Tijdens de kerkdienst van de Eerste Kerstdag, 25 december 2020, om 9:30 zal het kinderkoor “Zingend op Weg” een aantal liederen ter ore brengen.
Hieronder vindt u de teksten.

Vrede, vrede

God zegt dat ik elke dag
Hem alles vragen mag
en over niets bezorgd hoeft te zijn.
Ook vraagt Hij dan aan mij
om elke keer daarbij
in mijn gebed Hem dankbaar te zijn.

Dan komt er vrede, vrede, in mijn hart,
vrede in mijn gedachten.
Vrede, vrede, in mijn hart,
wie had dat ooit kunnen verwachten?

U zegt dat ik elke dag
U alles vragen mag
en over niets bezorgd hoef te zijn.
Ook vraagt U dan aan mij
om elke keer daarbij
in mijn gebed U dankbaar te zijn.

Kom, laat je lichtje helder branden

Kom, laat je lichtje helder branden,
laat het stralen om je heen.
Laat het zien dat er nog hoop is,
hoop voor jou en iedereen.
Wees een lichtje voor de mensen,
overal waar zorg is en pijn.
Zing: er is hoop, zing van Jezus.
Wil jij een lichtje voor Hem zijn?

Kom, laat je lichtje helder branden,
zet er geen emmer overheen.
Laat het vrij en vrolijk schijnen,
want er is hoop voor iedereen.
Wees een lichtje in de wereld,
overal waar zorg is en pijn.
Zing: er is hoop, zing van Jezus.
Wil jij een lichtje voor Hem zijn?

Stille nacht, heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer,
Amen, Gode zij eer.

De hand van God

Niets is zo geweldig, niets is zo uniek.
Niets zo indrukwekkend, zo vol van Gods muziek.
Niets is zo fantastisch, niets is zo apart,
zoals het ruisen van de zee, het kloppen van je hart.

Je ziet de hand van God in alles om je heen.
In planten en in dieren, zelfs in een koude steen.
De hand van God in je glimlach in je traan.
God houdt de schepping in zijn hand en laat je nooit meer gaan.

Niets is zo uitmuntend, niets zo vol van pracht.
Niets is zo verbazend, een teken van zijn macht.
Niets is zo verrassend, niets is zo enorm,
zoals het loeien van de wind, ’t gebulder van een storm.