Zondag 13 oktober
09.30 uur: ds. J.Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Diaconiecollecte Werelddiaconaat ‘Hoop voor Syrië’:
De diaconiecollecte van komende zondag is bestemd voor Hoop voor Syrië. Ook al is de oorlog in Syrië enigszins geluwd, maar wie door de straten van Homs en Aleppo loopt, wordt omringd door de puinhopen van ingestorte gebouwen. Veel basisvoorzieningen zijn niet meer aanwezig. Er is wel werkgelegenheid, maar de salarissen zijn nog maar een fractie van wat ze ooit waren. En dat terwijl de kosten van levensonderhoud fors gestegen zijn. De kerk wil een baken van hoop zijn. Voor arme gezinnen worden noodrantsoenen en brandstof beschikbaar gesteld. Een mooi voorbeeld van hulpverlening door de kerk: kinderen ontvangen na de kinderclub een warme maaltijd. Vaak kunnen ze de porties niet eens op omdat hun maag dat niet meer toelaat. De kerk in Syrië kan de kosten voor de hulpverlening niet zelf opbrengen. De standvastigheid van de kerk in Syrië is voor ons een teken van hoop dat God doorgaat met Zijn werk, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Meer info: www.project1027.nl Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Rondreis door de Bijbel:
Het is dan wel geen verplichting geworden om het op de basisschool aan kinderen te leren, maar toch: het Wilhelmus herkennen we allemaal als het Nederlandse volkslied. Maar weet u wat het volkslied van de Europese Unie is? Hmm, da’s minder bekend. De titel is: Ode an die Freude, lang geleden (1785) geschreven door de Duitse dichter Friedrich von Schiller. Een ode… wat is dat eigenlijk? Odes komen volop voor in de Bijbel en als u er meer over wilt weten dan is daar alle gelegenheid voor op DV donderdagavond 17 oktober in de Rank. Tijdens de 1e Rondreis avond gaan we ons verdiepen in de samenstelling van de Bijbel. We gaan herkennen welke types boeken erin voorkomen, en hoe ze gerangschikt zijn. Op zich al waardevol, maar vooral bedoeld om tijdens de 2e en 3e avond verder toe te passen in ‘het verstaan’ van de Bijbelse boodschap. Komt u meedoen? Welkom! Aanvang 20:00 uur. En, zoals dat heet: er zal een grote collectebus staan ter bestrijding van de onkosten.

Immanueldienst:
Het lijkt nog ver weg, maar het is goed om het met grote letters in de agenda te zetten. Op zondagmorgen 27 oktober is de Immanueldienst. De leden van club Immanuel zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Zij werken dit jaar met het thema dieren en daar zal de dienst bij aansluiten. Veilig in de ark. Bij aanwezigheid in de kerkdienst met een rolstoel, dan graag dit van tevoren doorgeven aan Caroline Koekkoek via j.koekkoek10@kpnplanet.nl. Mocht u het mooi vinden om jaarlijks betrokken te zijn bij de voorbereidingen van deze dienst dan kunt u toegevoegd worden aan de commissie. Neemt u dan gerust contact op met Cordian Verspuij.

Catechese:
Tijdens de brugklascatechese is het geld van het zendingspotje bestemd voor twee doelen. Het evangelisatiewerk van Gerwin en Priscilla van der Grijn in Zuid-Afrika en voor Bright Star Education, waaraan we de naam van Siebold Freeke mogen koppelen. Bij de mentorcatechisatie wordt er op maandag en dinsdag gespaard voor vervolgde christenen (SDOK). Aan het einde van het jaar hopen we naar beide doelen een mooi bedrag over te maken.

Vrouwen event 8 november:
Op vrijdag 8 november hopen we weer een Vrouwen event te houden in de Rank. Je kunt je t/m 27 oktober opgeven via: vrouwenevent2019@outlook.com of via het opgaveformulier op de flyer, die ingeleverd kan worden in de doos achterin de kerk. De deur van de Rank gaat om 17.30 u open. Het programma start om 18.00 u met een maaltijd en activiteiten rondom het thema: “Kom, Doe Mee!”. Jullie kunnen kiezen uit 6 workshops: * Bijbel-journaling door Mieke van den Boomgaard,* Gedicht maken door Dirk van Asperen, *Kop en Schotel workshop door Diana Erkelens en Petra Quarré, workshop: * De Geheime kerk door Open Doors,* Muzikale workshop voor mensen met een instrument door Marijke Dijksman en *Bloemschikken door Jennnina Zwijnenburg. Geef 2 workshops aan die je graag wilt doen, dan kunnen wij een goede indeling maken waarin iedereen één plaats krijgt bij een workshop. Hartelijke groet van Petra Quarré, Diana Erkelens en Rudy Hakkesteegt

VrouwenBijbelstudie:
Komend seizoen hopen wij het boekje “Elisa… Dichter bij God” te gaan behandelen. We starten onze studieochtenden met dit nieuwe boekje op 15 en 17 oktober met hst 1: “Navolging van God”. In dit eerste hoofdstuk lezen we 2 gedeelten: over de roeping van Elisa en over het begin van zijn optreden als profeet. U bent van harte welkom om met ons na te denken over deze bijzondere profeet en de betekenis voor ons eigen leven. Inloop met koffie: 9.00 uur, start met studie: 9.15 uur, afsluiting tegen half 12.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 16 oktober a.s. in ‘De Rank’ verwacht, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De verenigingsavond van de mannenvereniging is op woensdagavond 16 oktober a.s. in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer A. de Kreij zal deze avond de inleiding verzorgen (1 Sam. 3: 1-21).

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 30,00 ontvangen. Via ouderling A. de Kuiper: € 10,-. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
11 & 25 oktober van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de herfstvakantie op vrijdag 25 oktober a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 14 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Afkondigingen voor zondag 13 oktober kunt u doorgeven tot zaterdag 12 oktober 13.00 uur aan Bas van Genderen via e-mail basvangenderen@planet.nl of telefonisch op 652832.

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 13/10 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 13/10 Linde van Houwelingen & Martine Bood; 20/10 Lotte van Genderen & Febe Troost

c.         Crèche 2-3 jaar: 13/10 Marije Dijkgraaf & Mirthe van Houwelingen; 20/10 Marjanne de Hoop & Margreet Muijlwijk

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 13/10 Hanna de Kuiper; 20/10 Maria Dubbelman

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 13/10 Laura Holtslag, Emma Trouwborst & Cornelieke Nuijten; 20/10 Maureen van Pelt, Aniek Visser & Fenne Trouwborst

f.          Wegbrengen bloemengroet: 13/10 Mw.v.d. Koppel & Mw. Van Dalen; 20/10 Fam. Pesselse

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 13 oktober bellen naar Jan v.d. Vlist, tel. 652796

h.         Gastvrouw/heer: 13/10 v.m. Wilma Troost & Gerwold Verspui, n.m. Joke de Kuiper & Hanneke Hakkesteegt; 20/10 v.m. Adriaan van Houwelingen & Tineke Vollmüller, n.m. Rian Faro & Arie van Houwelingen

WIJK OOST

Meeleven:
Laten we bidden voor de zieken in ons midden en voor hen die het zwaar hebben om wat voor reden dan ook.

Tenslotte:
Komende zondagavond hoop ik te preken over het 6e gebod: Gij zult niet doden (Exodus 20: 13). Dit gebod wordt verder toegelicht en uitgewerkt in Exodus 21: 12-14.

Met vriendelijke groeten,
M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
Op zondag 13 oktober hopen Arjan en Dianne de Looff (Bovenkerkseweg 62, 3381 KC) het 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. We willen Arjan en Dianne en ook Joëlle en Laura van harte feliciteren met dit jubileum en Gods zegen toewensen.

Meeleven:
Afgelopen maandag is mw. S.S. Krijgsman – van der Meer (Neerpolderseweg 42, 3381JS) opgenomen in het Beatrixziekenhuis vanwege een longontsteking. We wensen haar Gods kracht en nabijheid toe en bidden om genezing en een goed herstel.

Weer thuis:
Komende maandag hoopt mw. G. Timmer – Versluis (van Brederodestraat 21, 3381 BL) weer thuis te komen vanuit het Gasthuis. Er is dankbaarheid dat het herstel zo goed geweest dat zij weer naar haar eigen huis kan. We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie:
Komende zondagavond mag ik nieuwe ambtsdragers bevestigen in Giessen-Oudekerk. Dit zijn altijd een mooie dankbare diensten. Tegelijk zien we uit naar de bevestiging van een nieuwe predikant in onze buurgemeente. Laten wij dit punt in onze gebeden opnemen en vragen om Gods zegen en leiding in het beroepingswerk.

In de morgendienst wil ik met u enkele gedeelten lezen uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 van het bijbelboek Ezra.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag