Predikant Wijk Oost:

ds. M. Dubbelman

tel.0184-653310

e-mail: m.dubbelman@filternet.nl

Predikant Wijk West:

ds. J. Holtslag

tel. 0184-651361

e-mail: dominee@holtslag.org

Scriba:

dhr. J. de Vogel

tel. 0184-652574

e-mail: scriba@hervormdgiessenburg.nl

Telefoonnummer Kerk: 0184-653422

Website: www.hervormdgiessenburg.nl

Kerkradio:

– via internet: www.kerkomroep.nl

– via KWR: info 0184-654920

Bezorging:

Mevr. E.M. de Groot-Slob

Tel. 0184-651546
Zondag 30 oktober 2016

09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met ‘de Rank’)

18.30 uur: ds. M. Dubbelman
Woensdag 2 november 2016

08.45 uur: ds. M. Dubbelman (Maranathakerk – kinder-dankdagdienst)

19.30 uur: ds. J. Holtslag (dankdag)

 

Bij de diensten: Komende zondagmorgen zal de heilige Doop bediend worden aan May Kwakernaak, dochter van André en Gerdine Kwakernaak (Wilhelminalaan 74). In de voorbede willen we de dopeling en de doopouders gedenken. De Schriftlezing is ’s morgens 1 Samuël 10:17-27.

Zondagsschool: Zondagmorgen 30 oktober is er zondagsschool voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool.

Erasmus en 500 jaar reformatie: Op 28 oktober is het 550 jaar geleden dat Erasmus van Rotterdam geboren is. Hij wordt beschouwd als een van de grootste geleerden van Nederland en speelde een belangrijke rol bij de reformatie van de kerk. Dit vanwege zijn werk met betrekking tot het Nieuwe Testament. Daarnaast is hij bekend van het boek ‘Lof der Zotheid’.

Omdat we komend jaar 500 jaar reformatie vieren, ruimen we ook een plek in voor Erasmus en wel op zijn geboortedag. Op 28 oktober bent u vanaf 19:45 uur van harte welkom in de Rank. Prof. dr. J. van Herwaarden, een groot kenner van Erasmus, zal een lezing over hem geven.

Dankdag: Op woensdag 2 november vindt om 8.45 uur in de Gereformeerde Kerk van Giessenburg een dienst voor kinderen plaats. Deze ‘kinder-dankdagdienst’ is een gezamenlijk initiatief van de drie Giessenburgse kerken in samenwerking met CBS “De Hoeksteen”. Het thema is “Dankend bij Één”.

Catechese: Vanwege dankdag is er maandag en dinsdag geen catechisatie. We hopen alle catechisanten weer te ontmoeten op maandagavond 7 of dinsdagavond 8 november.

Inzameling voor oogstmaaltijd en kleding gevangenen: Voor het vieren van het Oogstfeest en dankdag in de Dordtse Poorten wordt een oogsttafel gemaakt. Hiervoor kunt u het volgende van groente of fruit inleveren voor of na de diensten in de hal van De Rank: pompoenen, rode kolen, witte kolen, bloemkolen, selderijknollen, ananassen, preien, winterwortelen, aardappelen, uien, tomaten, paprika, sinaasappelen, rode bieten, appels, pak linzen of een pak bruine bonen. Daar moet een prachtige tafel van te maken zijn! Na het oogstfeest gaan de groenten en het fruit naar ‘De Hoop’ waar het gebruikt wordt voor maaltijden van het inloophuis (voor daklozen).

Tevens is er het verzoek gekomen om kleding voor de gevangenen: jassen, truien, broeken, sokken, ondergoed en broekriemen. U kunt dit eveneens op 30 oktober inleveren in de Rank. Of anders op Giessenlaan 1d. Bij voorbaat dank, namens diaconie, Exodus-werkgroep en justitiepastoraat.

Actie Rugtas: De angst voor de oorlog is vervangen door onzekerheid voor de toekomst. Het leven op het asielzoekerscentrum (azc) is niet makkelijk. Vlak voor de kerstvakantie zullen kinderen op minimaal 14 azc’s in Nederland een rugtasje ontvangen met speelgoed en schrijfwaren. Stichting Gave en Stichting De Samaritaan organiseren deze rugtasactie. Deze actie is bedoeld om kinderen in een AZC blij te maken met de kerst.

Samen met de jongeren op de 12- clubs en u als gemeente willen we zoveel mogelijk spullen verzamelen om de rugzakken te vullen. Op de clubs worden briefjes uitgedeeld om kratten te vullen die in de Rank klaar staan. Voor de gemeenteleden komen op zondagmorgen 6 november 2016 onder de toren kratten te staan waar u de spullen in kunt plaatsen.

Wat hebben we nodig: Knutselspullen, tekenmateriaal, schrijfwaren, klein speelgoed, praktisch materiaal als sokken, mutsen e.d., knuffels.

Dit mag er niet in: oorlogs-/schietspeelgoed, materiaal met varkens erop, cd’s, boeken, etenswaren / snoepgoed, religieus materiaal

Wij zouden het super vinden om met uw en jouw hulp en in samenwerking met de Gereformeerde Kerk zo veel mogelijk rugzakken te vullen.

Verkoopdag Lydia: Op 5 november hoopt vrouwenvereniging Lydia weer de jaarlijkse verkoopdag te houden in de Rank. Met veel mooi handwerk en cadeauartikelen. Voor de kinderen is er een grabbelton en er kan door hen gesjoeld worden. Voor de inwendige mens is er koffie met cake, Brusselse wafels, pannenkoeken en soep. Om 14:00 uur is er opbodverkoop. De opening is om 9:00 uur

Vrouwen-event 11 november: Een gezellige avond voor de vrouwen van alle leeftijden uit onze gemeente.

Een gevarieerd programma, waarin we geven en ontvangen, waarin we delen en genieten. Een avond met muziek, luisteren, kijken, doen en delen van ervaringen die God ons in het leven geeft. Gewoon, zoals het leven is. Nog een paar dagen hebt u /jij om je op te geven voor het Vrouwen-event…!

Hartelijk welkom, alleen of samen!! Opgeven bij Martine de Kuiper: martinedekuiper@hotmail.com

Stapeldiner jeugdwerk: Ook dit jaar willen we weer een stapeldiner in samenwerking met de gemeente organiseren. Dit vindt plaats op vrijdag 18 november 2016. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (van Rock Solid, Solid Friends of Credo) willen verwelkomen om een hapje mee te eten. U kunt kiezen voor welk gerecht dit is. Het voorgerecht is om 19:00 uur, het hoofdgerecht vanaf 19:45 en het nagerecht om 20:45. Daarnaast kunt u aangeven hoeveel jongeren u maximaal wilt ontvangen. Na aanmelding ontvangt u van ons meer informatie. Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Willemieke van Wingerden op 0184-630020 of willemiekedebas@hotmail.com.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 2 november a.s. weer verwacht in ‘de Rank’, aanvang 09.45 uur.

Interkerkelijkkoor “Aqua Viva”: Op 12 oktober is na 3 jaar afscheid genomen van dirigente Nelly van den Broek. De nieuwe dirigent is Martin Klop. Hij begint met het instuderen van kerstliederen, die op eerste kerstdag gezongen zullen worden in de 2de ochtenddienst.

Nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. De repetities worden gehouden in ‘De Rank’. We repeteren op woensdagavond van 20:30 tot 22:00 uur. Zie verder: www.aquavivagiessenburg.nl

Oud Papier: Op vrijdagavond 4 november a.s. komen Jan Rietveld, Arie de Kuiper, Gerard Kemkes, Gert den Toom, Adriaan van Houwelingen, Eimert de Kuiper, Mirco v.d. Sande & Johan v.d. Sande weer langs om uw blauwe container leeg te maken. Wilt u deze container vrijdagavond weer op de bekende plaats aan de weg zetten?

Verantwoording: De spaarpotten van Woord en Daad hebben €75,00 opgebracht. Hiervoor hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters: In de maand september mochten we de volgende collecte-gaven ontvangen:

Voor de gewone collecten: €2.482,50 en de extra collecten: €1.081,16.

De kerkradioluisteraars hebben in het derde kwartaal een bedrag van €548,- in de busjes gedaan, waarvan €219,- voor de diaconie bestemd is en €329,- voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdag 28 oktober & 11 november (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18:30-20:00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 31 oktober a.s. vóór 18:00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13:00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

a. Collecten: 30/10 1. Diaconie, 2. Kerk; 2/11 1. Deurcollecte: Dankstondcollecte

b. Crèche 0-1 jaar: 30/10 Mirthe van Houwelingen & Willeke Faro; 6/11 Mariska Stam & Annemarie de Kuiper

c. Crèche 2-3 jaar: 30/10 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen; 6/11 J.O. & Teresia den Boer

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 30/10 Karen Holtslag; 6/11 Linde van Houwelingen

d. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 30/10 Nadine in ’t Veld, Aniek Visser & Roos van Zuthem; 6/11 Dianne de Looff, Marit Visser & Jennina Zwijnenburg

e. Wegbrengen bloemengroet: 30/10 Fam. Stam- Prins; 6/11 Fam. Tromp

f. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 30 oktober bellen naar: Fam. Koppelaar, tel. 651996 en op woensdag 2 november (dankdag) naar: Silvia den Toom, tel. 652845

g. Gastvrouw/heer: 30/10 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Joost Dijkgraaf & Leo Timmer; 2/11 (Dankdag) n.m. Dinella Visser & Jan Donk; 6/11 Jeannet van Bruchem & Jannie de Groot, n.m. Theo Terlouw & Arie van Houwelingen
WIJK OOST

Jubileum: Dhr. A. de Kreij en mw. T. de Kreij-Schouten (van Delftstraat 42, 3381 BH) hopen zaterdag 29 oktober 45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Arie en Teuny en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Tenslotte: Komende zondagavond hoop ik te lezen uit Spreuken.

Ik wens u alleen Gods zegen en kracht toe. In het bijzonder voor hen die kampen met moeite, ziekte of tegenslag. Hartelijke groeten, M. Dubbelman
WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Op 31 oktober hopen Jan en Gerry Kuijl (Diep 14, 3381 DH) hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte wille we jullie en ook Kees en Maarten feliciteren met dit jubileum en bidden jullie Gods zegen toe.

Meeleven: Ons medeleven gaat uit naar allen die door een zware en moeilijke periode gaan. Dat de Gods des levens u mag bijstaan en dragen.

Uit de pastorie: Terwijl ik afgelopen zondagmorgen naar Meerkerk reed, ging mijn telefoon. Ik kon niet gelijk opnemen, dus belde ik even later terug naar een gemeentelid. Hierbij had ik niet direct door dat ik belde met Oeganda. Want daar was Siebold Freeke met Pleun Rietveld in een kerk en er was net verteld dat onze catechisanten geld sparen voor Bijbels voor de kerk in Kumi. Het was geweldig om te horen dat deze spaaractie daar met enthousiasme is ontvangen. Alle reden om te blijven sparen en om ook voor deze gemeente te bidden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag