Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

Nederlandse Hervormde Mannenvereniging op G.G. “Onderzoekt de Schriften”

Op de eerste vergadering van het nieuwe seizoen, nodigen we een ieder uit, voor wie de opdracht van het onderzoek van de Schriften een serieuze vraag geworden is.       Soli Deo Gloria

Vergader rooster 2020 / 2021 

Te houden op D.V. woensdagmorgen in zaal 8  of zaal 1 van “De Rank”,  aanvang 9.45 uur

Datum Bijbelgedeelte Samenvatting Inleider
814 16-09-2020 1 Sam. 12  vers 1:25 Paulus dankzegging Fl.v.d.Rhee
815 30-09-2020 1Tim.1 Vers 1:20 Afzender en geadresserde Ds.M.Dubbelman
816 14-10-2020 1Tim.2 Vers 1:15 Voorbede A.De Kreij
817 28-10-2020 1Tim.3 vers 1:16 Opzieners en diakenen LC Boer
818 11-11-2020 1Tim.4 vers 1:16 Afval der  laatste tijden LC.Boer
819 25-11-2020 !1Tim.5 vers 1:25 De weduwen W.Kwakernaak
820 09-12-2020 1 Tim.6 vers 1:21 Plichten en dienstknechten Ds.J.Holtslag
Er is geen kerstviering aangezien de vrouwenverniging niet meer bestaat
821 06-01-2021 Zondag 9 Vraag en antwoord 26 H.Rietveld
822 20-01-2021 2 Tim.1 Vers 1:18 Afzeneder en geadresseerde P.A.Vlok
823 03-02-2021 2TIm.2 Vers1:26 Strijd en Lijden T. van Dijk
824 17-01-2021 2Tim.3 Vers 1 :17 De ontaarding in de laatste dagen PL.G. Rietveld
825 03-03-2021 2 Tim.4 vers 1:22 Vasthouden aan de schriften ?
826 17-03-2021 Titus 1 Opschrift en groet ?
827 31-03-2021 Titus 2 Voorschriften voor onderscheiden leeftijden ?
828 12-04-2019 Titus 3 Onderdanigheid aan de overheid ?
829 26-04-2021 Vrij onderwerp Afscheiding C.Toet