Woensdag 13 september zal de mannenvereniging “Onderzoekt de schriften”
zijn eerste vergadering houden van dit seizoen
De vergadering begint om 19.45 uur
en eindigt om 21.45 uur.
De inleider voor deze eerste avond is Ds.M.Dubbelman.
Wij nodigen alle mannen tussen 20 en ouder hartelijk uit om onze avonden te bezoeken. En met ons Gods woord te onderzoeken. Tot eer van Zijn naam en
tot ons behoud en kennis van dat woord.

De voorzitter
A.v.Beuzekom