Posts tagged with ‘rondreis’

1 Item

Rondreis door de bijbel – avond 1

Hoe lees je de Bijbel? - Dit onderwerp raakt vragen als: Hoe kan het dat Bijbelgetrouwe christenen op grond van dezelfde Bijbel tot verschillende visies op allerlei gebied komen? Bijvoorbeeld rondom ethische kwesties, denk aan een vraagstuk als 'kunstmatige intelligentie'. De discussies rond abortus of voltooid leven. Of overwegingen m.b.t. de positie van de vrouw in kerk en samenleving, of aan d...Open artikel