Actie: Geef Warmte Door! wordt doorgezet naar actie “Houd warmte vast”

De actie “Geef warmte door” werd gevoerd ter ondersteuning van huishoudens die in de
knel geraakten door de stijgende energieprijzen. Er is een fonds gevormd om Giessenburgers
te helpen. Diverse leden hebben hiervoor geld gegeven omdat zij zelf de energiekorting niet
of minder nodig hadden. Daardoor is een flinke pot ontstaan waaruit een aantal inwoners is
geholpen. Gelukkig is de situatie betreffende de energieprijzen wat gunstiger en zijn er
vanuit de (burgerlijke) gemeente nog enige steunregelingen.

Houd warmte vast.
Het fonds blijft in 2024 beschikbaar voor huishoudens in Giessenburg.
Er zijn ook nu nog steeds inwoners die wel meer zouden willen investeren in
energiemaatregelen maar hiervoor de nodige financiën missen of nog net een stapje moeten
overbruggen. Denk aan isolatiemaatregelen, betere beglazing, dakisolatie,
verwarmingspanelen of zelfs zonnepanelen, warmtepompen of dergelijke.
Daarvoor geldt nu de actie “Houd warmte vast”. Een advies kan worden gevraagd voor een
warmtescan en mogelijke maatregelen.

Verzoek om steun kan nog worden aangegeven bij de samenwerkende diaconieën via e-mail
(diaconie@hervormdgiessenburg.nl of 06-12762100)
of diaconie.pkngiessenburg@gmail.com of telefoon 06-51527690).

Er volgt bij aanmelding een afstemming met een energiecoach voor een advies en een
financiële bijdrage.