Historische weetjes

DAnsichtkaart van de Hervormde Kerk te Giessenburge Hervormde Kerk (Kerkweg 1, 3381 KJ) staat in het hart van Giessenburg, direct aan de kruising tussen de twee oudste wegen van Giessenburg: de Dorpsstraat en de Kerkweg.
De kerk is gebouwd rond 1450. Het middenschip dateert echter van veel latere datum.
De kerk kent in zijn interieur een aantal zichtbare details, die te maken hadden met de Heren van Giessenburg, zoals de rouwborden en een grafkelder.

De naam Giessenburg
De gemeente Giessenburg ontstond per 1 januari 1957 door samenvoeging van de voormalige gemeenten Peursum, Giessen-Nieuwkerk en Giessen-Oudekerk.
De naam Giessenburg is afgeleid van het oude adellijke kasteel, de Giessenburght.
Giessenburght is in de loop der jaren in het bezit geweest van vele families: de families Van Brederode, Van Gent, Van Wena en Van Drenckwaert.
U vindt deze namen nog terug in de Giessenburgse straatnamen.

De Giessen
Het riviertje De Giessen is nu een lieflijk binnenwater. Vroeger had ze venijnige korte bochten door het land geslagen en regelmatig brak ze door de gebrekkige bedijkingen heen. Daardoor onstonden wielen. De wiel aan de Doetseweg is ontstaan in het jaar 1553 bij een dergelijke dijkdoorbraak. Het Pinkeveer is nu een voetgangers- en fietsbrug over de Giessen. Vroeger was het een belangrijke verbinding in de route Gouda-Schoonhoven-Gorinchem. Het begon ooit als een echt veer Mens en dier maakte er de overtocht mee. En ook de postkoets, die van Gorinchem naar Gouda reed, deed Pinkeveer aan als pleisterplaats en vervolgde de route via de Postkade. Later kwam er een tolbrug. Naast de brug stond het tolhuis. Voor de giessenburgse voorvaderen een belangrijke plaats in het alledaagse leven.Het was dé uitgaansmogelijkheid in vroeger dagen.

De Kerk
In de Nederlands Hervormde Kerk is een grafkelder waarin de Heren van Giessenburg zijn begraven. Ook zijn in deze kerk prachtige rouwborden te bezichtigen. Deze behoren toe aan de erfgename van de heer van Giessenburg, die deze borden in bruikleen heeft gegeven.

Interieur
De kerk heeft enkele opvallende rouwborden in de kerk hangen. Ook de in het midden hangende preekstoel is noemenswaardig.

giessenburg_2

Rouwborden
In de kerk hangen diverse rouwborden voor familie De Boodt.

 

Rouwbord\

Grafkelder
Ook bevindt er zich een grafkelder in de kerk, sinds de verplaatsing van het orgel echter niet meer direct zichtbaar.

giessenburg_3

 

 

Buurmans Grond

Zo werd het stuk grond genoemd waarop de Nieuwe Rank is gebouwd.
Er stond een oude (onbewoonbaar verklaarde) boerderij die volledig hersteld en opgenomen is in de Rank.
Hieronder een filmpje en fotogallerij met beeldmateriaal: