Aan de hand van de 40-dagenkalender zijn we als gemeente zeven weken bij dit thema bepaald geweest. We hebben stilgestaan bij de weg die Jezus ging van lijden tot Zijn sterven. Jezus heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. We werden bepaald bij de zeven werken van barmhartigheid: gevangenen bezoeken, zieken verzorgen, hongerigen eten en drinken geven, vreemdelingen onderdak bieden, naakten kleden en doden begraven. Op  verschillende wijzen is hier aandacht voor geweest. Diverse acties werden opgezet naar elkaar en anderen. Mooi en bemoedigend voor velen.  Met de filmpjes van de kinderen, de verhalen, opdrachten tijdens het kindermoment is al die weken op eenvoudige en mooie wijze uitgewerkt wat “Ik ben er voor jou” kan betekenen. Veel kinderen deden er aan mee. Mooi dat dit allemaal kon gebeuren met enthousiaste en positieve inzet van veel gemeenteleden. Na de online uitzending van de Paasdienst kunnen we nog kijken naar de bouwwerken die de kinderen hebben gemaakt rondom Pasen. Met het open graf als teken dat Jezus is opgestaan. Hij leeft. Hij is er voor ons en van daaruit mogen wij er zijn voor Hem en elkaar.