Er is positief gereageerd op de vraag om mee te doen. Dank aan alle
fotografen en inzendingen. Inmiddels heeft Anneke van Genderen er
twee prachtige boeken van gemaakt. Die worden nu gedrukt.
De overhandiging vindt plaats op de afscheidsavond van de fam.
Dubbelman op vrijdag 10 september (19.30 -21.30 uur).