Zoals bekend grijpt het coronavirus steeds verder om zich heen. Om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan zijn vorige week zondag de collectezakken niet aan elkaar doorgegeven, maar is er één collecte gehouden aan de uitgang. De diaconie en kerkenrentmeesters zullen met een passende verdeelsleutel de opbrengst van de collecten verdelen.

Hoewel het RIVM zegt dat het doorgeven van collectezakken geen risico vormt voor besmetting, zien we dat elke dag de maatregelen verscherpt worden. Zoals het advies geen hadden meer te schudden. Daarom hebben wij gemeend deze en andere maatregelen te nemen. Het is moeilijk te zeggen hoelang deze situatie voortduurt, maar we blijven nauwkeurig alle berichtgeving rondom de verspreiding van het virus volgen, en zolang als nodig deze maatregelen handhaven.

Met betrekking tot de viering van het Heilig Avondmaal op Goede vrijdag 10 april zullen wij passende maatregelen nemen en de adviezen en richtlijnen van de PKN volgen. 

Het spreekt vanzelf dat ieder zorgt voor persoonlijk hygiëne, zoals handenwassen, om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. In geval van griepachtige verschijnselen is het beter om thuis te blijven.

We leven in de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en omkeer. Een bezinning op onze veronderstelde grip op het leven. Wij hebben het leven niet in onze greep. Laten we ons in deze veertigdagentijd toevertrouwen aan God opdat we mogen leven met de hoop dat we geliefd, gekend en gedragen worden.

Met vriendelijke groet,
Arjan OverduinScriba Hervormde gemeente
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland.