Zondag 10 juli 2016
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht

Zondag 17 juli 2016
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. D.M. Heikoop, Rijswijk (NB)

Gedoopt: Afgelopen zondag zijn gedoopt: Vera Kool, dochter van Herold en Marieke Kool (van Hardenbroekstraat 9, 3381 CB) en Hidde Meerkerk, zoon van Jan en Anne-Marie Meerkerk (Giessenlaan 82, 3381 AM). We wensen de dopelingen en hun ouders Gods zegen toe.

De eerstvolgende doopdienst zal op D.V. zondagmorgen 4 september a.s. worden gehouden. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dit aangeven bij de wijkpredikant.

Koffie drinken na de dienst: Iedereen is na de morgendienst van 17 juli weer van harte welkom in ‘de Rank’ om onder het genot van koffie/thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Hannie Prins, Hetty den Boer, Henk & Elly Verspui zullen u hartelijk ontvangen.

Diaconiecollecte Zilt: De diaconiecollecte is op zondag 10 juli bestemd voor de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem. Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alle dag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt is ruimte voor vaste bewoners en daarnaast 3 á 4 gasten om kortere of langere tijd mee te wonen en afstand te nemen van zorgen en (psychosociale) problemen. Meer info: www.leefgemeenschapzilt.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Beschikbaarheid bijbels en liedboeken bij kerkdienst: Het is goed dat er een flink aantal bijbels en liedboeken beschikbaar zijn voor gebruik in de kerkdiensten. Onze gastheer/gastvrouw kan hier op wijzen als er gasten komen en zij hebben niet de te gebruiken boeken beschikbaar. We delen dan graag een exemplaar uit om goed aan de dienst en het zingen te kunnen deelnemen. We kunnen altijd als bekende gemeenteleden alert zijn en gasten helpen als ze een boek missen of iets niet weten.  Soms even het eigen boek afstaan of delen komt positief en gastvrij over. Gelukkig zijn er velen van ons zo attent. Afgelopen zondagmorgen in de doopdienst waren er helaas geen boeken meer voor de gasten.  Dat kwam mede omdat ook veel eigen gemeenteleden gebruik maken van de voorraad  boeken. Het kwam minder goed uit voor onze dienst als gastvrouw of gastheer naar de gasten. Graag het verzoek om zoveel mogelijk uw/jouw eigen bijbel en liedboek van huis mee te nemen. Dan stellen we onze gasten ook niet teleur. Commissie gastvrouw/gastheer.

Concert Dimensions Voices: Zaterdag 23 juli zal een groep van 10 enthousiaste jongeren een concert geven in de Maranathakerk in Giessenburg met als thema ‘Lost’ (Verloren). Vanuit onze gemeente doet Annelise Dijksman hieraan mee en zij zou het fantastisch vinden als er veel gemeenteleden komen luisteren naar hun aansprekende programma met muziek en dans. De aanvang is 15:30 uur.

Opbrengst zendingsbussen juli en augustus.: De familie Lubbers is sinds 2013 uitgezonden als gemeentestichters naar Peja in Kosovo. In een kleinschalige gemeente ontwikkelen ze een (missionair) jeugdwerk programma, zijn ze betrokken bij verschillende vormen van toerustingswerk en diaconale projecten in deze gemeente én daarbuiten. In dit land willen zij iets delen van Gods onuitputtelijke liefde voor mensen. De opbrengst van de zendingsbussen in de maanden juli en augustus is bestemd voor dit werk. Bidt u mee voor deze gemeente?

Collectebonnen Verkoop: Vrijdagavond 8 & 22 juli (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in zaal 4 (familiekamer) van ‘de Rank’.

Kopij volgende editie voor 2 weken: “De Zaaier” zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 29 juli a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 18 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 652574)

 omende dienst(en):

  1. Collecten: 10/7 1. Diaconie: Leefgemeenschap Zilt, 2. Kerk; 17/7 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 10/7 Mirthe van Houwelingen & Geeske Krijgsman; 17/7 Marieke Kool & Ellen de Vogel; 24/7 Maartje van Druten & Marjanne de Hoop
  3. Crèche 2-3 jaar: 10/7 Martine Bood & Teresia de Boer; 17/7 Nelleke Visser; 24/7 Anne-Marie Meerkerk

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 10/7 Annemarieke Vink; 17/7 Daphne Zaal; 24/7 Imke van Houwelingen

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 10/7 Jennina Zwijnenburg & Martijn Visser; 17/7 Thea Verspuij & Christine Vink; 24/7 Lia v.d. Vlist & Nelleke Visser
  2. Wegbrengen bloemengroet: 10/7 Fam. Vollmüller; 17/7 Fam. Kemkes- Muilwijk; 24/7 Mevr. Van Kleef
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 10 juli bellen naar: Arie de Kreij, tel. 652590 en op zondag 17 juli naar: Silvia den Toom, tel. 652845

.           Gastvrouw/heer: 10/7 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Theo Terlouw & Margreet van Genderen; 17/7 v.m. Tineke & Pim Vollmüller, n.m. Jaap van Oenen & Jan Donk; 24/7 v.m. Anke Buchner & Miranda Schippers, n.m. Bas de Hoop & Annemarie den Uil

 

WIJK OOST / WIJK WEST

In/uit het ziekenhuis: Martijn Stam (Giessenlaan 16, 3381 AL) is maandag 4 juli weer thuis gekomen uit het Beatrixziekenhuis. Hij zal nog minimaal een week elders verblijven om weer op krachten te komen. We bidden dat hij snel mag herstellen en dat de behandeling zal aanslaan. We wensen hem en zijn gezin Gods zegen en kracht toe.

Emma Dubbelman (Heul 34, 3381 DC) verblijft nog in het epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze. Het is nog niet duidelijk wanneer zij naar huis kan. We wensen haar Gods zegen toe.

Adoptie: André en Gerdine en hun zoon Ray Kwakernaak (Wilhelminalaan 74, 3381 BR) mogen vrijdag 8 juli hun dochter en zusje, May Idynn Shu-Ching, in Taiwan ophalen. Dit is een mooi bericht, want het is eerder dan verwacht. Zaterdagmorgen 16 juli hopen ze weer in Nederland aan te komen. We wensen hen een hele goede reis, een behouden thuiskomst en wensen hen allen Gods zegen toe.

Tenslotte: Het is zomer en de meeste activiteiten in de kerk liggen stil. Veel jongeren zijn echter nog heel actief. Afgelopen zaterdagnacht heeft een groep jongeren in een doos buiten overnacht tijdens de ‘nacht zonder dak’. Zij hebben hiermee geld opgehaald voor vluchtelingenhulp. Vrijdag 15 juli vertrekt een groep van ruim 30 jongeren t/m 22 juli voor expeditie Purnode. Een dag later vertrekken ruim 50 jongeren op de fiets richting Brabant voor het Bladelkamp. Laten we bidden om Gods zegen over de twee kampen. We wensen al de jongeren en leiding Gods bescherming en nabijheid toe.

Komende zondag zullen we verschillende teksten uit Spreuken lezen m.b.t zelfbeheersing/zelfdiscipline. Zondagmorgen 17 juli zullen we n.a.v. teksten uit Spreuken nadenken over werk/arbeid.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman