Beroepingswerk

In de vergadering van 4 november is een intensieve uitwisseling geweest over afwegingen betreffende het beroepingswerk. In de vergadering van 7 oktober was de kerkenraad al tot de conclusie gekomen dat “het in de huidige situatie de sterke voorkeur heeft om de ontstane vacature opnieuw in te vullen met een 2e predikant”. 

 “Wat vinden we belangrijk voor de te beroepen predikant?” Dat is in groepjes besproken en geïnventariseerd. De punten geven we mee aan de beroepingscommissie die zal worden samengesteld met vier leden van de kerkenraad en vier gemeenteleden.

Begroting en mogelijkheden

In de vergadering kwam de bespreking van de begroting uitvoerig aan de orde. Mede in het licht van de goedkeuring die nodig is voor het beroepingswerk. ER is een hele klus te klaren om goed rond te komen en ook de nodige voorzieningen te gaan treffen voor de pastorie aan de Heul, maar ook voor andere (onderhouds)zaken en kosten.

Daarbij behoren soms lastige afwegingen: Wat is wel en niet gewenst of haalbaar? Wat kunnen we zelf doen als gemeente en hoe genereren we inkomsten? 

Dit vraagt om nadere uitwerking en afstemming. Daarvoor is de komende tijd veel inzet nodig. En bovenal gebed om Gods zegen en Leiding. En ook het vertrouwen dat we als gemeente ons betrokken en verantwoordelijk weten.

Extra ondersteuning.

In deze vacante periode wordt omgezien naar mogelijkheden om ds. Holtslag te ondersteunen bij de extra (pastorale) werkzaamheden. Er zijn al enkele contacten hiervoor gelegd. Zodra meer bekend is, wordt hier uiteraard melding van gemaakt.

Studio KRM 

Mede n.a.v. vragen uit de gemeente is er een beschrijving gemaakt van de huidige gang van zaken en inspanningen die er plaats vinden. Met vrijwilligers is er een flinke en fraaie inzet. Zie het bericht op de site over “Studio KRM in opbouw” met bijgevoegde foto’s.