Zondag 12 juni  2016

09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. T. Meijer, Puttershoek

Gedoopt
Afgelopen zondagmorgen is gedoopt: Bregje van Doesburg, dochter van Ruben en Tamar van Doesburg en Boaz Stam, zoon van Martijn en Jannette Stam. We wensen hen allen Gods zegen toe. De eerstvolgende doopdienst wordt op D.V. zondagmorgen 3 juli gehouden. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dit aangeven bij de wijkpredikant.

Bij de morgendienst
Te gast zijn Tjerk en Marieke Visser. Zij zullen kort iets vertellen over hun zendingswerk in Malawi. Na afloop van de ochtenddienst is er in de Rank gelegenheid om hen en elkaar te ontmoeten. Ook is er de mogelijkheid om koffie, thee of iets fris te drinken. Hiervoor zorgen Karin Huisman, Corina de Bruijn, Amanda Holtslag en leden van de zendingscommissie.

Vrouwenvereniging “Lydia” (ook voor mannen)
Op woensdagmorgen 15 juni a.s. is iedereen welkom op de afsluitmorgen van dit seizoen: man, vrouw, wel of geen lid. Iemand van de stichting Dorkas zal dia’s komen laten zien over hun werk. Plaats: de Rank. Aanvang: 9.30 met koffie uur. Rond 11:30 uur hopen we de morgen af te sluiten. Nogmaals: iedereen welkom.

Thema avond over dementie
Op maandag 13 juni wordt door de commissie voor Vorming & Toerusting binnen de gereformeerde kerk een thema avond over dementie georganiseerd. Wat is dementie? Hoe herken je de signalen en hoe ga je er mee om in het dagelijks leven en ook binnen de kerk… Annette van Maanen, geriatrie verpleegkundige en casemanager dementie zal deze avond verzorgen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. De avond begint om 20.00 uur  in de Stigt en eindigt rond 21.30 uur.  Inloop met  koffie en thee om 19.45 uur. U bent welkom!

Verantwoording
Via de bloemengroet mocht €10,00 en €20,00 ontvangen worden voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen Verkoop
Vrijdagavond 10 & 24 juni (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in zaal 4 (familiekamer) van ‘de Rank’.

Kopij volgende editie
Graag uiterlijk maandag 13 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen
Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 652574)

 Komende dienst(en):

  1. Collecten: 12/6 1. Diaconie, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 12/6 Nelleke Visser & Arnelle v.d. Sande; 19/6 Annelies Klop & Cateline Snoek
  3. Crèche 2-3 jaar: 12/6 Linda de Bruin & Maartje van Druten; 19/6 Marjanne de Hoop & Marieke in ‘t Veld

Reserve groepen 0-1 en 2-3 jaar: 12/6 Linde van Houwelingen; 19/6 Rachel Terlouw

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 12/6 Janneke Verspui, Annelise Dijksman & Martijn Donk; 19/6 Nadine in ’t Veld, Febe Troost & Lisa v.d. Sande
  2. Wegbrengen bloemengroet: 12/6 Fam. Visser; 19/6 Mevr. Vos- van Beuzekom
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 12 juni bellen naar: Arie de Kreij, tel. 652590
  4. Gastvrouw/heer: 12/6 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Frida Bogerd & Rian Faro; 19/6 v.m. Marleen van Houwelingen & Wilma Troost, n.m. Annemarie & Jan Verspuij

WIJK OOST / WIJK WEST

Huwelijksjubileum
Op 14 juni hopen Simon en Wilma Jeninga (Wilhelminalaan 62, 3381 BR) hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. We feliciteren jullie en de kinderen van harte en wensen jullie allen Gods zegen toe voor de komende jaren.

Ook Martin en Annie de Kuiper (Johan de Kreijstraat 18, 3381 DG) hopen op 14 juni hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. We willen ook jullie en de kinderen hiermee van harte feliciteren en we wensen jullie Gods zegen toe over jullie huwelijksleven.

Meeleven
Deze week mocht ds. J. Kaai (Neerpolderseweg 72B-38) thuis komen uit het revalidatiecentrum De Hoogstraat. Met hem, zijn vrouw en hun kinderen en kleinkinderen zijn we de God dankbaar dat het herstel zich heeft voortgezet. We wensen hen Gods zegen en nabijheid toe.

Mw. A. de Groot-van Veen (van Brederodestraat 9, 3381 BA) is opgenomen geweest in het ziekenhuis. We wensen haar Gods zegen bij de medische weg die nog gegaan moet worden.

Mw. L.W. Corstanje-Slooter (Verzorgingshuis “De Schutse”, Kamer 55, Mollenburgseweg 14, 4205 HA Gorinchem) heeft het Beatrixziekenhuis verlaten en is weer teruggekeerd naar haar kamer in de Schutse.

Mw. Lena den Boer-de Kreij (Peursumseweg 1J, 3381 KT) moest woensdag 1 juni worden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig gaat het weer beter met haar en mocht zij maandag 6 juni weer thuis komen.

Dhr. Bas van Genderen (Muisbroekseweg 16A, 3381 KN) is donderdag 2 juni geopereerd aan een acute blindedarmontsteking. We zijn dankbaar dat alles goed is verlopen en hij zondag 5 juni weer naar huis mocht.

We wensen hen allen Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Tenslotte
In de morgendienst lezen we Spreuken 3:1-12. Vorige week was de vraag wat Wijsheid is. Deze morgen zullen we ingaan op de praktische vraag hoe we wijs kunnen worden. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman