Zondag 5 juni  2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met “de Rank”)
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
 Zondagmorgen mag de heilige doop weer bediend worden. Dit zal gebeuren aan Bregje van Doesburg, dochter van Ruben en Tamar van Doesburg en aan Boaz Stam, zoon van Martijn en Jannette Stam. In de voorbede willen we de dopelingen en de doopouders gedenken. De Schriftlezing zal zijn uit Handelingen 4:23-31.

De eerst volgende doopdienst zal op D.V. 3 juli worden gehouden. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij de wijkpredikant.

Zingen na de dienst:
 Zing, zing, zingen maakt blij….! Vanuit de gemeente is de vraag gekomen om het zingen na de dienst weer eens op te pakken. Op zondagavond 5 juni bent u/jij daarom van harte uitgenodigd om na de dienst een aantal mooie liederen te komen zingen in de kerk. Het duurt ongeveer 20 minuten en er is voor elk wat wils. Jong en oud zijn van harte welkom!

Afwezig:
 Zaterdag 4 juni en van maandag 6 t/m 9 juni zal ds. J. Holtslag afwezig zijn. Wat betreft het pastoraat kunt u zich in deze periode wenden tot de wijkouderling of ds. M. Dubbelman.

Diaconale hulpdienst:
 “Hulp nodig! De kerk kan hulp bieden! In verschillende situaties.”

Dit staat op een flyer van de gezamenlijke kerken in Giessenburg. Vanuit de Bijbelse opdracht weten alle plaatselijke kerken zich geroepen om hulp en steun te geven waar dat nodig en gewenst is. Het kan gaan om hulp voor u of jou zelf. Of om hulp voor anderen. In ieder geval geldt het voor iedereen in Giessenburg (kerkelijk of niet kerkelijk) die ondersteuning nodig heeft.

De flyer wordt aanstaande zondag uitgedeeld. U/jij kan deze info meenemen en ook weer doorgeven als informatie voor anderen. Een extra exemplaar meenemen om uit te  delen, mag dus ook. Het gaat om hulp geven en hulp verzorgen.

Voor de hulpdienst is al een lijst vrijwilligers, die willen helpen. We stellen het op prijs als u/jij zich ook aanmeldt. Zie de opgavelijst voor diaconale hulpdienst op de site van hervormdgiessenburg.nl of op de leestafel bij de ingang van de kerk.

Wijkindeling:
 De drie nieuwe pastorale ouderlingen zullen de volgende wijken onder hun hoede nemen.

Ouderling Bas de Hoop zal de wijk van Wout de Bruin overnemen. Ouderling Wout de Kuiper neemt de wijk van Jan van Wijngaarden over. De wijk van Dirk Boon wordt overgenomen door ouderling Nico Zwijnenburg.

Kamp Bladel Spaaractie:
 Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. de kaas en het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van Bakkerij ’t Stoepje, Albert Heijn koffiezegels en munten van de kaaskoerier. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1.

Aqua Viva:
 Wie heeft er niet genoten van het projectkoor met orkest onder leiding van Martin Klop afgelopen vrijdagavond 27 mei? Een ieder vond het een geweldige avond met zoveel spontane muzikanten en koorleden om onze God de lof toe te zingen.

Graag willen wij als Interkerkelijk koor “Aqua Viva” u hartelijk uitnodigen om met ons koor te komen zingen. Wij repeteren iedere woensdagavond van 20.30 u. tot 22.00 u. in de ontmoetingsruimte van de Gereformeerde Kerk te Giessenburg. Een aantal keren per jaar treden wij op tijdens kerkdiensten en gaan we zingen in bejaarden/verzorgingshuizen. Weet u welkom. Voor verdere info zie onze website www.aquavivagiessenburg.nl

Bezoek Elzas:
 Het is alweer 4 jaar geleden dat we, n.a.v. een GZB artikel over zendingswerk in Frankrijk, met een groep gemeenteleden de Elzas in Frankrijk bezochten en daar een protestantse kerkdienst bijwoonden. Ook dit jaar is er op de zendingsdag van de GZB, 11 juni a.s., opnieuw aandacht voor het zendingswerk in Frankrijk. Sinds de vorige keer is ons meerdere malen gevraagd of we een dergelijke reis weer gingen organiseren. Daar willen we graag gehoor aan geven, waarbij we eerst willen inventariseren of er voldoende belangstelling voor is.

Naast het bijwonen van een (Franstalige) kerkdienst op zondag bezoeken we een aantal dorpen in deze streek met zijn typische bouwstijl van vakwerkhuizen, een heerlijke keuken en waar alles staat in het teken van wijn. En, als het weer het toelaat, hopen we enkele mooie wandelingen te maken. Het mag met elkaar ook vooral een tijd van ontmoeting en gezelligheid zijn.

De dag van vertrek zal D.V. zaterdag 15 oktober zijn en woensdag 19 oktober hopen we weer huiswaarts te keren. Voor aanmelding of meer informatie kunt u/jij bellen naar 652399 of mailen naar fam.overduin@zonnet.nl. Arjan en Geertje Overduin.

Collectebonnen Verkoop:
 Vrijdagavond 10 & 24 juni (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in zaal 4 (familiekamer) van ‘de Rank’.

Kopij volgende editie:
 Graag uiterlijk maandag 6 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen:
Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 652574)

 WIJK OOST

In het ziekenhuis:
 Mw. L.W. Corstanje-Slooter (Verzorgingshuis “De Schutse”, Kamer 117, Mollenburgseweg 14, 4205 HA Gorinchem) verblijft in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We wensen haar Gods zegen.

Jannette Stam (Giessenlaan 16, 3381 AL) moest zaterdag 28 mei worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Zij bleek een virale infectie te hebben. We zijn dankbaar dat ze de volgende dag weer naar huis mocht om daar verder te herstellen. We wensen haar, Martijn en de kinderen Gods zegen toe.

Geboren:
 Stil verwonderd en heel blij zijn Jan en Anne-Marie Meerkerk (Giessenlaan 82, 3381 AM) met de geboorte van hun zoon: Hidde Teun. Hij is maandag 23 mei geboren. Hidde is het broertje van Swen en Jasmijn. We feliciteren hen allen van harte met de geboorte van Hidde en we wensen Jan en Anne-Marie Gods zegen en wijsheid toe bij de opvoeding.

Tenslotte:
 In de dienst van zondagavond hoop ik een begin te maken met een serie preken over het Bijbelboek Spreuken. We zullen beginnen in hoofdstuk 8 en ingaan op de vraag wat Wijsheid is.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Geboren:
Op dinsdag 24 mei mocht aan David en Willemieke Goosens (Heul 12, 3381 DC) opnieuw een dochter geboren worden. Sara is haar naam. Zij is de zus van Febe. We willen de ouders en de grote zus hartelijke feliciteren met de geboorte van Sara en bidden om Gods zegen voor de (geloofs)opvoeding.

Meeleven:
De berichten over het herstel van ds. J. Kaai (Neerpolderseweg 72B-38) blijven tot grote dankbaarheid positief. De verwachting is dat hij in de komende week revalidatiecentrum De Hoogstraat mag verlaten. In de voorbede blijven we de Heere vragen dat het herstel zich verder mag voortzetten.

Ook de overige zieken willen we opdragen in het gebed en Gods kracht en nabijheid toewensen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag