Zondag 16 augustus:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Zondag 23 augustus:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Belijdenisdienst
18.30 uur: ds. J. Menkveld, Wanneperveen

Bij de diensten:
Zondag 16 augustus zal in beide diensten de gelijkenis van de verloren zoon centraal staan. Vanuit verschillende perspectieven en net als afgelopen zondag vanuit een psalm bekeken. In de morgendienst lezen we Psalm 30 en Lukas 15:11-32. De psalm zou de jongste zoon gezegd kunnen hebben, maar is ook toepasselijk op de oudste zoon.

In de avonddienst lezen we Psalm 46 en Lukas 15:11-24. In deze dienst ligt de focus vooral op de jongste zoon die het ouderlijk huis verliet om de wereld in te gaan. In de dienst zal het lied Church gezongen worden van Cochren & Co. Een lied dat begint met de woorden: “Er was een tijd dat ik zwoer dat ik nooit meer terug zou gaan”. Er is een jongere aan het woord die de kerk de rug toe wil keren. Alle jongeren wil ik dan ook van harte oproepen om zondagavond een plaats op de galerij in te nemen om te luisteren naar de lied, dat speciaal hiervoor is ingestudeerd, en naar de gelijkenis van de jongste zoon en om na te denken over jouw plaats in het huis van God.

Belijdenisdienst: Op zondagmorgen 23 augustus zal dit jaar de belijdenisdienst plaats vinden. Na in september met elkaar begonnen te zijn en palmzondag in het achterhoofd te hebben, werd na goede avonden met elkaar het geheel in eens afgebroken. Even leek het er op om de belijdenisdienst met Pinksteren te houden, maar ook dit bleek niet mogelijk te zijn. Gelukkig hebben we elkaar wel weer kunnen ontmoeten en spreken. Dit heeft geresulteerd in het gegeven dat Jaco Bikker en Marianne Bikker – Korevaar (Weteringstraat 43, 3372CR, Boven-Hardinxveld) aangegeven hebben belijdenis van het geloof af te willen leggen. Maandag 17 augustus zal de aannemingsavond zijn. Wilt u beide jonge gemeenteleden in uw voorbede opdragen voor Gods troon?

Na afloop van de dienst kunt u beide nieuwe lidmaten buiten de kerk feliciteren en Gods zegen wensen. Dit geldt voor de kerkgangers in de kerk en de Rank, maar ook voor wie thuis hebben meegekeken.

Startweekend 2/3/4 oktober: Jongeren vanaf de brugklas tot en met 18 jaar, opgelet! Dit jaar hopen we weer als leiding en jongeren met elkaar op Startweekend te gaan. De precieze invulling van het weekend zal nog even afhangen van de maatregelen die te zijner tijd van toepassing zijn in verband met het corona-virus. Schrijf in elk geval de data (2 tot en met 4 oktober) alvast in je agenda. De officiële uitnodiging volgt nog, maar als je heel graag mee wilt: geef je dan alvast op! Stuur dan een e-mail naar jeugdwerkgiessenburg@gmail.com of een app naar 06 18718744. Vermeld in je bericht je naam, adres, geboortedatum, je telefoonnummer, een telefoonnummer van je thuisfront, je e-mailadres en eventuele (medische) bijzonderheden.

Zomerkampen 2021: Als leiding van de zomerkampen willen we iedereen bedanken die dit jaar een steentje heeft bijgedragen om de kampen mogelijk te maken. Na de fantastische kampen van afgelopen zomer hopen we volgend jaar weer naar Bladel en naar België te gaan! Kamp Bladel (11-14 jaar) vindt plaats van 17 juli tot 24 juli 2021 en Expeditie Purnode (15-18 jaar) van 23 juli tot 30 juli 2021. Dus reserveer deze data vast in de agenda!

Vakantie: Tot en met donderdag 3 september heeft ds. Dubbelman vakantie. Bij vragen of problemen kunt u tijdens die periode contact opnemen met ds. Holtslag.

Afkondigingen: Voor de komende zondagen 16 en 23 augustus, graag tot uiterlijk 13.00 uur op de voorafgaande zaterdag, doorgeven aan Bas van Genderen per e-mail bvangenderen@hervormdgiessenburg.nl of telefonisch 0184-652832

Verantwoording: Op 2 augustus is € 20,00 ontvangen bij het wegbrengen van de bloemengroet. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 24 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 16/8 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 23/8 1. Diaconie: Naar House, 2. Kerk

Kinderoppas 0-4 jaar: Geen opgave

Wegbrengen bloemengroet: 16/8 Anke Buchner & Joke Pladdet; 23/8 Fam. L. Timmer; 30/8 Fam. Verspuij

WIJK OOST/WIJK WEST

Overleden: Dinsdagavond 4 augustus overleed dhr. Jacobus Hendrik Broere (Muisbroekseweg 3, 3381 KM). Co Broere werd geboren en groeide op in Hoogblokland en trouwde in 1964 met Corrie Broere-Vink. De eerste 6 jaar van hun huwelijk woonden zij aan de Doetseweg en vervolgens woonden zij 50 jaar samen aan het begin van de Muisbroekseweg. In augustus 2019 werd duidelijk dat hij een tumor had. Hij onderging chemotherapie en vervolgens immunotherapie, maar 12 mei j.l. kreeg hij te horen dat er geen behandeling meer mogelijk was. De laatste twee weken ging zijn gezondheid snel achteruit. Dhr. Broere is 80 jaar oud geworden.

Maandagmiddag 10 augustus heeft in de Rank de afscheidsdienst plaatsgevonden en aansluitend de begrafenis aan de C.M. van Houwelingweg.

Laten we bidden voor zijn vrouw Corrie en de kinderen en kleinkinderen. We wensen hen allen Gods troost en kracht toe.

Meeleven: Afgelopen dinsdag heeft Gerard de Jong (Juliana van Stolberglaan 13) een pet-scan ondergaan in verband met een uitgezaaide melanoom. De uitslag zal vrijdag bekend zijn. Op grond hiervan zal bepaald worden welke behandeling gestart zullen worden. In de voorbede gedenken we Gerard en Marjan en hun kinderen en bidden we om een positief resultaat.

Uit het ziekenhuis: Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) moest zondag 2 januari met hoge koorts worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat hij donderdag 7 augustus weer naar huis mocht om de behandeling daar verder voort.

Uit de pastorie: De koelte opzoeken is het devies voor mens en dier. Ook voor planten. De bak met daarin de vijgenboom hebben we naar de schaduw verplaats. Want een verdorde vijgenboom is onheilspellend. Zo smachten we allen naar verkoeling. Precies zoals we verlangen naar een normaal functionerende samenleving. Verlangen we zo ook naar de kerk en naar de wederkomst van Jezus? De diensten van zondag zullen hier betrekking op hebben.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag