Diaconaal Maatschappelijk Werk

Diaconaal en pastoraal maatschappelijk werk

Als u bij problemen geholpen wilt worden door christelijke maatschappelijk werkers, dan kunt u terecht bij Rivas, afdeling Pastoraal Maatschappelijk Werk. Aanmelden via de Zorglijn: Tel.  0900-8440.