We gaan de laatste week in van de lijdenstijd. Het ging in de veertigdagen tijd over “Ik ben er voor jou”. Aan de hand van de 40-dagenkalender zijn we bepaald bij de zeven werken van barmhartigheid. Op verschillende wijzen is hier aandacht voor geweest. Met diverse mooie activiteiten en bemoedigingen. De laatste Break in de week van woensdag 24 maart over “Omringen-met-zingen” raakte velen en bindt ons samen.Met de filmpjes van de kinderen tijdens het kindermoment is al die weken op eenvoudige en mooie wijze uitgewerkt wat “Ik ben er voor jou” kan betekenen. De laatste week heeft als thema “De doden begraven”. Dat is zeker van toepassing op de “Stille week”. Waarom is dit ook een werk van barmhartigheid? Waar heeft het mee te maken? We zijn benieuwd wat er in het filmpje naar voren komt. Het overkoepelend thema in deze 40-dagentijd was “Ik ben er voor jou”. We zouden voor deze laatste week ook kunnen zeggen, denkend aan het sterven van Jezus, “Ik gaf me voor jou!”. Met daarbij de vraag: “Geef ik mij aan Hem?” Daarin mag meekomen dat we er zijn voor de ander met: “ ik ben er voor jou”. Zo mag ons leven verder gaan, persoonlijk en als gemeente

KLEDINGINZAMELACTIE Tot 29 maart loopt de inzamelingsactie voor het Leger des Heils en gevangenen van de PI te Dordrecht nog door.De kleding kan worden ingeleverd op Lijnbaan 17 (diaken E. Donk). Als u belt naar 06-34573542 dan kan de kleding ook op afspraak worden opgehaald.