Gebedskring

Gebedskring

Al vele jaren komt een groepje gemeenteleden op regelmatige tijd bijeen in de kerk om daar met en voor elkaar te bidden. Dat het gebed in de gemeente belangrijk wordt gevonden horen we heel vaak, maar toch is het slechts een relatief kleine groep mensen die regelmatig deelneemt aan de gebedskring. Het zou fijn zijn als u / jij ook met ons mee bidt ! Of u jong bent of oud is niet van belang.

We starten al weer vroeg in september en komen dan om de veertien dagen bijeen op dinsdagavond van 20.15 uur tot uiterlijk 21.30 uur .Eerst schrijven we een aantal kaarten naar gemeenteleden waarmee we vreugde en verdriet delen, we overdenken kort een bijbelgedeelte met elkaar en daarna bidden we voor hen en voor anderen, voor de gemeente hier en elders wereldwijd, en voor alle andere zaken die ons op het hart liggen. Genoeg onderwerpen om voor te bidden!

Voor de precieze data : zie de berichtgeving in de Zaaier.
Plaats van samenkomst: in de kerk (ingang consistorie).

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Tineke Vollmüller  Tel.nr.652517

Vindt u het gebed ook belangrijk?
U bent van harte welkom!