Kerkdiensten

Zondag 19 december:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen (online dienst)

Vrijdag 24 december:
21.30 uur: ds. J. Holtslag & ds. Y. Pors (online dienst)

Zaterdag 25 december 1e Kerstdag:
09.30 uur: ds. J. Holtslag

Zondag 26 december:
09.30 uur: ds. G.J. Mink, Sliedrecht
15.00 uur: ds. J. Holtslag, Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool

Vrijdag 31 december:
19.00 uur: ds. J. Holtslag (online dienst)

Zaterdag 1 januari 2022:
10.00 uur: ds. J. Riemersma

Zondag 2 januari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag,

18.30 uur: ds. C.M. van Loon, Rotterdam (online dienst)

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen zal het kinderkoor Zingend op weg een bijdrage leveren aan de dienst. We zijn blij dat dit kan en zien er met vreugde naar uit. De Schriftlezing is deze dienst Lukas 1 vers 57-66

In de kerstnachtdienst staat het thema Verlangen naar vrijheid centraal. Ds. Yvette Pors zal de meditatie verzorgen.

Op kerstmorgen lezen we het kerstevangelie en richten we ons in het bijzonder op het begin. Dat door de maatregelen van de overheid Jozef en Maria naar Bethlehem moeten afreizen en dat er geen plaats is in de herberg. We lezen Lukas 2 vers 1-20.

Tijdens het kerstfeest van de zondagsschool richten we ons in het bijzonder op het laatste gedeelte van het kerstevangelie en wel de verzen 6-20.

Tijdens de dienst op oudejaarsavond lezen we Psalm 91.

In de morgendienst op de eerste zondag van 2022 lezen we verder uit het evangelie naar Lukas en wel hoofdstuk 2 de verzen 21-24. Eveneens lezen we Leviticus 12.

Overige berichten

Diaconiecollecte:
De diaconiecollecte zondag 19 december is bestemd als Noodhulp aan vluchtelingen bij de Pools/Wit-Russische grens. Extreme kou, uitputting en honger. In die realiteit zitten duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten nu al wekenlang vast bij de grensovergang tussen Wit-Rusland en Polen. Er zijn inmiddels zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie een jongetje van één jaar. “Ik zie mensonterende beelden en krijg berichten van kinderen die zonder ouders bij de grens aankomen”, zegt Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie. De migrantenkampen bij grens zijn ontruimd en de vluchtelingen zijn naar een loods gebracht. Daar krijgen ze de hulpgoederen en zo nodig ook medicijnen, maar de loods is overvol en er is geen plaats voor iedereen. Samen met de Pools-Lutherse kerk helpt Kerk in Actie de vluchtelingen met hulpgoederen zoals water, voedsel, hygiëneartikelen, dekens en pyjama’s. Uw gebed en uw/jouw gaven zijn van harte aanbevolen.

Kerstpraise voor kids online:
Hé jongens en meisjes, luister en doe je mee? Op vrijdagavond 24 december om 19.00 is er weer een kidspraise, speciaal voor jou! Dit jaar is de kidspraise online te volgen via het YouTube kanaal WijZijnHG. Samen met de band zingen we kerstliedjes en luisteren we naar het kerstverhaal. Kijk je mee?

Kerstnachtdienst online:
‘Verlangen naar vrijheid’ dat is het thema van de online kerstnachtdienst. De dienst is op 24 december en begint om 21.30 uur. De dienst is te volgen via www.hervormdgiessenburg.nl In deze gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk zullen Ds. Pors en Ds. Holtslag hun medewerking verlenen. De muziek is in handen van de band The New Adams family en Reyald Bogerd zal op een creatieve manier met het thema aan de slag gaan. Het belooft een bijzondere dienst te worden. Kijken dus!  

Zondagsschool:
Beste ouders, Op zondagmiddag 26 december hopen we samen met de kinderen het Kerstfeest te vieren. Aanvang van de dienst is om 15.00 uur. Uw zoon/dochter krijgt a.s. zondag de uitnodiging mee naar huis en wij zullen u ook per mail nog informeren over de regels die dan gelden en verdere praktische zaken. Hartelijke groet, de zondagsschoolleiding

Beroepingswerk:
De voorbereidingen voor het beroepingswerk zijn gestart. Met de nodige documenten die door de PKN worden aangereikt wordt aan de slag gegaan door de beroepingscommissie. Deze is als volgt samengesteld: Namens de kerkenraad, scriba Arjan Overduin, ouderlingen Pim Vollmüller en Sijmen van der Vlies, diaken Erik Donk en ouderling-kerkrentmeester Ed Bohré. Betrokkenen namens gemeenteleden: Hanna de Kuiper (jeugdlid < 20), Mariska Stam (vertegenwoordiger jongeren), Rachel Trouwborst, Enrico van Tuijl, en Petra Timmermans. Op dinsdag 7 december hebben zij de belofte van geheimhouding afgelegd binnen een afvaardiging van het moderamen. De commissie zal regelmatig met de kerkenraad de voortgang uitwisselen, waarna de kerkenraad uiteindelijk een keuze maakt voor het uitbrengen van een beroep. Reacties, aandachtspunten, eventuele tips/suggesties voor te beroepen predikanten kunnen worden doorgegeven aan de scriba Arjan Overduin scriba@hervormdgiessenburg.nl  Het beroepingswerk geeft ons als gemeente verantwoordelijkheid. We willen het proces zorgvuldig doen. We doen het in het besef en vertrouwen dat God Zijn gemeente bouwt. We roepen bovenal op tot gebed en Gods Leiding. De Geest, waarom we bidden, zal ons de weg wijzen. 

Extra ondersteuning:
In deze vacante periode komt er ondersteuning naast ds. Holtslag voor extra (pastorale) werkzaamheden. We denken met name aan de zorg voor de oudere gemeenteleden (>80). Er is contact gelegd met ds. van Rooijen uit Noordeloos. Hij heeft ervaringen met bijstand in pastoraat e.d.. Tot en met december is hij werkzaam (aangesteld vanwege de vacaturetijd) in de gemeente te Hardinxveld (wijk ds. Dubbelman). De verwachting is dat ds. van Rooijen in januari zijn werkzaamheden kan beginnen in nauwe afstemming met ds. Holtslag. In de Nieuwsbrief van 2 januari zal een introductie van hem komen te staan.

Zaaier:
Het kerkblad de Zaaier is in een nieuw jasje gestoken. Zondag zullen enkele exemplaren in de kerk en in de Rank liggen om mee te nemen en een abonnement te overwegen.

Waarheidsvriend:
Opnieuw stelt de Gereformeerde bond weer gratis exemplaren van het weekblad “De Waarheidsvriend” ter beschikking. Op 16 december verschijnt het Kerstnummer. Vanaf zondag 19 december kunt u ze weer meenemen. Ze liggen bij de ingang van de kerk en de Rank. Van harte aanbevolen.

Inzamelingen voor voedselbank:
Afgelopen maandag konden we een auto volgeladen met ingezamelde producten afleveren bij de voedselbank. Daar wordt alles nagelopen en verwerkt in de kerstpakketten. Een mooie inzameling en het kan prima worden gebruikt voor een groep inwoners die het moeilijk hebben. Hartelijk dank voor alle betrokkenheid en reacties.

Inzamelen DE waardepunten voor pakken koffie in december:
Ook het inleveren van DE punten is niet vergeten. Fijn dat alles was verzameld in zakjes of enveloppen. We kwamen uit op 33.748 punten. Goed voor 56 gratis pakken koffie die bij de pakketten kunnen worden gevoegd. Hartelijk dank.

Project IJzersterk voor het goede werk:
Het project “IJzersterk voor het goede werk” wint duurzaamheidsprijs van de Gemeente Molenlanden 2021. Vorige week donderdagmiddag heeft een afvaardiging van de Giessenburgse kerken tijdens een bijeenkomst in de Til, de duurzaamheidsprijs 2021 van de Gemeente Molenlanden in ontvangst mogen nemen van wethouder Teunis Jacob Slob in de categorie burgerinitiatieven. De prijs omvat naast veel naamsbekendheid een mooi geldbedrag van €1000,00. De jury gaf aan dat ons project veruit de meeste stemmen heeft ontvangen, daarvoor dank aan allen die op ons gestemd hebben! De prijs is een resultaat van een mooie samenwerking van beide kerken in ons dorp. Dit bedrag zal ook weer ten goede komen aan daarvoor bestemde goede doelen.

Commissieleden Kinderbijbeldag gezocht:
Als commissie kijken we terug op een geslaagde Kinderbijbeldag tijdens de afgelopen herfstvakantie. Om deze dag volgend jaar weer te kunnen organiseren hebben wij meerdere nieuwe commissieleden nodig.

Hebt u / heb jij hart voor kinderen, affiniteit met het organiseren van activiteiten en wil je graag bijdragen aan deze mooie dag? Geef je dan snel op via KBD.Giessenburg@gmail.com of via 06-13453072. Ook voor vragen kun je hier terecht of spreek één van ons gerust even aan. PS: Mannen zijn ook van harte welkom om de commissie te komen versterken! Hartelijke groet, Thea Verspuij, Leontine Paans en Arina Both

Bezorgers van de bloemengroet.
De bloemen staan i.v.m. Covid-19 voorlopig niet meer in de kerk en mogen weer bij de bloemenwinkel worden afgehaald. 

Agenda en roosters

Gebedskring:
Woensdagmorgen 22 december a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 10.00 uur. 

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is woensdagmorgen 5 januari a.s., aanvang 09.45 uur in zaal 3 van ‘De Rank. De heer T. van Dijk zal de inleiding verzorgen uit 2 Tim. 4.

Oud Papier:
Op de 1e vrijdag van het nieuwe jaar, vrijdagavond 7 januari a.s., wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Johan de Groot, Gerard Kemkes, Bas Nomen, Jan Meerkerk, Gerwold Verspui, Ewout Korevaar, Jan Willem den Uil, Martin de Kuiper & Johan v.d. Sande

Van de kerkrentmeesters:
Op weg naar het einde van het jaar nog een financiële update. Ook dit jaar is onze Actie Cirkel opgestart. Op moment van schrijven is er al veel ontvangen, we zijn er dankbaar voor. Het gat wat nog gedicht moet worden is ca. € 20.000 . Een zegenrijk Kerstfeest toegewenst.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 en € 10,00 ontvangen en op huisbezoek door ouderling P. Vollmüller € 50,00. Hartelijk dank voor deze gaven.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online. 

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 3 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Collecten:
19/12 1. Diaconie: Noodhulp vluchtelingen, 2. Kerk; 25/12 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 26/12 v.m. 1. Diaconie, 2. Kerk, n.m. Zondagsschool; 31/12 1. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
19/12 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen; 25/12 Fam. Pesselse; 26/12 Fam. Bohré; 1/1 Mevr. den Boer- Heijkoop; 2/1 Fam. Vonk- van Dam; 9/1 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak

Crèche 0-3 jaar:
19/12 Margriet Kooiman & Naomi de Jong; 25/12 Corine Terlouw & Noa Terlouw; 26/12 Mirthe van Houwelingen & Willise v.d. Vlies; 1/1 Margreet Muijlwijk & Esmee in t’ Veld; 2/1 Lotte van Genderen & Isa Zaal; 9/1 Renske Donk & Boaz & Loïs Donk

Bijbelcrèche:
19/12 Febe Troost & Jefta Visser

Gastvrouw/heer:
19/12 v.m. Jeanet van Bruchem & Anke Buchner; 25/12 v.m. Dinella Visser & Leo Timmer; 26/12 v.m. Arnelle v.d. Sande & Gerwold Verspui, 15.00 uur Zondagsschool; 2/1 v.m. Frida Bogerd & Annemarie den Uil;  9/1 v.m. Maria de Bruijn & Rian Faro. 

WIJK OOST / WIJK WEST

Geboren:
Op 8 december mochten Flores en Annemarie Harrewijn (Giessenlaan 25,3381 AK) uit Gods handen een dochter ontvangen. Zij heet Julia. Van harte feliciteren we Flores en Annemarie met hun dochter en Nora met haar zusje.

We bidden dat zij tot eer van God en zegen van mensen mag opgroeien en wensen jullie  Gods zegen over de opvoeding van beide dochters.

Meeleven:
Aan het begin van deze week leek de gezondheid van Arie Dirk Donk (Dorpsstraat 101, 3381 AE) wat te verbeteren. Het is altijd nog zorgelijk en vandaar dat hij in het Beatrixziekenhuis verblijft. We bidden voor hem om Gods nabijheid en zegen,

Ook de overige zieken in de gemeente dragen we op in de voorbede.

Uit de pastorie:
Op de belijdeniscatechisatie kwamen we te spreken over de vraag wat je als belijdeniscatechisant allemaal moet weten. Dit is niet 1G of 2G, maar 3G. Gebod, gebed en geloofsbelijdenis. Dus de Tien geboden, het Onze Vader en de apostolische geloofsbelijdenis. Tegelijk is de aannemingsavond geen examen. Het gaat om geloof dat zich uit in werken, waarbij we weten dat God het hart aanziet. Bidt u voor de belijdeniscatechisanten?

Tot slot:
Hartelijk dank voor de kerst en nieuwjaarsgroeten die we als gezin mochten ontvangen. U allen wensen we van harte goede kerstdagen en jaarwisseling toe en Gods zegen voor 2022.

Met een hartelijke groet,  ds. J. Holtslag