1785
In de vergadering van 1 januari zijn verkoren tot ouderling Aart van Karssen en tot diaken Amel v.d. Griend. En tenzelfde tijden is ook,gelijk bij elke bediening van het H. Avondmaal censura- morum gehouden. Er zijn dan geen bezwaren ingebraght.

In de februari vergadering heeft broeder diaken A. Kooijman zijn afrekening gedaan. Er is nog een rest van f. 306,00 13 st. en 10 p over. Dit overschot is door Arij Hartkoren uitgereikt aan den huisarmmeester,na het overhandigen van een bewijs. Den 3de maij zijn na vooraf gaande belijdenis der waarheden van den hervormde kerke tot ledematen aangenomen,in den tegenwoordigheijd der broederen Ouderling Arij Hagenaar,en Aart van Karssen. Jan Hagenaar, Hendrik Vlot, Leendert Janssen, Jan Verschoor,Leentje van Eck, geboren van Balen, Grietje Baardwijk. Er is op 2 junij nog kerkvisitatie geweest, allen waren aanwezig,Ds. Spoor en Ds. Hardeveld waren aanwezig.Het was alles in orde.
Dan zijn er van dat jaar geen aktes te vinden,zodat wij gaan naar het jaar 1786.
1786.
De gebruikelijke vergadering is met den gebede geopend. Allen waren aanwezig, behalve broeder Arij Haagenaar, wegens ongesteldheijd zo staat er. Er moet weer gekozen worden voor oudeling en diaken ,wat van te voren van den predikstoel aan de gemeente is bekent gemaakt. Dirk Huisman werd tot ouderling verkoren en Jan de Jong tot diaken. Ook werd er censura-morum gehouden. De gebruikelijke diakonie rekening vind plaats in dese maand. Er is nog een overschot van zo’n f. 252,-14st.-2 p.

Er is dan ook kerkvisitatie, waar alles in orde bevonden werd. Ter ondersteuning van de huisarmen werd een bedrag van f. 206,00 gld. gegeven In de vergadering van 8 october is door dhr de Ruijter aan de kerkenraad beright,dat volgens het zeggen de hoog.edele heer van Giessenburg ,een hekje staande tussen een huis van hem, en een huisje van de diakonie op arme grond? hebben laten weg ruimen .Waarover hij de kerkenraad raadpleegde. Er is wel protest v.d. predikant, maar na enige tijd over deze zaak gedelibereerd zijnde, is eenparig besloten het gemelde hekje wederom te plaatsen,wel buiten de kosten van de diakonie.
1787.
Er zijn weer de gebruikelijke zaken te doen Op 1 januari verkiezing. Jan de Stighter werd verkoren tot ouderling en Jan Haagenaar tot diaken .In het jaar 1786 werd ontvangen f, 952.-19st, 14p. penningen.De uitgaaf was f, 745,- 19 st. 6 p.
Op 26 april zijn op voorgaande belijdenis der waarheden van onsen Godsdienst aangenomen Roelof van Cleef, Teunus de Bruin,Cornelia Willempje v.d. Meiden, Maaijke van Cleef. Een volgende keer gaan wij verder als ik nog wat kan vinden van het jaar 1787.
Daan Overduin