Zondag 17 mei:
09.30 uur: Prop. J. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
09.30 uur: G.A. Termaat, Leerdam

Bij de diensten:  
De Schriftlezing in de morgendienst is Lukas 24:36-49. In de avonddienst lezen we Hebreeën 12:1-13. Het zal gaan over het volharden in het geloof.

Kleurplaten:
Elke zondag is er een kleurplaat bij de Nieuwsbrief.Vind jij het leuk dat de door jouw gekleurde kleurplaat  in de kerk komt te hangen? Lever je kleurplaat dan in op Kerkweg 1 B. Dit kan tot en met zaterdagmorgen en dan hangt jouw kleurplaat zondag in de kerk. Doe je best met kleuren en lever de kleurplaat in.

V&T:
Komende woensdag zijn de mensen van de gebedskring aan de beurt om het meditatief moment in te vullen. Het is vanaf 19:15 uur. U kunt luisteren en meebidden via www.kerkomroep.nl en op het YouTube kanaal HGGNK Giessenburg. Beiden te bereiken via de website. Momenten van muziek en zang zullen verzorgd worden door Jan Bongers, Tamar van Doesburg en Sofie de Weerdt. Van harte aanbevolen om deel te nemen

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 18 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 17/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 21/5 1. Diaconie, 2. Kerk

Wegbrengen bloemengroet: 17/5 Fam. den Boer- Heijkoop; 21/5 Fam. Vonk- van Dam; 24/5 Fam. Kwakerknaak- Kwakernaak

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven:
In de voorbede willen we in het bijzonder denken aan de zieken in de gemeente en aan allen die door allerlei omstandigheden door moeilijke tijden gaan. We denken ook aan de bassischoolleerlingen en de leerkrachten die deze week weer naar school mochten. De jongeren die naar de middelbare school gaan of die studeren moeten nog wachten tot 2 juni. Laten we ook hen gedenken in ons gebed.

Uit de pastorie:
Steeds meer denk ik er aan om het kopje ‘Uit de pastorie’ te vervangen door ‘In de pastorie’. Want steeds minder wordt de pastorie verlaten. Slechts voor de kerkdiensten op zondag, een wandeling of stukje fietsen of een kort bezoek aan een winkel. Het doet goed om dan enkele gemeenteleden tegen te komen. Even zwaaien. Een kort praatje om 1,5 m. Dan besef ik hoe hard wij elkaar nodig hebben. Laten we daarom die mensen die vooral alleen thuis zitten niet vergeten.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag