Op D.V. zaterdag 23 september 2017 wordt weer de gemeentedag georganiseerd!
Met elkaar op een ontspannen manier bezig zijn en gezamenlijk een maaltijd gebruiken en liederen zingen. Het versterken van de onderlinge band die er mag zijn in Jezus Christus.
Het thema voor deze dag is: “Open je ogen”

 U/jij  wordt van harte uitgenodigd om deze dag mee te beleven. Voor jong en oud is er weer een programma opgesteld.
We beginnen deze middag om 13:15 uur in de kerk, met het zingen van een aantal liederen en gebed.
De kerk is vanaf 13.00 uur open.
Daarna volgen de activiteiten met aansluitend de gezamenlijke maaltijd. Deze wordt gehouden in de hal van Pleun Gerrit Rietveld op het industrieterrein.

Opgeven kon via dit formulier [formulier verwijderd] (ook invullen wanneer men alleen deel neemt aan de gezamenlijke maaltijd).
Dit formulier kunt u/jij inleveren uiterlijk t/m 27 augustus a.s. bij Ellen de Vogel, Van Marlotstraat 53 of mailen naar gemeentedag@hervormdgiessenburg.nl of inleveren op de leestafel in de kerk.

Draagt elkanders lasten, dus: vrijwilligers en EHBO’ers gezocht voor de diverse activiteiten.

Op het formulier kunt u aangeven bij welke activiteit u wilt helpen.
Wie mee wil helpen om de stoelen en tafels klaar te zetten in de hal, moet er rekening mee houden dat dit gebeurt op de vrijdagavond.
Na de maaltijd op zaterdag wordt de hal weer uitgeruimd.

Activiteiten

van 0 en 1 jaar Oppas gaat plaatsvinden in de Rank
Ouders worden vriendelijk verzocht om tussen 16:45 en 17.00 uur hun kind(eren) weer op te halen voor de maaltijd in de hal.
van 2 en 3 jaar Gebouw Speeltuinvereniging
Ouders worden vriendelijk verzocht om tussen 16:45 en 17.00 uur hun kind(eren) weer op te halen voor de maaltijd in de hal.
groep 1 t/m 4 Speeltuin De Schommel te Molenaarsgraaf
De kinderen worden in groepjes met de auto naar de speeltuin gebracht.
groep 5 t/m 8 Wie is de …? Kids versie
Start vanuit de Rank, kinderen komen zelf met de leiding naar de maaltijd. (fiets mee!!)
12 jaar en ouder Wie is de mol?
Neem je fiets mee!!
Alle leeftijden ** Fietstocht
Ouderen (en belangstellenden) Bezoek historische vereniging Noordeloos.
Vervoer met de busjes wordt geregeld.
15 jaar en ouder Handletteren
Zaal 8 van de Rank
Alle leeftijden ** Gezamenlijke maaltijd
In de vorm van een lopend buffet in de hal bij bedrijf Rietveld, Nijverheidsweg 13 te Giessenburg

 ** onder de 15 jaar met begeleiding ouders 

 

Opgaveformulier

Download het opgaveformulier in .docx-bestand

Rond 17.00 uur verzamelen we in de hal voor de gezamenlijke maaltijd en het zingen van diverse liederen.
We willen iedereen er op wijzen dat in de hal/en vooral om de hal, de ouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun kinderen!
We blijven op het terrein van Pleun en komen niet op of over de weg.
We beginnen om 17.30 uur.

Iedereen is van harte welkom op D.V. zaterdag 23 september!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gijs van Veldhuizen (0184-654788)

Deelname is gratis, maar we vragen uw bijdrage voor de voedselbank