Mannenvereniging “ Onderzoek de schriften “

Af en toe krijg ik het gevoel dat wij een uitstervend ras zijn.
De gemiddelde leeftijd van het kleine aantal leden dat nog rest is hoog.
Dit aantal slinkt langzaam aangezien er geen jongeren meer zijn die zich aanmelden als lid en de vergaderingen bezoeken.
Bij deze wil ik een poging wagen om jongere mannen warm te krijgen om deel te nemen aan onze vergaderingen in het winterseizoen.
Eenmaal in de 14 dagen is er vergadering op Woensdag van 19.45 uur tot 21.45 uur.
Er wordt diepgaande bijbel onderzoek gedaan, waarbij ieder lid om beurten een inleiding maakt.
Na het lezen van de inleiding op het te behandelen bijbel gedeelte is er pauze
en wordt er koffie geserveerd.
Na de pauze volgt de bespreking over inleiding en schrift gedeelte.
Ouderwets ? Ik denk van niet. Bijbel onderzoek is van alle dag , noodzakelijk om Gods handelen met zijn schepping en schepsel te verstaan , zowel voor ons persoonlijk, gezin, kerkelijk en maatschappelijk leven.
Ik weet het , we hebben het allemaal druk. Toch meen ik te mogen zeggen dat aardse zaken uiteindelijk minder belangrijk zijn dan de eeuwige zaken.
Het verstaan van de Hemelse zaken brengt ons dichter bij het doel waartoe we geschapen zijn. Hierdoor komen ook onze aardse zaken in een ander daglicht te staan.
Kom naar de mannenvereniging om zo met elkaar gemeente te zijn, elkaar beter te leren kennen en begrijpen.

Namens de mannenvereniging
C.Toet