Zondag 9 juni
9.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Zondag 9 juni
9.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Vrijdag 14 juni
18:30 uur: ds. J. Holtslag, Huwelijksdienst Stevan den Hoed en Annemieke de Groot

Bij de diensten: De afgelopen weken is er hard geoefend door het mannenkoor dat samengesteld is uit mannen van onze gemeente. In de morgendienst van komende Pinksterdag zullen zij hun medewerking verlenen en zullen we het resultaat kunnen beluisteren. Arjen de Hoop en Marieke de Ruiter zullen hen begeleiden op het orgel en de piano. Gezegende diensten gewenst.

Gedoopt: Afgelopen zondag zijn er drie kinderen gedoopt: Tijn, zoon van Joost en Marije Dijkgraaf (van Brederodestraat 26, 3381 BC) Seth, zoon van Coen en Alise van Genderen (Grotewaard 43, 4225 SL) en Thijn, zoon van Ben en Daniëlle de Vries (Nijverheidslaan 1a 3381 LM). We wensen hen allen Gods zegen toe. De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 7 juli. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Vanuit de kerkenraad: Jaarrekening 2018. De jaarrekeningen van het college van Kerkrentmeesters en van de diaconie zijn opgemaakt. Beide rekeningen komen redelijk overeen zoals was begroot. In de vergadering van juni worden de jaarrekeningen definitief vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid om de jaarrekeningen in te zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 14 juni contact opnemen, bij voorkeur via email. Voor de jaarrekening van de Kerkrentmeesters met dhr. Arie de Bruin adebruin@hervormdgiessenburg.nl en voor de diaconie met dhr. Jaap van Oenen penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl.

Van de Zendingscommissie: Bij de ingang van de kerk liggen weer kaarten waarop u uw naam kunt zetten voor Open Doors. De kaarten worden deze keer gestuurd naar de Chibok-ouders in Nigeria.

Op 14 april 2014 is een groep Boko Haram-strijders de Chibok Secondary Girls school binnen gevallen en ontvoerde 230 christelijke meisjes. In de maanden die volgden leefden hun ouders constant in angst en zorgen. Af en toe kwam een ontsnapt meisje thuis en tussen oktober 2016 en mei 2017 werden 103 andere meisjes vrijgelaten door de Boko Haram-strijders. Maar nu -vijf jaar later- wachten tientallen ouders nog steeds op hun dochters. Volgens de voorzitter van de Chibok Parents’ Assosciation moeten nog 112 christelijke meisjes vrijgelaten worden. Niemand weet hoeveel van hen nog in leven zijn en waar ze zich precies bevinden (meer info  op de website van de kerk).

Opwekking Tijdens dit Pinksterweekend bezoeken we met een groep uit onze gemeente de Pinksterconferentie van Opwekking op het Walibiterrein in Biddinghuizen. Het thema is: ‘Dieper met de Geest’. Heb je interesse om deze conferentie voor een dag te bezoeken? Dit kan op vrijdag 7 t/m maandag 10 juni. De meest geschikte dagen hiervoor zijn zaterdag en zondag. Wij nodigen je uit om ook onze groep op het kampeerterrein te bezoeken. Even lekker je benen strekken en de koffie staat klaar! We staan op veld F73-74. Bij vragen neem contact op met 06-12 16 67 53 of 06-18 12 16 40.

Kamp Bladel Spaaractie: Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van Bakkerij ’t Stoepje en koffiezegels van de Albert Heijn. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1.

Boekwinkeltje: Zaterdag 15 juni, tijdens de rommelmarkt zijn we open vanaf 08.30 uur. Verder zijn we iedere vrijdag open van 13.00-20.00 uur. U bent van harte welkom.

Van de kerkrentmeesters: In de maand mei mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: € 3.023,74 en voor de extra collecte: € 1.087,85 Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: 14 & 28 juni van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 10 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 9/6 Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Pinksterzendingscollecte

b.         Crèche 0-1 jaar: 9/6 Margriet Kooijman & Annemarie Marcus; 16/6 Margreet Kwakernaak & Tanja Korevaar

c.         Crèche 2-3 jaar: 9/6 Marieke Kool & Linde van Houwelingen; 16/6 Anne-Marie Meerkerk & Monica Rietveld

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 9/6 Maria Dubbelman; 16/6 Marit Visser

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 9/6 Diana Erkelens, Hannah van Veldhuizen & Sem Koekkoek; 16/6 Martijn Visser, Linde van Houwelingen & Esther de Kuiper

f.          Wegbrengen bloemengroet: 9/6 Fam. Schep- de Jong; 16/6 Fam. de Kreij

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 9 juni bellen naar Arie de Kreij, tel. 652590

h.         Gastvrouw/heer: 9/6 v.m. Jannie de Groot & Pim Vollmuller, n.m. Arnelle v.d. Sande & Miranda Schippers; 16/6 v.m. Dinella Visser & Anke Buchner, n.m. Gerry & Jan van Wijngaarden

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Op 9 mei werden bij Corné en Margreet Muijlwijk (van Marlotstraat 56, 3381 CE) twee dochters geboren: Hanne en Suze. Omdat de tweeling met 35 weken geboren werd, moesten zij nog in het ziekenhuis blijven. We zijn dankbaar dat zij woensdag, 29 mei, inmiddels sterk genoeg waren om naar huis te mogen. We wensen hen allen Gods zegen toe.

Tenslotte: Komende zondag hopen we samen het Pinksterfeest te vieren. De schriftlezing is uit Johannes 14: 15-26. Gods Zegen en Geest toegewenst!
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Op 5 juni is dhr. Dick van Pelt (Bovenkerkseweg 6, 3381 KB) in het ziekenhuis behandeld vanwege nierstenen. We hopen en bidden dat ook deze tweede behandeling positief verlopen is en wensen hem Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum: Op vrijdag 14 juni hopen Pim en Tineke Vollmüller (Bogerd 8, 3381 DA) het 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we hen met hun kinderen en kleinkinderen feliciteren met deze heugelijke mijlpaal en wensen we hen Gods zegen en nabijheid toe voor de toekomst.

Uit de pastorie: Dankbaar mogen we terugzien op de doopdienst van afgelopen zondag. Het was uitzonderlijk heet, maar dat is niet hetgeen we bovenal hebben te onthouden. De Heere die als een goede herder wil zorgen. Pinksteren is hier weer een blijk van. Hij laat ons niet als wezen achter, maar schenkt Zijn Geest om de Zijnen te begeleiden tot in Zijn Koninkrijk. Over het branden van de Geest komen we ’s avonds te spreken vanuit 2 Timotheüs 1:6-18.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag

18.30 uur: ds. J. Holtslag

Vrijdag 14 juni

18:30 uur: ds. J. Holtslag, Huwelijksdienst Stevan den Hoed en Annemieke de Groot

Bij de diensten: De afgelopen weken is er hard geoefend door het mannenkoor dat samengesteld is uit mannen van onze gemeente. In de morgendienst van komende Pinksterdag zullen zij hun medewerking verlenen en zullen we het resultaat kunnen beluisteren. Arjen de Hoop en Marieke de Ruiter zullen hen begeleiden op het orgel en de piano. Gezegende diensten gewenst.

Gedoopt: Afgelopen zondag zijn er drie kinderen gedoopt: Tijn, zoon van Joost en Marije Dijkgraaf (van Brederodestraat 26, 3381 BC) Seth, zoon van Coen en Alise van Genderen (Grotewaard 43, 4225 SL) en Thijn, zoon van Ben en Daniëlle de Vries (Nijverheidslaan 1a 3381 LM). We wensen hen allen Gods zegen toe. De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 7 juli. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Vanuit de kerkenraad: Jaarrekening 2018. De jaarrekeningen van het college van Kerkrentmeesters en van de diaconie zijn opgemaakt. Beide rekeningen komen redelijk overeen zoals was begroot. In de vergadering van juni worden de jaarrekeningen definitief vastgesteld. Voor de leden van de gemeente is er gelegenheid om de jaarrekeningen in te zien of daar vragen over te stellen. Daarvoor kunt u tot 14 juni contact opnemen, bij voorkeur via email. Voor de jaarrekening van de Kerkrentmeesters met dhr. Arie de Bruin adebruin@hervormdgiessenburg.nl en voor de diaconie met dhr. Jaap van Oenen penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl.

Van de Zendingscommissie: Bij de ingang van de kerk liggen weer kaarten waarop u uw naam kunt zetten voor Open Doors. De kaarten worden deze keer gestuurd naar de Chibok-ouders in Nigeria.

Op 14 april 2014 is een groep Boko Haram-strijders de Chibok Secondary Girls school binnen gevallen en ontvoerde 230 christelijke meisjes. In de maanden die volgden leefden hun ouders constant in angst en zorgen. Af en toe kwam een ontsnapt meisje thuis en tussen oktober 2016 en mei 2017 werden 103 andere meisjes vrijgelaten door de Boko Haram-strijders. Maar nu -vijf jaar later- wachten tientallen ouders nog steeds op hun dochters. Volgens de voorzitter van de Chibok Parents’ Assosciation moeten nog 112 christelijke meisjes vrijgelaten worden. Niemand weet hoeveel van hen nog in leven zijn en waar ze zich precies bevinden (meer info  op de website van de kerk).

Opwekking Tijdens dit Pinksterweekend bezoeken we met een groep uit onze gemeente de Pinksterconferentie van Opwekking op het Walibiterrein in Biddinghuizen. Het thema is: ‘Dieper met de Geest’. Heb je interesse om deze conferentie voor een dag te bezoeken? Dit kan op vrijdag 7 t/m maandag 10 juni. De meest geschikte dagen hiervoor zijn zaterdag en zondag. Wij nodigen je uit om ook onze groep op het kampeerterrein te bezoeken. Even lekker je benen strekken en de koffie staat klaar! We staan op veld F73-74. Bij vragen neem contact op met 06-12 16 67 53 of 06-18 12 16 40.

Kamp Bladel Spaaractie: Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van Bakkerij ’t Stoepje en koffiezegels van de Albert Heijn. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1.

Boekwinkeltje: Zaterdag 15 juni, tijdens de rommelmarkt zijn we open vanaf 08.30 uur. Verder zijn we iedere vrijdag open van 13.00-20.00 uur. U bent van harte welkom.

Van de kerkrentmeesters: In de maand mei mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: € 3.023,74 en voor de extra collecte: € 1.087,85 Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: 14 & 28 juni van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 10 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 9/6 Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Pinksterzendingscollecte

b.         Crèche 0-1 jaar: 9/6 Margriet Kooijman & Annemarie Marcus; 16/6 Margreet Kwakernaak & Tanja Korevaar

c.         Crèche 2-3 jaar: 9/6 Marieke Kool & Linde van Houwelingen; 16/6 Anne-Marie Meerkerk & Monica Rietveld

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 9/6 Maria Dubbelman; 16/6 Marit Visser

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 9/6 Diana Erkelens, Hannah van Veldhuizen & Sem Koekkoek; 16/6 Martijn Visser, Linde van Houwelingen & Esther de Kuiper

f.          Wegbrengen bloemengroet: 9/6 Fam. Schep- de Jong; 16/6 Fam. de Kreij

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 9 juni bellen naar Arie de Kreij, tel. 652590

h.         Gastvrouw/heer: 9/6 v.m. Jannie de Groot & Pim Vollmuller, n.m. Arnelle v.d. Sande & Miranda Schippers; 16/6 v.m. Dinella Visser & Anke Buchner, n.m. Gerry & Jan van Wijngaarden

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Op 9 mei werden bij Corné en Margreet Muijlwijk (van Marlotstraat 56, 3381 CE) twee dochters geboren: Hanne en Suze. Omdat de tweeling met 35 weken geboren werd, moesten zij nog in het ziekenhuis blijven. We zijn dankbaar dat zij woensdag, 29 mei, inmiddels sterk genoeg waren om naar huis te mogen. We wensen hen allen Gods zegen toe.

Tenslotte: Komende zondag hopen we samen het Pinksterfeest te vieren. De schriftlezing is uit Johannes 14: 15-26. Gods Zegen en Geest toegewenst!
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Op 5 juni is dhr. Dick van Pelt (Bovenkerkseweg 6, 3381 KB) in het ziekenhuis behandeld vanwege nierstenen. We hopen en bidden dat ook deze tweede behandeling positief verlopen is en wensen hem Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum: Op vrijdag 14 juni hopen Pim en Tineke Vollmüller (Bogerd 8, 3381 DA) het 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we hen met hun kinderen en kleinkinderen feliciteren met deze heugelijke mijlpaal en wensen we hen Gods zegen en nabijheid toe voor de toekomst.

Uit de pastorie: Dankbaar mogen we terugzien op de doopdienst van afgelopen zondag. Het was uitzonderlijk heet, maar dat is niet hetgeen we bovenal hebben te onthouden. De Heere die als een goede herder wil zorgen. Pinksteren is hier weer een blijk van. Hij laat ons niet als wezen achter, maar schenkt Zijn Geest om de Zijnen te begeleiden tot in Zijn Koninkrijk. Over het branden van de Geest komen we ’s avonds te spreken vanuit 2 Timotheüs 1:6-18.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag