Zondag 7 april
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, jeugddienst

Bij de diensten:
Zondagavond is er een jeugddienst met als thema: Maakt het uit wat je gelooft? Er zijn meerdere religies en filosofieën die redding en geluk beloven. Vaak wordt vervolgens gezegd dat het niet uitmaakt wat je gelooft, omdat het uiteindelijk allemaal op hetzelfde neerkomt. Is dat werkelijk zo, of is het christendom anders en uniek? Over deze vraag zal het gaan en iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

Diaconiecollecte:
De diaconiecollecte van komende zondag is bestemd voor de slachtoffers van de cycloon in zuidelijk Afrika. Op 14 maart 2019 trok orkaan Idai over Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Het aantal dodelijke slachtoffers loopt nog dagelijks op. Schattingen spreken over 1 miljoen mensen in de regio die de gevolgen van de orkaan ondervinden, verspreidt over de drie getroffen landen. Vooral in Mozambique hebben de mensen veel te lijden onder de overstromingen. De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster zijn in actie gekomen. Met uw hulp kunnen zij de slachtoffers snel helpen door lokale hulpverleners en kerken. Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Belijdenis: Volgende week zondag, in de morgendienst van 14 april (Palmpasen), overwegen 7 gemeenteleden belijdenis van hun geloof af te leggen: Hein van Beuzekom (Peursumseweg 121, 3381 KV), Marijn Boer (Prins Bernhardlaan 3, 3381 AV), Daniël Holtslag (Kerkweg 1B, 3381KJ), Maarten Korevaar (Wilhelminalaan 35, 3381BN), Cornelieke Nuijten-van Houwelingen (Dorpsstraat 4, 3381AG), Jonathan Slob & Manuela Slob-Meijer (van Marlotstraat 2A, 3381CE). Zondagavond 7 april hebben zij hierover een gesprek met een afvaardiging van de kerkenraad. Deze avond heet de aannemingsavond. Laten we bidden om Gods zegen en vrijmoedigheid voor hen allen.

Autowassen laatste grote actie World Servants: Zaterdag 13 april staan wij bij de Autofood weer klaar om uw auto te wassen. Voor € 7,50 maken wij hem weer helemaal lenteklaar. U kunt terecht tussen 08.45 uur en 15.45 uur. Een jaar geleden zijn wij onze acties ook zó begonnen en nu, 85.000 euro verder sluiten wij deze hier ook weer af. Iedereen ontzettend bedankt voor uw steun. Namens de gehele WS groep,

Perkplantenactie 2019: Het is weer zover! Maar anders dan u gewend bent komen we dit jaar niet op dinsdag en woensdag, maar op vrijdag bij u langs. Op vrijdag 3 mei komen we bij u langs met goedgevulde karren met mooie, fleurige perkplanten. Net als vorig jaar kunt u nu ook weer potgrond en bemeste tuinaarde bij ons kopen. Nog meer nieuws dit jaar. Op zaterdagmorgen 4 mei staat er bij de hervormde kerk van half tien tot twaalf uur een prachtige kraam vol met mooie perkplanten, dus bent u op vrijdag niet thuis, dan kunt u op zaterdagmorgen alsnog uw tuin vol en uw portemonnee leeg kopen. Vrijwilligers / verkopers kunnen zich opgeven bij Dinella Visser dinellavv@gmail.com

Kamp Bladel Spaaractie: Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van Bakkerij ’t Stoepje en koffiezegels van de Albert Heijn. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1.

Gebedskring: Dinsdagavond 9 april komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

VrouwenBijbelstudie: Ons Bijbelstudie seizoen hopen we gezamenlijk af te sluiten op DV donderdagmorgen 11 april. Deze ochtend willen we beginnen met een ontbijt. Tijdens dit ontbijt en de verdere ochtend zullen wij nadenken en in gesprek gaan over wat minder bekende vrouwen uit de Bijbel. We beginnen wat vroeger. De inloop is vanaf 8.45 uur en de start van het ontbijt is om 9.00 uur. Weet je welkom en we hopen op een gezellige morgen.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 8 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Van de kerkrentmeesters: Over het 1e kwartaal 2019 is bij de kerkradioluisteraars € 282,75 opgehaald. Hiervan is € 113,10 bestemd voor de diaconie. De bidstondcollecte heeft, inclusief nagekomen giften, € 2.119,41 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank

Collectebonnen verkoop: 12 & 26 april van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 7/4 1. Diaconie: Noodhulpcollecte Zuidelijk Afrika, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 7/4 Renske Donk & Marieke Kool; 14/4 Jannette Stam & Anne-Marie Meerkerk

c.         Crèche 2-3 jaar: 7/4 Martine Bood & Annelies Klop; 14/4 Erica Stam & Corine Terlouw

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 7/4 Naomi de Jong; 14/4 Jasmijn Basters

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 7/4 Jennina Zwijnenburg, Linde van Houwelingen & Dorine Dijksman; 14/4 Laura Holtslag, Daphne Zaal & Yasmin van Pelt

f.          Wegbrengen bloemengroet: 7/4 Fam. den Boer- Heijkoop; 14/4 Fam. Vonk- van Dam

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 7 april bellen naar: Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828

h.         Gastvrouw/heer: 7/4 v.m. Jeannet van Bruchem & Siebold Freeke, n.m. Frida Bogerd & Arnelle v.d. Sande; 14/4 v.m. Dinella Visser & Leo Timmer, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 19/4 n.m. Arie van Houwelingen & Miranda Schippers

WIJK OOST/WEST

Huwelijksjubileum:  Op maandag 8 april hopen Sjaak en Rian Faro (Wilhelminalaan 44, 3381 BP) het 25 jarige huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we jullie en ook Willeke en Robbert en Lidia feliciteren en wensen we jullie Gods zegen toe.

Meeleven: Een groot aantal gemeenteleden kent een moeilijke week. Verdriet en zorg hebben de boven toon. Ziekte en dood gaan ons geenszins voorbij. We bidden in het bijzonder voor hen die afscheid hebben moeten nemen en voor hen die een negatieve uitslag te horen kregen na medisch onderzoek.

Uit de pastorie: Komende zondagmorgen lezen we opnieuw uit Johannes 13. De verzen 18-32. Een lastig Bijbelgedeelte, want het is niet zo prettig om te lezen over iemand die Jezus verwerpt. Toch gebeurde het door Judas en we komen het ook later tegen. Denkt u maar eens aan wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 4:9-19 of wat we tegenkomen in Hebreeën 3:7-19. In de prediking zal de vraag naar boven komen wie de mol is.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag