Column

Na een gesprek met een aantal gemeenteleden, lijkt het ons goed om maandelijks een column te schrijven.
De onderwerpen mogen van uiteen lopende aard zijn, uiteraard wel gefundeerd op
onze Bijbelse roeping.
Dit kan zijn een stukje dogmatische overwegingen, maar ook een visie op het dagelijks
kerkelijk en wereld gebeuren.
Hoe e.e.a gerealiseerd gaat worden , wordt nog nader bezien.
We willen proberen een aantal vaste columnisten te vinden, die om de beurt dus ieder één of een aantal
malen per jaar een column schrijven.
Reacties op deze columns kunnen verstuurd worden via de e-mail en ter beoordeling aan de
column schrijver en redactie worden voorgelegd . Reacties en antwoord op de reactie kunnen hierna in het column verwerk worden.
Namens de redactie.
C.T