Zondag 4 september 2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met ‘de Rank’)
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan Sara Goosens, dochter van David en Willemieke Goossens (Heul 12). De Schriftlezing zal zijn uit Handelingen 8:26-39.

De eerstvolgende doopdienst is zondag 2 oktober. Hiervoor kunt u zich melden bij uw (wijk)predikant.

Geluidsinstallatie kerkgebouw: Er is in de kerk niet alleen elke week iets nieuws te horen, er valt komende weken ook elke keer iets nieuws te zien. Omdat de geluidsinstallatie vervangen gaat worden is afgelopen week de oude geluidsinstallatie al door vrijwilligers gedemonteerd en zal in de komende weken ook door vrijwilligers de benodigde nieuwe bekabeling en voorzieningen aangebracht gaan worden. Dat betekent dat we het de komende weken moeten doen met de tijdelijke geluidsinstallatie. Enerzijds misschien even behelpen, maar anderzijds is het dat dubbel en dwars waard in de wetenschap dat we straks alles weer perfect kunnen beluisteren. Dit uiteraard zowel in de kerk, in de Rank alsook thuis via KWR en internet. Naar verwachting zal alles half september geïnstalleerd zijn, waarna we in de weken die volgen de installatie kunnen finetunen. We vragen dus komende weken uw begrip voor de wellicht minder goede verstaanbaarheid. De Kerkrentmeesters.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 7 september a.s. weer verwacht in ‘de Rank’, aanvang 09.45 uur.

Zendingsbussen: Familie den Hartog woont in het noordoosten van Thailand tussen de rijstboeren. In het district waar zij werken wonen zo’n 80.000 mensen. Daarvan zijn de meeste mensen boeddhist: er wonen nauwelijks christenen en er was nog geen kerk. Met Gods hulp hebben zij een kerk kunnen openen in de kleine stad waar zij wonen, inmiddels met 10 gemeenteleden. Ze hopen in de toekomst op meerdere plekken in dit district gemeenten te starten. De opbrengst van de zendingsbussen in de maanden september en oktober is bestemd voor dit werk. Bidt u mee voor deze zendingswerkers?

Verantwoording: Via de bloemengroet €30,00. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdagavond 9 & 23 september (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 5 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 4/9 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 4/9 Annemarie Marcus & Anne-Marie Meerkerk;11/9 Marieke in ’t Veld & Willemieke Goosens
  3. Crèche 2-3 jaar: 4/9 Geeske Krijgsman & Monica Rietveld; 11/9 Cateline Snoek & Marieke Kool

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 4/9 Annemarieke Vink; 11/9 Daphne Zaal

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 4/9 Miranda Schippers, Hannah van Veldhuizen & Anne-Marie Meerkerk; 11/9 Lisa v.d. Sande, Febe Troost & Tamar van Doesburg
  2. Wegbrengen bloemengroet: 4/9 Anke Buchner & Joke Pladdet; 11/9 Fam. L. Timmer
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 4 september bellen naar: Jan v.d. Vlist, tel. 652796
  4. Gastvrouw/heer: 4/9 v.m. Jeanet van Bruchem, Pim Vollmüller & Jannie de Groot, n.m. Patrick Marcus & Jan Donk; 11/9 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Rian Faro & Annemarie den Uil

 

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Mw. Ina Bax-Rietveld (Doetsevliet 3, 3381 HA) is maandag 29 augustus geopereerd in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen. Het herstel zal tijd nodig hebben. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

Tenslotte: Komende zondagavond lezen we weer enkele Spreuken (o.a. 12:25, 14:10,13). Het zal gaan over somberheid en neerslachtigheid. Waar komen deze gevoelens vandaan en hoe vinden we genezing?

Hartelijke groeten en Gods zegen. M. Dubbelman

 

WIJK WEST

In herinnering: Vrijdag 26 augustus is in de leeftijd van 76 jaar gestorven Dingena Geertruida Bosma – Haspels. Sinds 4 mei 1999 was zij weduwe van Roelf Bosma. Zij woonde sinds twee maanden in ons midden aan de van Brederodestraat 51. Met vreugde heeft ze hier mogen wonen. Zowel wat betreft de activiteiten in Bredero’s Hof, als ook de kerkgang. Het mocht alleen niet voor lang zijn. Donderdag 1 september was er in de Rank een herdenkingsbijeenkomst. In onze voorbede gedenken we haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Meeleven: Dhr. N. van Steenis (van Brederodestraat 19,3381 BA) heeft afgelopen week een TIA gehad met als gevolg afasie. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en kracht toe en hopen op en bidden om herstel.

Huwelijk: Afgelopen vrijdag 26 augustus zijn Rico Sonnema en Carola Timmer in het huwelijk getreden. Ook vanaf deze plaats willen wij hen van harte feliciteren en Gods zegen toewensen. Hun adres is Bogerd 50, 3381 DA.

Uit de pastorie: Onlangs nam ik uit het tweedehands boekwinkeltje een spreuken kalender mee. Het is een soort Bijbels dagboek met citaten van de reformator Johannes Calvijn en een beschrijving van het levensverhaal van James Hudson Taylor. Het dagboek stamt uit 2011. Maar dat vond ik geen probleem. Helemaal niet toen ik erachter kwam dat de kalender precies gelijkloopt. Tenminste vanaf 1 maart. Zo kun je mooie dingen tegenkomen voor maar een paar cent. Voor u zit er vast ook wel iets bij.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag