Jacob den Toom

1 Item

Gemeentedag 2023-2024

by Jacob den Toom
Beste gemeenteleden, Op zaterdag D.V. 23 september hopen we met elkaar Gemeentedag te vieren. De ideale dag om elkaar te ontmoeten en het winterseizoen te starten. Het jaarthema is ‘Hou vol!’, dat moet deze dag zeker lukken met het leuke programma dat is gemaakt voor jong en oud. Opgeven kan via een online formulier (Let op; opgave per persoon , dus voor iedere gezinslid het formulie...Open bericht