Beste jongere, wat zijn we als gemeente blij dat jij er bent!
We beseffen dat het voor jou als jongere niet altijd makkelijk is in deze tijd christen te zijn.
De kerkenraad is aan het nadenken over kerk en jeugd, omdat we elkaar als jong en oud nodig hebben.

Er zijn twee bijeenkomsten geweest waar een aantal jongeren, kerkenraadsleden en gemeenteleden met elkaar in gesprek zijn geweest.
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is hiervan verslag uitgebracht en zijn we verder met elkaar in gesprek gegaan.
Dit was een fijne ontmoeting.

Er zal over verschillende thema’s in kleinere groepen verder nagedacht worden.
Ben jij een jongere die wil meedenken over de toekomst van de kerk, geef dat dan door aan Gijsbert van Wingerden, jeugdouderling 12+ (06 48775921, g.vanwingerden@online.nl).
De jeugd noemt in ieder geval dat het belangrijk is andere christenen te ontmoeten en met hen het (geloofs)gesprek aan te gaan.
Daar kunnen we deze zondag al een start mee maken.

Zowel jong als oud is van harte uitgenodigd na de jeugddienst om iets te drinken in de Rank en elkaar daar te ontmoeten.