Voor alle gemeenteleden,  (met uitzondering van familie Dubbelman)

We willen ds en mevr. Dubbelman/Michiel en Jorieke bij hun afscheid van onze gemeente o.a. een blijvende herinnering meegeven in de vorm van een (foto)boek. 

Daar is in de afscheidscommissie over gesproken.

Het gaat om de volgende opzet:

 • Er komt een mooi (foto)boek van de hele gemeente en deze wordt uitgereikt op de afscheidsavond van vrijdag 10 september.
 • We willen graag dat ieder meedoet van jong tot oud!

Een kostbare herinnering, terugblik, wens of …

We willen uiting geven aan wat Michiel en Jorieke voor onze gemeente en voor u/jou persoonlijk hebben betekend.

Daarom vragen we (zo mogelijk per gezin) een stukje tekst aan te leveren.

Dat kan kort of tot maximaal 100 woorden.

Het kan iets zijn van

 • een (persoonlijke) herinnering
 • een waardering of dankbaarheid voor ……..
 • een wens
 • iets wat je nooit zult vergeten van een preek, een uitleg, een ontmoeting, een gebeurtenis…..
 • dat ene moment dat…..
 • iets wat veel voor je, voor een familielid betekende
 • tips, of wat je maar mee wilt geven of zeggen

Stuur je tekst (met aangeven van betrokken personen/gezin) bij voorkeur digitaal naar afscheidsboek@hervormdgiessenburg.nl of eventueel in de brievenbus van Bogerd 5 of Muisbroekseweg 16a). Liefst zo snel als mogelijk. En uiterlijk 20 augustus 2021.

2. Op de foto

Voor een mooi geheel bij dit herinneringsboek willen we bij de tekst een portret/gezinsfoto plaatsen.

De foto’s worden door verschillende erkende gemeente-fotografen gemaakt bij, in en rondom de kerk of de Rank.

Kom op een van de fotomomenten naar de Rank om je te laten fotograferen. Met gezin/samen of alleen.

Daarvoor is de gelegenheid op:

 • Zaterdag 31/7 van   16.00 -18.00 uur
 • Zaterdag   7/8 van   16.00 -18.00 uur
 • Zaterdag 14/8 van   16.00 -18.00 uur
 • Zaterdag 21/8 van   16.00 -18.00 uur

Is geen enkel moment passend, geef dit dan aan bij de bijdrage (zie 1) van uw/jouw tekst met telefoonnummer.
Dan wordt gekeken naar een andere mogelijkheid.

Aansporing

We komen graag tot een kleurrijk en waardevol afscheidsboek van de gemeente. Daar hoort ieder bij. Het zou jammer zijn als jouw/jullie bijdrage + foto worden gemist. Doe vrijmoedig mee! En geef deze informatie ook door aan gemeenteleden die niet digitaal-vaardig zijn! De samenstelling en druk van het boek willen we zorgvuldig aandacht geven.
Graag uw/jouw bijdrage van het eigen stukje (naar vrije keuze) zo snel als mogelijk aanleveren, uiterlijk vrijdag 20 augustus. En laat je fotograferen!
Contactpersoon: Anneke van Genderen 0184-652832 (tussen 20-21 u) of via afscheidsboek@hervormdgiessenburg.nl

Dus in het kort:

 • Tekst digitaal via afscheidsboek@hervormdgiessenburg.nl of via de brievenbus
  (Bogerd 5 of Muisbroekseweg 16a).
 • Tekst aanleveren tot 20 augustus en liefst eerder. (Waarom niet gelijk even op
  papier zetten wat bij u /jou opkomt?)
 • Foto laten maken bij de kerk of Rank op één van de genoemde zaterdagen.
  Alvast bedankt voor uw/jouw bijdrage!