Catechese verstandelijk beperkten

Deze aangepaste catechese wordt eens per 14 dagen gehouden. Op een eenvoudige manier wordt uitleg gegeven over de Bijbel en het geloof aan mensen met een verstandelijke beperking.

De catechese vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Herv. Gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland, maar is toegankelijk voor mensen uit de kerken in en om Giessenburg.

De catechese wordt gehouden op de zolder van Matthijs Marijke , Sluis 1 te Giessenburg. De leiding bestaat uit: Els Vlot, Marijke Harrewijn.

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Els Vlot, Muisbroekseweg 6       Tel. .654312