ‘Jezus nodigt uit’.

Lukt het u niet om voor a.s. zondagochtend een koffie-afspraak te plannen, dan nodigen we u van harte uit om dit op iedere ander moment van de week te doen. 

Open Focus avond ‘Jezus nodigt ons uit’:
Het nieuwe jaar starten we met Blok 1 van het Focustraject. Dit blok heeft als titel ‘Jezus ontmoeten’. Op donderdag 13-01-2022 om 19:45 komen we online samen rondom het thema ‘Jezus nodigt ons uit’. De link om in te loggen staat op 13-01 om 19:00 klaar op de website, samen met de uitleg hoe u stapsgewijs in kunt loggen, voor als u dit nog nooit gedaan heeft. Wij nodigen iedereen van harte uit om in te loggen en aan te sluiten bij deze avond. Een mooie manier om toch met elkaar verbonden te blijven rondom het Woord.

Focusmateriaal
In de afgelopen 4 maanden hebben we kunnen proeven aan het IZB Focustraject in het zogeheten Blok 0 met als thema ‘Focus op Jezus’. Vanaf dit weekend starten we met Blok 1, waarin we de komende maanden nadenken over het thema ‘Jezus ontmoeten’ tijdens de Focusdiensten.

Voor Blok 1 (t/m3) is er een Focuswerkboek en een gezinsmomentenboek beschikbaar, waarin alle te behandelen thema’s van de Focusdiensten staan uitgewerkt.

Het Focuswerkboek gaat gelijktijdig behandeld worden tijdens de Open Focus avonden en bij de Focuskringen. Wanneer u geen van deze activiteiten bezoekt, maar u zich wel wilt verdiepen in de thema’s is dit werkboek een aanrader om mee aan de slag te gaan.

Het Focus gezinsmomentenboek sluit eveneens aan op de thema’s in de diensten en op het jeugd- en catechesewerk en is speciaal voor gezinnen om thuis aan tafel, op zondagmiddag of op vakantie met elkaar aan de slag te gaan.

Een Focus werkboek of gezinsmomentenboek kunt u inkijken en afhalen bij Teus Visser (Kerkweg 2a).

Interim-opleiding:
In het kader van de permanente educatie heeft ds. Holtslag zich afgelopen mei opgegeven voor de tweejarige Interim-opleiding aan de PThU. De opleiding behelst een specialisatie in het omgaan met veranderingen, conflicten en spanningen in de gemeente. 10 januari is voor hem de eerste studiedag. Dit betekent dat hij overdag niet beschikbaar is. De catechisaties worden die avond wel door hem gegeven. Twee volgende studiedagen zijn 7 en 8 maart.

Zendingsbussen – Willem-Jan de Wit:
In de eerste twee maanden van het nieuwe jaar is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit. Hij is docent aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Op Tweede kerstdag heeft hij tijdens de kerkdienst mogen vertellen over zijn werk in Egypte. Ondanks de beperkingen van online-onderwijs zijn er voor het seminarie ook veel mogelijkheden. Zo is het nu mogelijk dat tal van mensen theologisch worden toegerust die daar anders geen mogelijkheid voor hadden gehad. Ook helpt de techniek grenzen te overbruggen en de einden der aarde te verbinden. Bidt en geeft u mee?

Bezorgers van de bloemengroet.
De bloemen staan i.v.m. Covid-19 voorlopig niet meer in de kerk en mogen weer bij de bloemenwinkel worden afgehaald.

Verantwoording:
Via ds. J. Holtslag € 50,00 voor de kerk. Ontvangen collectebonnen via J. Verspuij van € 134,00 voor zending, diaconie en kerk en van €10,00 euro voor de zending en €10,00 euro voor de diaconie.

Door de luisteraars van de kerkradio is het bedrag van € 467,00 opgebracht, waarvan € 280,20 voor de kerk en € 186,80 voor diaconie. Hiervoor allen hartelijk dank.

Verjaringsfonds tweede halfjaar:
Er is € 418,74bijeen gebracht, allen jarige gevers hartelijk dank hiervoor.

Bloemengroet:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet is € 10,00 ontvangen als dank voor de bloemen.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 10 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
9/1 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet: 9/1 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak; 16/1 Fam. Romeijn

Crèche 0-3 jaar:
9/1 Renske Donk & Boaz & Loïs Donk; 16/1 Marije Dijkgraaf & Sifra Visser

Bijbelcrèche:
9/1 Lianne van Oenen & Lois Donk; 16/1 Marit Visser & Annemarie Marcus

Gastvrouw/heer:
9/1 v.m. Maria de Bruijn & Rian Faro; 16/1 v.m. Marleen & Adriaan van Houwelingen, n.m. Gerry & Jan van Wijngaarden

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven:
Donderdag 6 januari is mw. Rika van de Koppel (Prins Bernhardlaan 2, 3381AV) in het Beatrixziekenhuis geopereerd. De verwachting is dat ze de volgende dag weer naar huis mocht gaan. We bidden voor haar om een goed herstel en kracht bij het verdere medische traject dat ze in zal gaan.

Huwelijksjubileum:
Op woensdag 12 januari zijn Aart en Frida Bogerd (Johan de Kreijstraat 4, 3381DG) 50 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen feliciteren met dit jubileum en we wensen jullie Gods zegen toe voor de tijd die komt.

Uit de pastorie:
Het was een verrassing toen ik op 1 januari naar de garage liep om mijn fiets te pakken en zag dat het tuinbankje verdwenen was. Het stond niet in de garage, maar waar wel? Bij de kerk. Samen met de tuintafel en de waslijn en allerlei spullen van andere mensen. Een oude traditie in ere hersteld? Frappant was dat er in Giessen-Oudekerk niets stond, terwijl het daar de afgelopen jaren wel het geval was. Is het een dorp op geschoven? Houdt u in ieder geval de nacht van 31 december op 1 januari in de gaten. Maar tot die tijd wens ik u een gezegend jaar toe.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag