Zondag 19 juni  2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. C.M. van Loon, Rotterdam

Bij de diensten: Komende zondag hopen we ons in de ochtenddienst voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Het behandelde Schriftgedeelte betreft Handelingen 4:32-5:11. Bij de uitgang zal weer een dagboekje uitgedeeld worden ter voorbereiding op de viering. Eventuele vragen/zorgpunten rondom de avondmaalsviering van zondag 26 juni a.s. kunt u bespreken op maandag 20 juni van 19.00-19.30 uur in de pastorie aan de Kerkweg 1 B.

Maandsluiting “Bredero’s Hof”:
De heer H. van der Meij zal op vrijdagavond 24 juni a.s. de maandsluiting in “Bredero’s Hof” verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Luisteraars kerkradio:
Bent u, als luisteraar van de kerkradio, in het bezit van een busje dan komen we tussen nu en twee weken  bij u langs om hem om te ruilen.

Collectebonnen Verkoop:
Vrijdagavond 24 juni & 8 juli (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in zaal 4 (familiekamer) van ‘de Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 20 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen:
Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 652574)

 Komende dienst(en):

  1. Collecten: 19/6 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 19/6 Annelies Klop & Cateline Snoek; 26/6 Marije de Leeuw & Willeke Faro
  3. Crèche 2-3 jaar: 19/6 Marjanne de Hoop & Marieke in ’t Veld; 26/6 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen

Reserve groepen 0-1 en 2-3 jaar: 19/6 Rachel Terlouw; 26/6 Noa Koekkoek

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 19/6 Nadine in ’t Veld, Febe Troost & Lisa v.d. Sande; 26/6 Annemarie Marcus, Daphne Zaal & Diana Erkelens
  2. Wegbrengen bloemengroet: 19/6 Mevr. Vos- van Beuzekom; 26/6 Fam. Houweling
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 19 juni bellen naar: Martijn Donk, tel. 622742
  4. Gastvrouw/heer: 19/6 v.m. Marleen van Houwelingen & Wilma Troost, n.m. Annemarie & Jan Verspuij; 26/6 v.m. Gerwold Verspuij & Leo Timmer, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Patrick Marcus

WIJK OOST

Meeleven: Mw. Corrie Ouwerkerk-van Genderen (van Delftstraat 1, 3381 BH) begint vrijdag 17 juni met een nieuwe serie chemokuren. Laten we bidden dat de behandeling mag aanslaan en dat ze deze goed kan doorstaan. We wensen haar, al de andere zieken en de mensen met verdriet in ons midden Gods kracht en zegen toe.

Huwelijk: Over enkele weken hopen Jan Geijtenbeek (Jacques Rijnderslaan 22, 3851 WE Ermelo) en Anne Metje van Genderen (Nieuwstraat 81, 3732 DH De Bilt) te gaan trouwen. Op hun trouwkaart staat Johannes 13:34-35: Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Zij hopen op maandag 4 juli hun burgerlijk huwelijk te laten voltrekken. D.V. vrijdag 8 juli willen zij Gods zegen vragen over hun huwelijk in de Hervormde kerk hier in Giessenburg. De dienst begint om 18:30 uur en iedereen is van harte welkom.

Hun toekomstige adres wordt: Jacques Rijnderslaan 22, 3851 WE Ermelo. Na een aantal maanden zullen zij vertrekken naar de Amerikaanse stad Boston. Ze zullen daar een half jaar verblijven voor stage en werk. We wensen Jan en Anne Metje een mooie dag toe en bovenal Gods zegen over hun huwelijk.
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Geboren:
Op donderdag 9 juni is Suze Anna geboren. Suze is de dochter van Patrick en Annemarie Markus (Bogerd 10, 3381 DA) en het zusje van Levi, Emma en Hanna. We feliciteren jullie allen van harte met haar geboorte en wensen Patrick en Annemarie Gods zegen toe voor de opvoeding van jullie kinderen

Huwelijksjubilea:
Op woensdag 22 juni hopen Peter en Mary den Dikken (Johan de Kreijstraat 10, 3381 DG) hun 45-jarig huwelijksjubileum te vieren. Hartelijke gelukwensen willen we jullie en jullie kinderen en kleinkinderen toen toekomen en we wensen jullie Gods zegen toe.

Op 25 juni mogen Arie en Willy Koppelaar (Neerpolderseweg 69, 3381 JR) het 45-jarig huwelijksjubileum vieren. Ook voor jullie en jullie kinderen en kleinkinderen de hartelijke felicitaties en Gods zegen gewenst.

Dank:
Vanuit Oeganda is er een woord van dank ontvangen van Chris en Elize Oleke – Roos voor de cadeaus en kaarten die ontvangen mochten worden ter gelegenheid van de geboorte van Jayson.

Uit de pastorie:
Afgelopen vrijdag mocht ik aanwezig zijn bij de dienst ter gelegenheid van het afscheid van dr. Arjan Plaisier als scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Een zin in de preek die mij bijbleef was deze: “Het is tijd voor Christus”. De kerk moet zich niet terugtrekken uit of afzetten tegen de maatschappij. “Al zouden we arm zijn als een luis, we hebben wel het Evangelie van Christus”, zo zei de scheidend scriba. Ik hoop dat deze woorden door heel de kerk ter harte genomen worden en dat we uit gaan in de kracht van Jezus Christus.
Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag