Ik ben er voor jou!
In week 5 van de 40-dagentijd gaat het over “de naakten kleden”. In de kalender wordt o.a. het volgende aangegeven: “We leven in de vastentijd. Bij vasten horen daden van barmhartigheid. Het is niet alleen maar je onthouden en inhouden, maar ook je geloof onderhouden in woord én daad. Vasten is bedoeld om ruimte te scheppen voor iets anders”. Dat kan ook zijn om iets te geven aan anderen. We mogen omkijken naar hen die het moeilijk hebben in de zorg voor zichzelf. Soms zijn er mensen in onze eigen omgeving die hulp goed kunnen gebruiken.
Kringloopwinkels zorgen voor diverse benodigdheden die mensen in de leef- en woonsituatie goed kunnen gebruiken. Via de Kringloopwinkel o.a. in Arkel worden veel mensen geholpen voor de inrichting van hun woonplek. Het Leger des Heils houdt zich sterk bezig met opvang van daklozen.

Kledinginzamelactie.
Van 15 maart t/m 29 maart houden we als gemeente een kledinginzamelactie. De ingezamelde kleding zal naar het Leger des Heils worden gebracht, zij zullen het verdelen onder de behoeftigen. En we willen er gedetineerden mee helpen.
Van de werkgroep Justitiepastoraat te Dordrecht kregen we het volgende kledingverzoek: Er zijn gedetineerden die binnenkomen in de kleding die ze aanhebben en als ze verder geen familie in de buurt hebben (of zoals het vaak voorkomt, uit het buitenland komen) hebben ze dus niets om aan te trekken. Voor de gevangenen gaat het met name om: t-shirts (lange/korte mouw) trui, broek lang/kort, schoenen en jassen. U begrijpt waarom we dit vermelden. 
De kleding kan vanaf 15 maart worden ingeleverd op Lijnbaan 17 (diaken E. Donk). Als u belt naar 06-34573542 dan kunnen we ook op afspraak kleding ophalen. Van harte aanbevolen en bij voorbaat dank.