Zondag 19 maart 2017

09.30 uur: ds. J. Holtslag

18.30 uur: ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

 

Noodhulpcollecte Hongersnood in Afrika: In verschillende landen in Afrika dreigt hongersnood. Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in landen zoals Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië voor een groot tekort aan voedsel. De leden van het Christelijk Noodhulpcluster – Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA – zijn dan ook een noodhulpactie gestart om hulp te bieden. Daarom is de diaconiecollecte deze week bestemd voor noodhulp voor de hongersnood in Afrika. De hulporganisaties zijn present in de getroffen landen. Ze willen mensen helpen en de voedselonzekerheid wegnemen. Uw gaven zijn hard nodig en van harte aanbevolen. De diaconie
Zondagsschool:
Zondag 19 maart a.s. is er zondagsschool na de morgendienst.

Bijbelstudie – Johannes evangelie: Donderdag 23 maart is al weer de laatste avond van de cursus Rondreis door de Bijbel. We hebben een blik over de vier evangeliën als geheel geworpen, vervolgens een spade dieper in elk boek apart gespit. Voor de laatste avond staat het Johannes evangelie op de agenda. Mocht u eerder niet in de gelegenheid geweest zijn, weet u dan alsnog welkom voor de laatste sessie die in de Oude School in Giessen-Oudekerk gehouden zal worden. Aanvang 20:00 uur.

Reformatie: Zoals u mogelijk weet gedenken we dit jaar 500 jaar reformatie. Op donderdagavond 30 maart geven we hier vorm aan door de persoon van Maarten Luther centraal te stellen. Zijn levensloop zal ter sprake komen, maar ook zijn persoonlijkheid. De avond begint om 20.00 uur en er is inloop vanaf 19:45 uur.

De deelnemers aan de Lutherreis worden verwacht om 19:00 uur.

Opbrengst zendingsbussen maart en april: In Mexico is alcoholverslaving volksvijand nummer één: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma’s op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. Met hulp van de GZB is in 2009 in het zuiden van Mexico een christelijk afkickcentrum opgericht: Centro Shalom. Sindsdien zijn hier meer dan 400 mannen afgekickt van hun verslaving en hebben zij een nieuwe kans gekregen. De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op Bijbelse principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden, het is een plek van Hoop! De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor dit project. Bidt en geeft u mee?

Luisteraars Kerkradio: Bent u ,als luisteraar van de kerkradio, in het bezit van een busje dan komen we tussen nu en twee weken bij u langs om hem om te ruilen. Groeten Petra, Sjaak en Gerard

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 24 maart & 14 april (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 20 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 19/3 1. Diaconie: Noodhulpcollecte Hongersnood Afrika, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 19/3 Patricia de Jong & Marjanne de Hoop; 26/3 Sija Kersbergen & Linda de Bruin
  3. Crèche 2-3 jaar: 19/3 Annemarieke Vink & Willemieke Goosens; 26/3 Martine Bood & Angela de Wit
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 19/3 Imke van Houwelingen; 26/3 Jasmijn Basters
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 19/3 Martijn Visser, Emma Trouwborst & Margreet van Genderen; 26/3 Geen bijbelcrèche i.v.m. afsluiting winterwerk.
  6. Wegbrengen bloemengroet: 19/3 Fam. De Kreij; 26/3 Fam. Verspuij
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 19 maart bellen naar: Arie Stam, tel. 652222
  8. Gastvrouw/heer: 19/3 v.m. Adriaan van Houwelingen & Betty van Oenen, n.m. Tineke Vollmüller & Rian Faro; 26/3 v.m. Gerrie & Jan van Wijngaarden, n.m. Yvonne Muilwijk & Patrick Marcus

 

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven: Dhr. J. van Mourik (Neerpolderseweg 72B-7) is begin deze maand thuisgekomen uit Waerthoven. We zijn daar dankbaar voor. Hopelijk geneest de nekwervel zo goed dat over drie weken de kraag eraf mag blijven. We wensen u Gods zegen toe.

Uit de pastorie: In Markus 8 vers 17 vraagt de Heere Jezus zich vertwijfeld af waarom de discipelen het nog steeds niet begrijpen. Bestudering van het gedeelte leerde dat bij een preek hierover het noodzakelijk is dat de context meeklinkt. Daarom lezen we niet alleen de Markus 8:10-21. Heel hoofdstuk 7 en 8 zou eigenlijk gelezen moeten worden, maar we beperken het tot Markus 7:24-30 en Markus 8:27-30. Misschien heeft u de gelegenheid om alvast te kijken of u het begrijpt.

Met een hartelijke groet, mede namens ds. Dubbelman,

  1. J. Holtslag